Tip: Události z kalendáře si můžete pohodlně přenést ve formátu ICS do Vašeho mailového programu či mobilu.

Granty na rok 2007 bez speciálního tématu

RM schválila na svém zasedání dne 18.9. grantový program města Mělníka v oblasti kultury, zájmů a práce s dětmi pro rok 2007 bez konkrétního tématu.

Rada města schvaluje každoročně do 31.10. témata grantového programu města v oblasti kultury, zájmů a práce s dětmi.

Granty budou udělovány na projekty podporující kulturní a společenský život ve městě, zejména v těchto oblastech: mimořádné aktivity v oblasti kultury, umění, zájmové činnosti a práce s mládeží, aktivity podporující rozvoj cestovního ruchu, aktivity navazující na tradice města a odkaz významných osobností města.

Kulturní komise se dne 30.8.2006 usnesla, že se na rok 2007 nevyhlásí žádné prioritní téma.

Přijímání přihlášek probíhá prostřednictvím podatelny nebo přímo na odboru školství a kultury vzhledem k tomu, že je možno okamžitě zkontrolovat úplnost přihlášky a případně vyžádat doplnění od předkladatele.

Termín pro přijímání přihlášek je ode dne schválení RM do 12.1.2007.

Mgr.Zuzana Jansová, vedoucí odboru školství a kultury MÚ MělníkMěsto - z radnice