Tip: Události z kalendáře si můžete pohodlně přenést ve formátu ICS do Vašeho mailového programu či mobilu.

Prevence trochu jinak 2011Dne 8. června 2011 se v odpoledních hodinách uskutečnila v areálu Územního odboru Policie ČR Mělník vernisáž třetího ročníku výtvarné soutěže „ Prevence trochu jinak“. Soutěž je určena pro žáky základní umělecké školy Mělník. Každoročně mají mladí umělci za úkol výtvarně ztvárnit náměty týkající se policejní práce. Pro letošní ročník byla vybrána pracovní náplň dopravních policistů. Akce probíhá za výrazné podpory organizací:

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda, Mladá Boleslav

Městský úřad Mělník – program prevence kriminality

Na vernisáži se nakonec sešlo šestnáct obrázků, od tvůrců rozdělených do tří věkových skupin od sedmi do patnácti let. Jejich díla následně hodnotila porota složená ze zástupců Policie ČR a organizací podílejících se na soutěži. Výherci byli odměněni věcnými dárky od sponzorů, ale jak bývá dobrým zvykem u této soutěže, s prázdnou neodešel nikdo. V parném počasí jistě přišlo soutěžícím vhod i malé občerstvení. Policisté by závěrem chtěli poděkovat malým malířům za jejich snahu a nasazení, při tvorbě obrázků a zástupcům výše uvedených organizací za podíl na velmi kvalitním průběhu celé akce.

  


Zpravodajství