Tip: S ostatními uživateli si můžete posílat soukromé vzkazy!

Pastva v lokalitě u Bukovce


Péče o přírodu zajišťovaná Správou CHKO Kokořínsko má různou podobu. Mezi nejčastější zásahy patří kosení lučních porostů v místech, kde není zájem o jejich hospodářské využití – na mokřadních loukách, svazích, malých či odlehlých enklávách. Řada bezlesích míst však byla dříve udržována pastvou a ni je vázána celá řada specifických druhů. Proto byla v tomto týdnu zahájena pastva smíšeným stádem ovcí a koz na lokalitě u Bukovce. Jedná se o svažitý terén, nepřístupný mechanizaci. 

Lokalita je významná především výskytem silně ohroženého koniklece lučního. Jeho populace je zde slabá, protože zde dochází k zarůstání náletem dřevin a hromadění stařiny. V loňském roce Správa zajistila vyřezání náletu a nyní se o lokalitu starají pobekávající hladovci. Přepasením lokality dojde i  k drobnému rozrušení drnu, které umožní vyklíčení semínek koniklece. Uvidíme kolik trsů této krásné rostliny zde nalezneme příští rok.

Stádo se z Bukovce přesune na další lokality – následovat bude Přírodní památka Deštenské pastviny, Národní přírodní památka Radouč (u Mladé Boleslavi) a v září se stádo vrátí zpět na Kokořínsko - poslední zastávkou bude  Přírodní památka Mrzínov.Příroda