Tip: Máme přehled co se kde šustlo! Buďte v obraze!
Muzeum M

Tak nám střelili horkovod, paní Müllerová

 

Kupodivu bez velké informovanosti, a tudíž bez zvýšeného zájmu veřejnosti proběhl prodej dalšího významného majetku města – tepelných rozvodných zařízení. Zastupitelstvo města Mělníka na svém jednání dne 21.3. 2011 schválilo v bodě 54 jejich prodej. Kupujícím se stala Elektrárna Opatovice, a. s.

Je zvláštní, že bulletin Radnice nás informuje i o každém školním výletě, ale prodej zařízení, které přímo či nepřímo využívá téměř polovina občanů Mělníka, nejen že nebyl ve volebních programech žádné koaliční strany, ale byl před občany i dobře utajen. Že by nečisté svědomí?   
 
O prodej tohoto majetku probíhaly snahy již v roce 2010, za předchozího vedení města. Externí kancelář tehdy uspořádala výběrové řízení na kupujícího a byl vyhotoven znalecký posudek. Tehdy však záměr prodat toto zařízení zastupitelstvem neprošel. Prodej tohoto majetku má svou logiku, rozhodující jsou však podmínky takového prodeje.
 
Ani letos opozice v čele s TOP 09 s prodejem za daných podmínek nesouhlasila.  Jejími hlavními námitkami byla nedostatečná a nejasná specifikace prodávaného majetku, zejména budov a pozemků, zahrnutí náhrad za věcná břemena do kupní ceny, nevyjasnění vztahů kupujícího se stávajícím nájemcem (společností ČEZ) a nejasný dopad do ceny tepla a zákaznického komfortu občanů.  Její názor byl však přehlasován.
 
TOP 09 však následně předložila písemně svoje námitky spolu s návrhem řešení na jednání u starosty a dále byla věc zpracována v kontrolním výboru ZM.
 
Závěr kontrolního výboru ZM a jeho doporučení ZM:
  1. Revokovat usnesení ZM 55/2011 o schválení smlouvy v té podobě, jak byla předložena dne 21.3.
  2. Provést na straně města veškerá potřebná doplnění podkladů týkajících se prodávaného majetku včetně zvážení přístupu k pozemkům pod koncovými stanicemi, stavbami horkovodu v návaznosti na jejich případný prodej spolu s celým zařízením.
  3. Postoupit ZM doladěnou a doplněnou smlouvu ke schválení až po provedení všech potřebných změn a doplnění.
  4. Vzhledem ke špatně připravenému prodeji rozvodného tepelného zařízení, s mnohými chybami, nejasnostmi a, špatným zadáním a dále ke složitosti a časové náročnosti bodů 1.-3 směřujících k odstranění těchto chyb, a k riziku značných negativních dopadů na majetek města i třetích osob, budoucích sporů s finančními důsledky na město a dále k riziku dopadů na cenu tepla pro občany města doporučuje KV zvážit tyto negativní dopady a případně zrušit výběrové řízení na jeho prodej s tím, že by následně bylo vypsáno nové výběrové řízení, řádně připravené a s řádnými podklady, které by vzalo v potaz všechny oprávněné zájmy města a jeho občanů.
 
Toto úsilí nebylo marné - výsledkem je alespoň výrazně podrobnější specifikace předmětu prodeje v intencích požadavků kontrolního výboru. Kupní smlouvu pak podepsal starost města ihned po dubnovém zasedání zastupitelstva. Většina připomínek ke smlouvě byla při prodeji akceptována, nicméně některé  otazníky zůstávají:
 
- pozemky zůstávají v majetku města, budovy a objekty předávacích stanic jsou předmětem prodeje – dojde k pronájmu?  
- není zatím vyjasněn budoucí provozovatel teplených zařízení - část sítě (začátek i některé konce – ul. Dobrovského, Cukrovar…) má v majetku  společnost ČEZ, část bude v majetku Elektrárny Opatovice.   Tyto společnosti nejsou nijak propojeny. Účast několika partnerů na dodavatelském řetězci obvykle vede k navýšení ceny a snížení zákaznického komfortu. Vedení města občanům nesdělilo, jak bude zařízení novým vlastníkem provozováno. Dojde k dalšímu prodeji, pronájmu, nebo jsou Opatovice jen nastrčenou figurou?
- a to nejpodstatnější, co zajímá všechny - není vyjasněn dopad prodeje tepelných zařízení do ceny tepla pro občany Mělníka. Bude se opakovat případ předchozího prodeje městského majetku - vodovodů a s tím souvisejícího téměř nejvyššího vodného a stočného v ČR? 
 
