Tip: Přehledná a stále aktuální nabídka zaměstnání je dostupná zde.
Muzeum M

Policisté se zaměřili na mládežV nočních hodinách z 28. na 29. května letošního roku, proběhla na Mělnicku bezpečnostní akce s názvem „Vilém“, která se zaměřila na pátrání po pohřešovaných či hledaných osobách a věcech, dále bylo kontrolováno, zda v restauračních zařízení dochází k dodržování zákazu prodeje nebo podávání alkoholických nápojů  osobám mladším 18-ti let. Prevence trestné činnosti, kontroly restauračních zařízení. V neposlední řadě policisté prováděli dohled nad bezpečností a plynulostí silničního provozu.

Na celém opatření se podílelo zhruba 36 policistů z Územního odboru PČR Mělník, z řad služby pořádkové policie a služby kriminální policie a vyšetřování. Dále  dva pracovníci celní správy a dva kolegové z Hasičského záchranného sboru města Mělníka. Na místě byly přítomné i pracovnice OSPOD (odbor sociální právní ochrany dětí). Celá akce byla rozdělena do dvou částí.

V první části opatření navštívili policisté budovu v obci Liblice, která nabízí taneční zábavu pro mladé.  Zde policisté zajistili jednu nezletilou osobu, která se v prostorách podniku nacházela po dvaadvacáté hodině večerní. Tato osoba byla za asistence OSPOD předána rodičům. Dále ve třech případech orientační dechová zkouška odhalila požití alkoholu u mladiství, a to v hodnotách 0,42 0,39 a 1,6 promile alkoholu v dechu,  kdy se v jejich případě jednalo o přestupek a „hříšníci“ byli poté za účasti OSPOD a PČR předáni svým rodičům. Ze strany pracovníků HZS byly zjišťovány nedostatky v protipožárním opatření a tyto byly poté na místě vyřešeny blokovou pokutou. 

Druhá část probíhala kontrolou vozidel v rámci města Mělníka. Policisté se zaměřovali na dodržování zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, dále na pátrání po hledaných či pohřešovaných osách a v neposlední řadě na požití alkoholických nápojů před, i během jízdy.

V rámci celé akce bylo zkontrolováno zhruba 82 osob, bylo uloženo šest blokových pokut v celkové výši 5.500,- Kč. Zjištěné pohřešky „naší mládeže“ budou řešeny jako přestupky a postoupeny na příslušný odbor sociální péče, kde budou řešeny současně za přítomnosti zákonných zástupců.

       Celá akce přinesla velmi dobré výsledky a policisté ve spolupráci s ostatními složkami budou i nadále v těchto opatřeních pokračovat a doufají, že mladistvích, kteří užívají alkoholické nápoje na veřejně přístupných místech, bude co nejméně.Zpravodajství