Tip: Uvítáme nové uši a oči. Staňte se zvědem serveru Mělníček.cz! [email protected]

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Informace od hřbitovní správy

Hřbitovní správa provádí v současné době inventarizaci, a proto budou od října na všech městských hřbitovech ( sv.Václava v Pražské ulici, Chloumek, Vehlovice, Na Ráji) instalovány vývěsky, kde budou informace o tom, kdo je nájemcem hrobu, číslo hrobového místa a dokdy je pronájem místa zaplacen.

Stává se totiž, že plátce již nežije a hřbitovní správa nemá žádný kontakt na rodinné příslušníky, kteří by platbu převzali.

Pokud budou chtít občané změnit nějaké údaje, je třeba kontaktovat paní Bulířovou , tel. 315 623 005, která má kancelář na hřbitově sv.Václava v Pražské ulici čp.114, a přinést si s sebou občanský průkaz. Pokud budou chtít občané uzavřít novou nájemní smlouvu, poplatek za urnový hrob činí 520 Kč a za hrob 1 040 Kč na deset let.

Úřední hodiny zde jsou v pondělí a ve středu od 8:00do 11:00 a od 12:00 do 16:00 hodin.Město - z radnice