Tip: Máme přehled co se kde šustlo! Buďte v obraze!
Muzeum M

Za nelegální kopie až dvouletý trestPětadvacetiletá žena z Mělnicka, v době od konce dubna 2006 do konce září loňského roku nabízela na specializovaných internetových stránkách, pod přezdívkou, minimálně dvacet filmových děl, chráněných zákonem. Z této nabídky nebylo zřejmé, zda se jedná o originály nebo kopie. Zájemcům byly následně zasílány na DVD discích poštou a za dodané tituly žena požadovala platbu převodem na svůj bankovní účet. Dle zjištění policistů se nelegální kopie dostaly touto cestou do ruky zhruba sedmdesáti dalším osobám. Tím, že v rozporu se zákonem žena rozšiřovala rozmnoženiny chráněných audiovizuálních děl a zvukově obrazových záznamů způsobila poškozeným škodu ve výši cca 120 000,- Kč.

Dne 11. července 2011 mělnický policejní vyšetřovatel sdělil ženě podezření z trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi, za který je možno uložit trest odnětí svobody až na dvě léta, zákaz činnosti nebo propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty. Trestní řízení je nadále vedeno na svobodě.Zpravodajství