Samostatnou kapitolou je dosažená výše kupní ceny horkovodu a finančního přínosu pro město. Pro srovnání – cena za veškerá rozvodná tepelná zařízení včetně výměníkových stanic a jejich budov činí 36 mil. Kč, zatímco za menší rozsah zařízení v Neratovicích, kde je i menší rozvoj teplárenství do budoucna a nižší cena tepla (tedy i menší možný zisk z provozování těchto zařízení) zaplatila Pražská teplárenská městu Neratovice v roce 2009  38 mil. Kč… Obvyklá cena při prodeji těchto zařízení bývá 8 - 10 ročních nájmů. Nájemné na Mělníce činilo 6 mil. korun ročně…
 


Město

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".

5 prodej majetku


Vážení, majetek města se má ošetřovat, rozmnožovat, ale ne prodávat. Prodej společného majetku je největší zvěrstvo, jaké existuje. Pamatuje na to i zákon o obcích, který praví: 

 
Hospodaření obce
 
§ 38

§38 (1) Majetek obce musí být využíván účelně a hospodárně v souladu s jejími zájmy a úkoly vyplývajícími ze zákonem vymezené působnosti. Obec je povinna pečovat o zachování a rozvoj svého majetku. Obec vede evidenci svého majetku.[14]
 
Vy debatujete o ceně a nedebatujete o tom, že vaši zastupitelé konají v rozporu se zákonem!!!! Co bude, až všechno prodáte??? Z čeho nalejete peníze do rozpočtu? Revitalizujete náměstí, vykáceli jste krásné javory u MěÚ jen proto, že prý se nehodily do projektu. Nikdo neprotestoval. Jste jako ovce, necháte orgány obce utrácet peníze zbytečně. Jak dlouho vám bude trvat než prozříte? Vládne vám Neumannn a starosta je jen figurka nastrčená do čela města.

5.1 poznámky


1. Z Vámi citovaného paragrafu nevyplývá, že by se majetek nemohl prodat. I řádný hospodář může prodat, pokud zisk investuje zpět za účelem zvýšení hodnoty majetku.

2. Kdo jsou to "vaši zastupitelé"? Pokud je Vaše připomínka reakcí na článek ing. Večla tak Vás mohu ujistit, že žádný zastupitel za TOP09 a nezávislé (kandidující za TOP09) nehlasoval pro prodej. Téměř 3/4 roku jsme vedli trvdou bitvu o to, aby se to neprodávalo, případně za výrazně vyšší cenu. Bohužel jsme prohráli - takto mělničtí voliči v loňském říjnu rozdali karty. S tím se nedá nyní nic dělat.

Než nás budete házet do jednoho pytle, podívejte se na záznamy z jednání zastupitelstva.

 Milan Schweigstill, TOP09

5.1.1 A jen bych dodal


..., že mělničtí voliči vůbec nemohli tušit, kdo se s kým zpřáhne a co z toho bude.

5.1.1.1 No jistě.


No jistě. Copak si myslíte, že je normální, aby levicová strana (ČSSD) dělala nějaké handly s pravicí ( ODS) ? Najděte si články z té doby a přečtěte si, jak se to po volbách kritizovalo, že jde o výsměch voličům.

