Tip: Chcete i Vy mít svůj banner nebo komerční inzerát na tomto webu? Napište nám na [email protected].

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Opravy a úpravy hrobů je třeba nahlásit

Správa hřbitovů  upozorňuje na to, že jakékoliv úpravy a opravy hrobů na kterémkoliv  z mělnických hřbitovů je nájemce povinen  ohlásit minimálně  dva dny předem. Správa pak vydá povolení, kde bude uveden dohodnutý rozsah a termín provedení prací, včetně dokončení. Práce nebude možné provádět v sobotu a v neděli, aby nebyli rušeni návštěvníci hřbitovů. K uvedenému opatření jsem museli přistoupit vzhledem k tomu, že se v poslední době  za hřbitovními zdmi množí černé skládky, které město musí na své náklady uklízet. Navíc je  suť a materiál z opravovaných hrobů vhazován do kontejneru na hřbitově, který k tomu není určen. Upozorňujeme na to, že  dle zák.o přestupcích, § 47 je možno uložit pokutu za neoprávněné založení skládky až do výše 50 000 Kč.Město - z radnice