Tip: S ostatními uživateli si můžete posílat soukromé vzkazy!

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Zprávy z Odboru životního prostředí a zemědělství MÚ Mělník

Zprávy z Odboru životního prostředí a zemědělství MÚ Mělník

Lavičky pořízené se sběru víček

Od 18. do 20.4.2006 proběhla na Mělníku akce sběr plastových víček od občanů a škol. Celkem bylo sebráno 764 545 víček, v roce 2005 to bylo pouze 391 585 víček. Z těchto víček nechalo město vyrobit celkem 11 laviček. Tyto lavičky budou do poloviny října rozmístěny na školách a školkách, které se akce zúčastnily.

Základní škola Mělník – Pšovka, která sebrala 229 045 víček, obdrží 2 lavičky, ostatní školy dostanou po jedné lavičce. Jedná se o Dům dětí a mládeže na Mělníku (159 600 víček), Základní škola Jaroslava Seifertova ( 80 500 víček), Mateřská škola Dukelská (72 100 víček), Základní škola Jindřicha Matiegky (65 450 víček), Rodinné centrum Kašpárek (39 900 víček), Gymnázium Jana Palacha Mělník (29 750 ks), Základní škola Mělník – Mlazice (23 450) víček), Zvláštní škola Jaroslava Seiferta (17 500 víček), Mateřská škola V Zátiší ( 15 750).

Nový sběrový dvůr

Vzhledem k investiční činnosti plánované v areálu bývalého OSP na křižovatce ulic Vodárenská a Bezručova je nutné přemístit stávající sběrový dvůr do jiné lokality. Jediným místem, které splňovalo územní, ale i prostorové limity na výstavbu takovéhoto zařízení, je stavební dvůr  na křižovatce ul. Na Malém Spořilově a ul. Klášterní. Plocha tohoto dvora bude 16 arů. Dvůr bude třikrát větší, než je dnešní stávající sběrový dvůr. V tomto areálu bude probíhat i zpětný odběr výrobků v rozsahu tak, jak to ukládá zákon o odpadech. V současné době město Mělník neplní požadavky povinných osob na zajištění prostoru nezbytného ke zpětnému odběru. Zpětný odběr je systém, který snižuje náklady města na odstranění některých látkových složek, jako jsou:

  1. oleje jiné než surové minerální oleje a surové oleje z živičných nerostů, přípravky jinde neuvedené ani nezahrnuté, obsahující nejméně 70 % hmotnostních olejů, jsou-li tyto oleje podstatnou složkou těchto přípravků,

  2. elektrické akumulátory,

  3. galvanické články a baterie,

  4. výbojky a zářivky,

  5. pneumatiky,

  6. elektrozařízení pocházející z domácností [§ 37g písm. f) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech].

MVDr.Ctirad Mikeš, vedoucí Odboru životního prostředí a zemědělství MÚ MělníkMěsto - z radnice