Tip: Máme přehled co se kde šustlo! Buďte v obraze!

Noviny prevence

 

I v letošním roce vám budeme přinášet zprávy z prevence kriminality prostřednictvím Novin prevence kriminality. V prvním letošním čísle, které vyšlo 26. 5. 2011, najdete články o činnosti městské i státní policie, informace k programu prevence kriminality pro tento rok, vyhlášení soutěže Anděl strážný, atd. První letošní výtisk byl dostání na Dnu bezpečí a pořádku ve stánku našeho města a v dalších dnech bude k dispozici na obvyklých místech - podatelny městského úřadu, Infocentrum, úřad práce, lékárna při Nemocnici s poliklinikou Mělník a v základních školách. V elektronické podobě je možné si stáhnout každé číslo novin na www.melnik.cz v sekci prevence kriminality. Budeme rádi, když i vy nám přispějete článkem či námětem na článek pro vydání druhého čísla, které budeme připravovat v průběhu června.
 
Irena Podivínská, DiS.
koordinátorka prevence kriminality


Město - z radnice