Tip: Uvítáme nové uši a oči. Staňte se zvědem serveru Mělníček.cz! [email protected]

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Revitalizace náměstí Míru Mělník

 

Dne 25. května 2011 v 11 hodin proběhne za účasti starosty města Mělníka MVDr. Ctirada Mikeše, zástupce dodavatele a dalších hostů slavnostní zahájení realizace Revitalizace náměstí Míru. Žádost o dotaci byla na Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy předložena v červnu 2010. V září 2010 město obdrželo oznámení o schválení projektu. Smlouva o dotaci z Regionálního operačního programu Střední Čechy byla podepsána 8. prosince 2010. Cílem projektu je oživit poslední část plochy historického jádra města, a sice náměstí Míru. Výstupem projektu jsou revitalizované plochy povrchů na rozloze 8 316 m2, v souvislosti s revitalizací povrchů proběhne realizace přeložek inženýrských sítí, bude kompletně obnoven mobiliář v řešené lokalitě, obnovena zeleň na náměstí Míru, upraveno zakrytí studny. Celkové náklady projektu představují cca 23 mil. Kč. Městu byla schválena dotace ve výši maximálně 24,139 mil. Kč. Po proběhlém výběrovém řízení na dodavatele, kdy cena díla je nižší, než se předpokládalo, očekává město dotaci ve výši cca 16 mil. Kč (71,65% z uznatelných nákladů). Dotace bude proplácena zpětně po předložení faktur poskytovateli dotace. Realizace projektu bude tedy probíhat od května a nejpozději do dubna 2012.
 
Ing. Pavla Veverková
 
 


Město - z radnice