Tip: S ostatními uživateli si můžete posílat soukromé vzkazy!

Policisty trápí vloupání do chatPolicisté z obvodního oddělení PČR v Horních Počaplech uskutečnili včerejšího dne akci, při které v hojném počtu vyrazili v rámci svého služebního působiště do oblasti Kokořínska, kde v posledních dnech řádí neznámý pachatel či pachatelé a dochází zde k vloupání do chatek. V důsledku toho, že počet této majetkové trestné činnosti se pomalu zvyšoval a počet vykradených chatek narůstal, podnikli policisté tento krok, aby dalšímu „řádění“ předešli.

Policisté z místního obvodního oddělení pravidelně vyrážejí mezi zahrádkáře, majitelé chat a jiných objektů v daných lokalitách a snaží se o udržování kontaktu s trvale žijícími i víkendovými návštěvníky osad a kolonií. Jejich přispěním policisté získávají informace, které  jim mohou pomoci k objasňování majetkové trestné činnosti, ale i poznatky z dění v daných oblastech. Osobní a místní znalost mezi občany a policisty je velice důležitá a přispívá k vzájemnému souladu obou skupin. Policisté předávají telefonní kontakty, které by mohli občané potřebovat, ale také podávají nové a aktuální informace o dění v jejich „rajónu“.

Během včerejší dne nebylo policisty zjištěno žádné narušení kontrolovaných objektů, nebyl zjištěn žádný pachatel. Přesto i nadále budou tyto akce v denních i nočních hodinách uskutečňovány, aby se zamezilo dalšímu páchání majetkové trestné činnosti a chataři si mohli v klidu užít své volné dny trávené v této lokalitě.Zpravodajství