4 Co pak bude???


 

Zdravím,

Nechci polemizovat o ceně horkovodu, já bych ho jako správný rozhodně  hospodář neprodal. Jenom mě napadá kdo mi odpoví na otázku: Co bude potom až nebude co prodat?????.  Nebo si myslíte, že je majetek nekonečný. Jen od revoluce bylo prý prodáno stovky bytů!!!!!!!!!!!, peníze se projedli. Je mi jasné, že město občas něco prodá a zase koupí,ale zde  se prodává majetek, který něco vydělával. Až se někdo rozumný dostane na Radnici bude nahranej. Co mělo cenu bude prodaný a rozfofrovaný a zbyde na něj nemilá úloha začít šetřit a samozřejmě propouštět. To co se za dvacet let vybudovalo, bylo na úkor tohoto bezostyšného hopodaření. Každý sedlák by toto nedělal. U vidím sedláka, jak si prodá pole, stroje a dobytek a pak se bude divit, že je žebrák. Jenže ti na radnici takhle nepřemýšlejí, oni totiž  se řídí hesly : Po nás potopa, Z cizího krev neteče, Jsme tu jen na čtyři roky  a když něco začni křičet " Za to můžou Komunisti".  !!!

3 Město Mělník prodělalo 20 milionů


Jinými slovy, město na prodeji svých rozvodných tepelných zařízení prodělalo zhruba 20 milionů korun. Ač jsme byli s kolegy v zastupitelstvu proti tomuto výrazně nevýhodnému kroku, koalice to odhlasovala i přes naše argumenty vycházející z výše uvedených informací a zkušeností expertů z oboru teplárenství.

Když k tomu přičteme (zatím zhruba) 7 milionů na zbytečnou "opravu" náměstí Míru, pak ztráta pro už tak dost vyčerpanou městskou kasu je za stávajícího vedení - tedy po tři čtvrtě roce od voleb - už poměrně značná. 

Ondřej Tichota
opoziční zastupitel za nezávislé a TOP 09

3.1 Myslím, že občany by


Myslím, že občany by zajímalo více o této informaci. Zda se zakládá na pravdě a co by k tomu řekli lidé kompetentní v této záležitosti. Případná medializace by nebyla na škodu.  

Obrázek uživatele Alexander Klimeš

3.1.2 1. kompetentní lidé o


1. kompetentní lidé o tom rozhodovali, ledacos bylo prodejnímu procesu možno vytknout, leč rozhodovalo legitimní zastupitelstvo,

2. v případné medializaci by hlavně vyšlo najevo, že těch o 20 milionů víc nikdo nikdy nenabízel.

 

Takže, opozice "ocenila" ten majetek na 50 a nikdo to nechtěl dát, tak se to nemělo prodávat. Mít takové výhrady k ceně je laciný opoziční populismus.

Že organizace výberového řízení a kroků před uzavřením smlouvy nebyla bezchybná, lze potvrdit.  To je však natolik neuchopitelné téma, že každý sklouzne k lacinému "20mega" argumentu.
 

3.1.2.2 kompetentní lidé


Prosím tedy kompetentního , aby nám sdělil něco z jiného soudku. Abychom věděli jací lidé pracují pro nás. A to kdo vlatnil bývalá jatka, kdo je poté koupil a kdo zase poté. Děkuji

Obrázek uživatele Alexander Klimeš

3.1.2.2.1 Jestli je to dotaz na mne,


Jestli je to dotaz na mne, tak nevím, nevím a nevím. Ale já pro Vás nepracuji ....

3.1.2.1 Nepřesnost.


Musím Vás trochu opravit. Těch laciných "20mega" navíc si nevymyslela opozice, to vymysleli představitelé společnosti ČEZ jako svojí původní nabídku pro přímý prodej. Později ale (nechci spekulovat  proč) svojí nabídku vzali zpět a přistoupili na hru o nějaké soutěži. Podmínky soutěže pak mohlo splnit jen malý okruh uchazečů a tak cena snadno o těch 20 miliónů klesla.

A ještě jedna poznámka - ta opozice si k této otázce přizvala odborníky, kteří mnoho let v oboru teplárenství pracují. Koalice k diskusi s námi jediného takového člověka nepřivedla a řešila to jen jako svůj politický úkol.

3.1.2.1.2 Dobrý den,již dlouho


Dobrý den,již dlouho sleduji Vaše příspěvky. Moc se mi líbí vyjádření typu : nechci spekulovat proč, nechci naznačovat proč, hra na nějakou soutěž, atd.  Z jakého důvodu tedy takto lidmi manipulujete, když vlastně nechcete?  Jste zvyklý směrovat myšlení lidí jak potřebujete?

