Tip: Chcete poradit kam dnes zajít na oběd? Prohlédněte si mělnické jídelní lístky.

Zahrada proboštství bude slavnostně otevřena veřejnosti 18. června


Neuplynul ještě ani rok od spuštění projektu „Otevření zahrady proboštství veřejnosti“ a zahrada je téměř připravena k slavnostnímu uvítání prvních návštěvníků. Za dnešní podobou zahrady je skryt velký kus práce členů Rodinného centra Kašpárek Mělník o.s., kteří s nápadem přišli. 

 

„Během zimních měsíců se nám po četných jednáních se sousedy a dotčenými orgány - krajskou hygienickou stanicí a odborem památkové péče - podařilo získat územní souhlas k vybudování odpočinkové zóny s herními prvky. Koncem března jsme zahájili práce na zahradě. Byla vyrovnána plocha trávníku vrstvou písku, která byla doseta travním semenem, proběhla revitalizace 2m širokého záhonu obklopujícího zahradu společně se studenty Střední zahradnické školy. Po konzultaci stavu plotu s odborem památkové péče, byla vybrána firma na rekonstrukci kovové části oplocení. Probošství se podílí na tomto kroku koupí nových uzamykatelných vrat…“ říká architektka projektu Ing. arch. Kamila Hrbáčová. Zbývá instalace herních prvků - domeček, tabule, pískoviště a houpadlo, které jsou objednané u certifikovaného dodavatele. Právě probíhá repasé stavajících dětských laviček a stavba plůtku, který vymezí zahradu od zbývající plochy parcely. 
Stále je otevřena veřejná sbírka na rekonstrukci zahrady. Pokud chcete přispět na zvelebení místa v centru Mělníka (ul. Na Vyhlídce), které bude sloužit všem, posílejte své příspěvky na č. ú.237 274 851/300.

Slavnostní otevření zahrady proběhne 18.6.2011 od 14:00 hodin. Všechny srdečně zveme!
 Více na www.kasparek-melnik.cz Město