https://www.traditionrolex.com/7

 Jak se pokračuje na obchvatu ( průtahu) města | Mělníček.cz - Mělník v pohybu
Tip: Máme přehled co se kde šustlo! Buďte v obraze!

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Jak se pokračuje na obchvatu ( průtahu) města

Příprava stavby obchvatu stále probíhá a postupuje, činí se kroky, kterými se pomalu blížíme k termínu zahájení stavby, i když momentálně žádný pevný termín stanovený není a ani ve státním rozpočtu nejsou na tuto akci momentálně vyčleněny finanční zdroje.

Investor stavby, Ředitelství silnic a dálnic ( ŘSD), podal návrh na vydání územního rozhodnutí pro stavbu I.etapy  obchvatu ( průtahu) – jde o propojení ulice Pražská a Mladoboleslavská přes bývalý řepný plac cukrovaru. Tím bude stanoveno definitivní umístění stavby na pozemky a stanoví se  podmínky pro zpracování  projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení.

Ústní projednání k územnímu rozhodnutí se bude konat 19.července 2011 v 9:00 hodin ve velké zasedací síni MÚ Mělník, kam jsou pozvaní vlastníci přilehlých nemovitostí a všichni, jichž se stavba I.etapy nějakým způsobem dotkne, dále dotčené orgány – dopravní specialisté, krajská hygienická stanice, DI  P ČR, občanská sdružení zastupující širokou veřejnost. Zúčastnit se může kdokoliv má zájem, je to příležitost vyjádřit svůj názor.

Pokud projednání dopadne dobře a celý průběh schvalovacího procesu proběhne bez odvolání, otevře se pro ŘSD prostor pro výkupy pozemků pro stavbu, zpracování podkladů nutných pro vydání stavebního povolení včetně  projektové dokumentace. Pak by vlastní realizace stavby I. etapy mohla začít v roce 2013.  Hlavním investorem bude ŘSD, město ve svém finančním výhledu počítá s finanční spoluúčastní.

Pavel Průcha, vedoucí Odboru výstavby MÚ MělníkMěsto - z radnice

https://www.traditionrolex.com/7