Tip: Nevíte kam večer vyrazit? Náš Průvodce Vám poradí!
Muzeum M

Bezpečnostní akce na Mělnicku měla úspěchDne 29. května letošního roku, se v průběhu dne  na území Mělnicka uskutečnila velká bezpečností akce, která se v rámci zajišťování bezpečnosti a plynulosti silničního provozu a taktéž s přihlédnutím k mnohdy nepříznivému vývoji dopravní nehodovosti, zaměřila na neukázněné motoristy. Policisté na silnicích kontrolovali nejenom dodržování stanovených rychlostí v obci i mimo ni, kontrolovali taktéž technický stav vozidel, dodržování dopravních značek a samozřejmě i další nařízení zákona č. 361/2000 Sb., o  provozu na pozemních komunikacích. Policisté neopomněli ani na kontrolu dodržování požívání alkoholických nápojů před jízdou i během ní, jízdu bez řidičských oprávnění a svou činnost směřovali i na pátrání po hledaných či pohřešovaných osobách nebo věcech.

Celé akce se zúčastnilo zhruba čtyřicet policistů. Mělničtí dopravní policisté měli k dispozici kromně svých vozidel i tři motocykly Yamaha. Dále se do akce zapojili policisté z pořádkové služby a jejich kolegové z kriminální služby a vyšetřování, Územního odboru PČR Mělník, policisté z dálničního oddělení Nová Ves s vozidlem VW Passat a policejní vrtulník, který „hříšníky“ monitoroval z ptačí perspektivy.

Celkem bylo zkontrolováno 367 vozidel. V devíti případech byly v rámci probíhající kontroly zjišťovány i nalezené věci ve vozidlech, zda nepocházejí z trestné činnosti. Bylo celkem zjištěno 72 přestupků, které policisté na místě vyřešili uloženou blokovou pokutou v celkové částce 60.700,- Kč. U dalších devatenácti řidičů bylo na místě sepsáno oznámení o přestupku, které poputuje na příslušný Městský úřad. Osmačtyřicet  řidičů nedodrželo předepsanou rychlost v obci i na dalších úsecích. Třem řidičům, kteří nebyli řádně připoutáni bezpečnostním pásem, uložili policisté blokové pokuty v celkové částce 1.600,- Kč. V jednom případě byl pokutován i cyklista, který si vyrazil na cesty bez bezpečností helmy. Jeho jednání policisté oznámili na příslušný Městský úřad.  Ve dvou případech bylo u řidičů zjištěno požití alkoholických nápojů, kdy orientační dechová zkouška ukázala hodnotu pod jednu promile alkoholu. Svým jednáním se dopustili přestupku. U jedenácti hříšníků byl zjištěn špatný technických stav jejich „plechových miláčků“. Jeden řidič usedl za volant bez řidičského oprávnění a i tento se dopustil svým jednáním přestupku.

Vzhledem k výše uvedeným údajům lze na závěr uvést, že akce tohoto nebo podobného charakteru mají na území našeho okresu smysl. Policisté z Územního odboru PČR Mělník v nich budou průběžně pokračovat. Nadcházející slunečné dny přímo vybízejí k cestování ať už vozidlem či na motocyklu, a proto policisté reflektují na řidiče, aby byli opatrní, obezřetní a brali ohledl nejenom na sebe, své spolujezdce, ale i na ostatní účastníky silničního provozu.Zpravodajství