Tip: S ostatními uživateli si můžete posílat soukromé vzkazy!

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Výstavba chodníku na Mladoboleslavské bude pokračovat

V těchto dnech se začalo s druhou etapou výstavby chodníku na Mladoboleslavské ulici. Část stavby bude provedena ještě letos, druhá na jaře příštího roku.

Než se ovšem položí chodník ze zámkové dlažby a postaví se nové osvětlení ( to bude uvedeno do provozu až na jaře, až bude celý chodník dokončen), musí se vyřešit přeložka vodovodu, kanalizace v ulici Na Stráni v části od Růžové po Mladoboleslavskou a napojení dešťové kanalizace ve Skuhrově.

Právě kvůli odvodnění komunikace do dešťové kanalizace se musí nyní začít budovat chodník směrem od Skuhrova na Mělník.

V dubnu se začne s poslední částí chodníku, která propojí dva hotové úseky. I zde se musí vybudovat splašková a dešťová kanalizace, přeložit vodovodní řad, vybudovat kanalizace v ulici Na Stráni v části nad Mladoboleslavskou ulicí.

Na Mladoboleslavské ulici vznikne i nový přechod pro chodce v místech, kde budou muset chodci ve Skuhrově přejít z nově vybudovaného chodníku na druhou stranu, kde nedávno vybudovala chodník obec Velký Borek. Půjde o přechod, který bude opatřen dopravními značkami s výstražnými světly.

Celou akci za 13 milionů korun by měla firma Šnajdr stavby Mělník, s.r.o.dokončit do konce května 2007.

Z podnětu maminek, které upozornily na to, že nástup na chodník v ústí ulice Italská u autobusové zastávky do ulice Mladoboleslavská není bezbariérový, se ještě tato úprava chodníku připravuje do návrhu rozpočtu na rok 2007.


V Chloumecké ulici vznikne nový chodník

Ještě letos se začne s výstavbou jednostranného chodníku ze zámkové dlažby v ulici Chloumecká v úseku od Zemědělské po Javorovou ulici. Bude zde i nové veřejné osvětlení. Stavbu provede firma Červenka Neratovice.

V návrhu rozpočtu na příští rok je plánováno dokončení tohoto chodníku až k ulici Dobrovského.

Předpokládané celkové náklady činí 11 milionů korun.

V Baráčnické se dočkají nové silnice i chodníku

V říjnu začne vybraná firma SaM Česká Lípa pracovat v Baráčnické ulici. Vznikne zde nová asfaltová vozovka ( 6m) a 1,5metru široký chodník ze zámkové dlažby. Hotovo bude do poloviny prosince. Náklady činí 1,5milionu korun.

Ing.Lubor Byzov, vedoucí odboru správy majetku a služebMěsto - z radnice