Tip: S ostatními uživateli si můžete posílat soukromé vzkazy!

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Město do svých škol bude o prázdninách investovat miliony

V průběhu letních prázdninách jsou naplánovány následující rozsáhlé opravy v mělnických školách a školkách. Jde o akce za 33 480 000 korun, z toho 18 480 000 korun půjde z rozpočtu města. Vše je naplánováno tak, aby opravy nenarušily začátek nového školního roku, výjimkou bude pouze rozsáhlá rekonstrukce na budově ZŠ Matiegky – tato oprava bude probíhat i za provozu školy během podzimních měsíců.

  • MŠ Pohádka, Slovany  800 tis.Kč  a MŠ Pod Vrchem – 700 tis.Kč – opravy sociálních zařízení a umýváren pro děti. V současné době již nevyhovují hygienickým požadavkům. Jedná se o I. etapu, další etapa bude zařazena do návrhu rozpočtu pro rok 2012.
  • MŠ Tyršova – 55 tis.Kč  oprava havarijních částí na fasádě budovy
  • MŠ Kokořínská – 20 tis.Kč - oprava havarijních částí na fasádě budovy
  • MŠ Motýlek, Nemocniční  - 595 tis.Kč – oprava střechy a vstupních schodů
  • ZŠ Seifertova – 1 mil. Kč – pokračování ve výměně stávajících dřevěných oken, již III. etapa
  • ZŠ Blahoslavova  - 60tis.Kč – oprava komínu
  • ZŠ J. Matiegky – 30 mil.Kč (15mil. dotace + 15 mil. vlastní zdroje) – výměna oken a zateplení fasády v celém areálu školy, netýká se školní jídelny.
  • ZUŠ Na Vyhlídce  – 250 tis.Kč – přesun vodoměru z veřejné vodoměrné šachty do budovy a s tím práce spojené (vybourání podlah, rozvody vody a kanalizace, nové podlahy)

Helena Vavřinová, tisková mluvčí MÚ MělníkMěsto - z radnice