Tip: Nemáte se jak dostat domů? Pomůžeme vám zde.
Muzeum M

Na výživném dluží sedmdesát tisíc korun



Sedmatřicetiletý muž z Mělnicka si v době od srpna 2007 do poloviny července letošního roku , s vyjímkou ojedinělých plateb, řádně neplnil vyživovací povinnost na svého nezletilého syna, stanovenou soudem. Svým jednáním způsobil za sledované období dluh na neuhrazeném výživném ve výši zhruba 70 000,- Kč.

Dne 17. července 2011 sdělil muži policejní inspektor z obvodního oddělení Policie ČR Neratovice podezření ze spáchání trestného činu zanedbání povinné výživy, za který lze uložit trest odnětí svobody až na dvě léta. Trestní řízení je vedeno na svobodě.



Zpravodajství