3.1.2.1.2.1 :-)


Díky za hezký příklad manipulace od Vás. Proč předkládáte veřejnosti podobná nepodložená nařčení a zavádějící závěry? Chcete ovlivňovat myšlení lidí jak potřebujete?

 

Normální člověk snadno rozliší manipulaci a opatrnost. Pokud p. Schweigstill formuluje své příspěvky poněkud opatrněji, je to PODLE MÉHO NÁZORU jen opatrnost. Všichni víme, že potrefené husy mají ve zvyku tahat své kritiky po soudech, či jim jinak znepříjemňovat život. A na vesnici jako je Mělník to jde velmi snadno. Zeptejte se např. bývalé radní Dušany Dolejšové.

Obrázek uživatele Alexander Klimeš

3.1.2.1.1 Profesore, já souhlasím,


Profesore, já souhlasím, že geneze prodeje, způsob zorganizování soutěže a všechny věci okolo rozhodně nebyly po celou dobu ozářeny sluníčkem.

Ale zjednodušit to jako ctihodný pravicový zastupitel a zároveň ochránce spotřebitelů pan Tichota je populismus.

Já mám rád opozici, to vy víte. Ale nezahazujte se zjednodušováním problémů pro pár bodů tady ....

3.1.2.1.1.1 Ctihodný


Vážený pane Klimeši,
myslím, že jste to s atakem na mne trochu přehnal (zvlášť, když o mně více méně nic nevíte). Ale tím se zabývat nebudu, pojďme k podstatě věci. To, co nazýváte populismem, je prostě holé shrnutí reality - tzv. horkovod se za víc než 50 milionů prodat dal (a taky měl) a město pod stávajícím vedením na to rezignovalo (pokud jste nečetl text výše řádně, pak Vám to doporučuji; případně se zeptejte nějakého odborníka v dané oblasti). Kdybyste chtěl prodat dům, asi byste za něj chtěl dostat co nejvíc, že? Ne např. tři, ale pět milionů. Zvlášť když Vám těch pět už jednou někdo nabízel. Je zvláštní jak v tomhle městě žádné vedení tak nějak nechce dobře hospodařit, výhodně prodávat či směňovat majetek, a tím pro město něco vydělat na jeho rozvoj. 

Celkem jste mne vlastně pobavil tím, že na celou věc nezářilo sluníčko. Víte, já bych byl zase rád, kdyby město Mělník mělo jednou osvícené vedení (a já bych v něm být opravdu nemusel, ale tak nějak mi jde o to, aby město rozumně hospodařilo a mělo prostředky na svůj rozkvět - což se zatím neděje a což prodejem majetku pod cenou, jak jsme toho byli v minulých letech a žel i v minulých měsících svědky, dost dobře nepůjde). Ještě připomenu, že tady rozhodně nejde o pár bodů, ale o 20 milionů... 

Mimochodem, dělení na levici a pracivi je v dnešní době poněkud "out". 

 

Obrázek uživatele Alexander Klimeš

3.1.2.1.1.1.1 Začnu odzadu


Odzadu -

jsem konzerva napravo. Myslím si že melting pot je omyl, že Enoch Powel měl pravdu, že devalvace manželství a stírání rozdílů mezi levicí a pravicí vede ke zkáze našich civilizačních hodnot.  Je-li to podle Vás "out", pak zůstanu outsiderem. HRDĚ.


Dále -

s ohledem na to, že patříte mezi nejbystřejší městské zastupitele, jste jistě pochopil můj komentář o slunečním svitu. Nemohu se řídit heslem nechť zhyne celý svět, hlavně když zvítězí spravedlnost.

Také -

nelze opozici /a kontrolnímu výboru Smiling) / upřít zásluhy za to, že řada nedostatků připravované transakce byla včas demaskována, vyjasněna a odstraněna.

