https://www.traditionrolex.com/7

 Využívání služeb Centrálního registračního místa (CRM) pro podnikatele | Mělníček.cz - Mělník v pohybu
Tip: Chcete i Vy mít svůj banner nebo komerční inzerát na tomto webu? Napište nám na komerce@melnicek.cz.

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Využívání služeb Centrálního registračního místa (CRM) pro podnikatele

Využívání služeb Centrálního registračního místa (CRM) pro podnikatele, zřízeného na Živnostenském odboru MÚ Mělník.

Jak jsme již informovali, zákon č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání se od 1.8.2006 změnil zákonem č. 214/2006 Sb.. Došlo k tomu, že ohlašovatel u živnostenského listu a žadatel o koncesní listinu již nemusí doložit příslušnému živnostenskému úřadu doklady stanovené zákonem. Jedná se o výpis z rejstříku trestů, kterým se prokazuje bezúhonnost fyzické osoby, bezdlužnost od finančního úřadu, která prokazuje skutečnost, že osoba, pokud na území České republiky podniká nebo podnikala, nemá na svém osobním účtu evidovány daňové nedoplatky z tohoto podnikání a bezdlužnost od okresní správy sociálního zabezpečení, která prokazuje, že osoba nemá nedoplatky na pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, pokud na území České republiky podniká nebo podnikala.

Začínající podnikatel má zjednodušený vstup do podnikání tím, že nemusí provádět registraci na finančním úřadě, na okresní správě sociálního zabezpečení a na příslušné zdravotní pojišťovně, ale postačí jen jedna návštěva centrálního registračního místa zřízeného při živnostenském odboru městského úřadu.

Počáteční neinformovanost podnikatelů o tom, jaké možnosti jim centrální registrační místo při osobní návštěvě nabízí, je zcela minulostí. Obstarání výpisu z rejstříku trestů prostřednictvím CRM se stalo samozřejmostí. Pracovník CRM si vyžádá tento dokument elektronickou formou během velmi krátké doby. Také dokládaní bezdlužností od dotčených úřadů podnikatelé využívají ve velké míře.

Při získávání uvedených dokumentů musíme zdůraznit velmi dobrou spolupráci s  Finančním úřadem v Mělníku i Okresní správou sociálního zabezpečení v Mělníku. Oba tyto orgány nám v rámci svých možností vychází vstříc a je zcela namístě jim za dobrou spolupráci poděkovat. Také na základě této dobré spolupráce jsme vždy vydali živnostenské oprávnění v zákonem stanoveném termínu.

V souvislosti s využíváním služeb CRM po vydání živnostenského oprávnění, což znamená zaregistrování podnikatele na příslušných úřadech, tj. finanční úřad, okresní správa sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovna, úřad práce – můžeme konstatovat, že i v této oblasti máme již mnoho dobrých zkušeností a většina podnikatelů této služby využívá.

Samozřejmě, že začátky nebyly lehké ani pro nás. Změna zákona o živnostenském podnikání znamenala pro pracovníky živnostenského odboru zvládnout nové související předpisy a orientovat se v nich.

Velmi jsme ocenili přístup a možnost proškolení našich pracovníků CRM pracovníky Finančního úřadu v Mělníku, Okresní správy sociálního zabezpečení v Mělníku, Všeobecné zdravotní pojišťovny v Mělníku i Úřadem práce v Mělníku. Při proškolování jsme se snažili upřesnit vyplňování údajů na jednotlivých registračních formulářích tak, abychom usnadnili práci všem.

Po uplynutí necelých dvou měsíců hodnotíme z pohledu živnostenského odboru fungování CRM jako krok správným směrem. I odezva, která je ze strany podnikatelské veřejnosti, skutečně ukazuje, že záměr zákonodárců a jejich základní myšlenka - zlepšit a zjednodušit podnikatelské prostředí pro zahájení a průběh podnikání - se daří naplňovat. Služby našeho CRM šetří podnikateli čas.

Zdeňka Skořepová, vedoucí Živnostenského odboru MÚ MělníkMěsto - z radnice

https://www.traditionrolex.com/7