Tip: Uvítáme nové uši a oči. Staňte se zvědem serveru Mělníček.cz! [email protected]

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Granty na rok 2007 bez speciálního tématu

RM schválila na svém zasedání dne 18.9. grantový program města Mělníka v oblasti kultury, zájmů a práce s dětmi pro rok 2007 bez konkrétního tématu.

Rada města schvaluje každoročně do 31.10. témata grantového programu města v oblasti kultury, zájmů a práce s dětmi.

Granty budou udělovány na projekty podporující kulturní a společenský život ve městě, zejména v těchto oblastech: mimořádné aktivity v oblasti kultury, umění, zájmové činnosti a práce s mládeží, aktivity podporující rozvoj cestovního ruchu, aktivity navazující na tradice města a odkaz významných osobností města.

Kulturní komise se dne 30.8.2006 usnesla, že se na rok 2007 nevyhlásí žádné prioritní téma.

Přijímání přihlášek probíhá prostřednictvím podatelny nebo přímo na odboru školství a kultury vzhledem k tomu, že je možno okamžitě zkontrolovat úplnost přihlášky a případně vyžádat doplnění od předkladatele.

Termín pro přijímání přihlášek je ode dne schválení RM do 12.1.2007.

Mgr.Zuzana Jansová, vedoucí odboru školství a kultury MÚ MělníkMěsto - z radnice