K ceně -

zůstává fakt, že v době rozhodování o prodeji na stole žádná nabídka za dvacet navíc neležela. Příčin může být sto - někteří paranoici zde v tom uvidí firmu Drobné chmátky a střední přikrádání s.r.o., jiní vliv hospodářské krize, a další třeba působení zvýšené sluneční aktivity na mozek ředitele odboru new deals firmy, která svoji nabídku odvolala. Ono je to fakticky jedno.

Nemohu souhlasit s argumentem, že cena byla padesát. Mohu diskutovat a respektovat argument, že si to město mělo cenit na padesát, a tudíž neprodat. Tato drobná nuance jest pro mne rozdíl mezi seriozní debatou a populismem.

A na závěr -

tedy z pohledu Vašeho příspěvku at first - a vlastně naváži na začátek ....  označení "ctihodný pravicový zastupitel a zároveň ochránce spotřebitelů" znamená dvě věci

- jednak moji snaha o zlehčení,

- jednak fakt, o kterém píši nahoře - berte to třeba tak, že jsem jednoduchý Laughing out loud, a prosím s úsměvem, prostě v tom vidím vnitřní rozpor.

P.S.: Dělení na pravici a levici - jste zastupitelem za stranu, která na svém webu http://www.top09.cz/proc-nas-volit/programova-vychodiska-a-principy/ má tuto větu: Jsme stranou konzervativní, která v politickém životě vychází z evropských tradic křesťansko-židovské kultury. Dbáme na morální hodnoty obsažené v jejím duchovním odkazu a tradicích.

P.P.S.: Jest mi nicméně národním svátkem a potěšením vést zde debatu kultivovanou, bez brutálních primitivismů, jimiž občas bylo toto forum zasviněno, debatu, po které si nadále této části opozice mohu lidsky vážit a její názor respektovat.

Váš, dokud popel nevypučí

AK

3.1.2.1.1.1.1.2 K chybějícím 20 millionům...


Jen krátce:

Ano, město si to mělo cenit na víc peněz (a jak píše pan Večl, mělo taky od začátku vědět, co prodává - je absurdní, že to nevědělo). Ale necenilo si... pokud tedy hovoříme o "městě" v tuto chvíli jako o většině v zastupitelstvu, představované koalicí. (to, že prodej nebyl v programu žádné ze stran a že se nikdo neobtěžoval s žádným vysvětlením občanům, ač jde o tak důležitý majetek města a ač to může mít zásadní dopad na cenu tepla u asi poloviny domácností, považuji mírně řečeno za velmi nevhodné).

Nejsem zastupitelem za TOP 09, jsem zastupitelem za sdružení nezávislých a TOP 09. Nejsem členem TOP 09, a tedy v zastupitelstvu působím jako nezávislý.

Seriózní debata o majetku města se vede o ceně a předmětu prodeje, ne např. o tom, v kterém podniku to podepíšeme. A nám se prostě nelíbí, jak to proběhlo (o tom slunci to byl trefný příměr, jen jsem ho dále využil jako odrazový můstek pro svoji myšlenku o osvíceném vedení). 

Dělení na levici a pravici se v mnohém smývá v době, kdy - napíšu to zeširoka, protože to je na delší debatu, na kterou nemám sil - se ví, že ani jeden "extrém" ve společnosti nefunguje a kdy jednotliví hráči využívají i "charakteristik" a nástrojů opačného směru. I tzv. pravicová vláda dělá trochu levicové politiky a naopak. Prostě je to vždy něco mezi a záleží např. na sociálním cítění a porozuměnía pravicových politiků atp. A navíc dělení politiky na levici a pravici na komunální úrovni je ne právě vhodné. Buď vládnete ku prospěchu obce, nebo ne. Buď vládnete "dobře", prostředky vhodně přerozdělujete dle potřeb (jakoby levicově), a zároveň dobře hospodaříte (jakoby pravicově), nebo ne. Ale jak říkám, to by bylo na širší debatu.

Spíš než jako odlehčení to působilo tak, že mi to chcete natřít a celý problém zlehčit. Hospodaření s majetkem města je tak zásadní věc, že bych o ní moc nežertoval. Promiňte, mám rád legraci, ale mám právě dojem, že se ta místní politika na Mělníku bere někdy až moc jako taková legrace, ve které vlastně o nic nejde - je na čase to konečně změnit (minimálně v otázce hospodaření; jiné oblasti samozřejmě dávku humoru potřebují).

Ať Vám humor vydrží! Eye-wink

Kind regards,

Ondřej Tichota

Obrázek uživatele Alexander Klimeš

3.1.2.1.1.1.1.2.1 No, jen že vypsané


No, jen že vypsané řízení už neumožňovalo moc změn a že bylo vypsáno dávno před tímto obdobím .......

3.1.2.1.1.1.1.1 Připomínka k diskuzi od autora


Chtěl bych připomenout, že jen asi 20 % mého příspěvku o hrokovodu, a to ještě okrajově, se týká ceny, a zbývajích 80 % se týká způsobu prodeje městského majetku, informování občanů, dopadu prodeje na odběratele atd. Přitom diskuze se točí kromě osobních výpadů jen kolem ceny. Tak tedy - p. Klimeš připouští, že kolem organizace výběrového řízení nebylo vše akurátní, a z toho možná vyplývá, že taky nikdo nenabídl vyšší cenu - mimo jiné proto, že vlastně nevěděl, co kupuje. Nevěděli to ani zodpvědní pracovníci města. Předmět prodeje se upřesnil až těsně před podpisem smlouvy, a ještě ne zcela. Za tzv. zajíce v pytli samozřejmě zájemce nabídne odpovídající cenu. Stranou ponechávám nějaké  úmysly či dohody, ty jistě nebyly, že. - Mě jako odběratele tepla  hlavně zajímá, kdo a za jakou cenu mi bude teplo dodávat, a jaký dopad bude mít změna vlastníka horkovodu. Jestli náhodou, třeba, nezaplatím v ceně tepla rozpočítanou kupní cenu novému vlastníkovi, pronájem provozovateli, samozřejmě nezbytné budoucí investice do zařízení a nezbytný zisk jednotlivých účastníků dodavatelského řetězce. A o tom město tajuplně mlčí. To se o to ten, kdo spravuje městský majetek, při prodeji nezajímal? Anebo s tím nechce na světlo?  O tom bych rád viděl diskuzi.

3.1.1 Myslím že


Myslím že většinu občanů už to asi ani nezajímá. Možná to zaregistrují, zakroutí hlavou a život jde dál. Kdyby to tak nebylo, tak se neděje na světě co se děje.

3.1.1.1 Zakroutí hlavou.


To jsem udělal dnes, když jsem čekal na Toulavou kameru. Běžel předtím magazín DW ( Deutsche Welle), který je takovým zrcadlem z různých států EU. Zrovna říkali, že silnice ze Salzbuzburgu na Klagenfurt, kterou jezdí často i naši turisté do Itálie a Slovinska, je doslova přecpaná auty z Bavorska a Francie, kteří jedou na svoji pravidelnou měsíční dovolenou Eye-wink. Tomu vůbec nerozumím. U nás zaměstnanci i zaměstnavatelé přemýšlí, zda si vzít týden, či častěji čtrnáct dní, jak se všichni v práci prostřídají, aby se nic nezastavilo, aby se pořád vyrábělo, aby konkurence nezískala převahu a tam jako co ?

3.1.1.1.1 mají štěstí


Nenarodili se v takovém absurdistánu jako je ČR.Nemaj tam prezidenty,kteří kradou na návštěvách pera,rozkradenou a zadluženou zemi,lesy napadené kůrovcem...atd,atd...Jistě se teď do mě "opřou" chytrolíni,doporučící mi ostěhování a pobyt tamtéž.Proč však,když tu žiji od narození a ještě donedávna se tu dalo žít fajn??!Lidi dneska budou poslušně snášet a kývat na vše,co se jim nabídne.Nadávat a čekat,že někdo za ně něco vyřeší.Až budou mít kůži na stažení,teprve MOŽNÁ začnou něco řešit a vyrazí do ulic,jinak ani omylem.nestěžuji si,není to můj případ-jen vize a dlouhodobý pohled.Smiling:).

3.1.1.1.1.1 Absurdistán


Jak konkrétně Vy reagujete na špatná rozhodnutí naší vlády nebo našeho zastupitelstva? Poraďte prosím ostatním, případně zorganizujte nějaké akce. Nebo nežvaňte. Děkuji.

3.1.1.1.1.1.1 Hloupost?


Fakt nemám rád hloupé lidi. Promiňte.

3.1.1.1.1.1.1.1 hloupí lidé


A následné jejich žvanění lze pojmout bipolárně a různorodě.Uvedu příklad:modráci(chcete-li ODS) nesnáší názory lůzy(obyčejných lidí),kteří se jim snaží dívat do karet a ještě s nataženou rukou v podobě soc.dávek něco chtít.No a ta "lůza"by zase ráda,kdyby se s ní zacházelo důstojně-panstvo nekradlo,netunelovalo,zprůhlednilo svou práci na bázi jejího vykořisťování.Dalo by se tomu lidově říkat dejme tomu demokracie,ale.....Všichni nebo většina vzdělaných ví o čem všem ona DEMOKRACIE je.Ta debata by byla celkem obsáhlejší,bylo-li by více času...Já se veřejného života zúčastňuji celkem aktivně-chodím na zasedání,vznáším návrhy a dotazy,docházím na semináře,besedy,přednášky,dále se snažím v této oblasti všeobecně vzdělávat,zůčastňuji s voleb.Nemyslím,že toho dělám a konám v této oblasti málo,přivítám konkrétní příklady a návrhy těch,co se domnívají,že dělají ještě více....Smiling:).Hezký zbytek prázdninového podvečera.

3.1.1.1.1.1.1.1.1 :-)


Já se rozhodně nechci zastávat ODS a tuplem ne té mělnické varianty. Ale myslíte že politici z ostatních partiček jsou na tom s tím nasloucháním lůze jinak? 

2 :-)


A co jsme čekali? Po plynu, vodě, pozemcích a obchvatu další skvělá příležitost jak si trochu přivydělat na důchod. Nebo si tady snad ještě někdo myslí že lidi chodí do politiky, aby sloužili veřejnosti?

Obrázek uživatele Alexander Klimeš

2.1 Tvůj příspěvek o Tobě


Tvůj příspěvek o Tobě dost vypovídá SmilingLaughing out loud

2.1.1 :-)


To by mě zajímalo, co jsi z něj odhalil... Smiling

2.1.1.1 hodnocení


No on p.Klimeš myslel asi sebe.

Obrázek uživatele Alexander Klimeš

2.1.1.1.1 Nene, myslel jsem na


Nene, myslel jsem na Radka, jak toužil být politikem ...... Laughing out loud :-D
 

2.1.1.1.1.1 :-/


Chtěl jsem být tím politikem, který poslouchá lidi, vnímá co potřebujou, nedovolí ty prasečiny co má na triku několik minulých vedení radnice (s partou příživníků okolo) a hlavně mu záleží na tom co tady bude třeba za deset let. Poté co jsem zjistil, jak velký hnůj je mělnická politika (bez výjimky zleva doprava) jsem ztratil všechny iluze a dal od toho ruce pryč, než se pobliju. To Ti přijde špatně?

2.1.1.1.1.1.1 Recept


Nj, pane Klimeš, máte recept na všechnu chytrost světa? Tak ho použijte, prosím. Děkuji.

Obrázek uživatele Alexander Klimeš

2.1.1.1.1.1.1.1 Nikoliv. S velikou


Nikoliv. S velikou lítostí zjištuji, že čím jsem starší, tím méně toho vím.

2.1.1.1.1.1.1.1.1 To nejde přehlédnout....


To nejde přehlédnout Vaše zjištění, ale chválím, že to i přiznáte.......

2.1.1.1.1.1.1.1.1.1 jak jinak


:)Smiling:).

Obrázek uživatele raist

1 Omluva autorovi


Za redakci se omlouvám autorovi za pozdní zveřejnění tohoto článku. 
Nebylo to úmyslné - chybou systému nám zmizel ze schvalovacího procesu.

Pokud komukoli delší dobu článek nevydáme a nemáte od nás jinou zprávu (např. že se jedná o komerci nebo, že je třeba článek doplnit, apod.) neváhejte nás kontaktovat.