Tip: Události z kalendáře si můžete pohodlně přenést ve formátu ICS do Vašeho mailového programu či mobilu.

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Multifunkční hřiště Pšovka

Díky dotaci z programu prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR jsme mohli zahájit opravy na bývalém dopravním hřišti v Mělníku Pšovce. Hřiště bylo v roce 2002 zcela zatopeno vodou a od té doby se nevyužívá. Svým umístěním a velikostí je velmi vhodné pro široké využití, a to nejen sportovní. Hřiště bude využíváno pro jízdu na kole, rozvíjení zručnosti (překážková dráha), jízdu na kolečkových bruslích, budou zde umístěny basketbalové koše a florbalové branky.

Asfaltové části pozemku budou sloužit i k praktické výuce dopravní výchovy pro děti a mládež, zejména proto, že se při konzultacích ve školách zjistilo, že děti neznají dopravní značení. Při výuce dopravní výchovy budou spolupracovat zástupci Besipu, Policie ČR a Městské policie Mělník.

V následujících letech je v plánu využití velkých travnatých ploch pro instalaci in line prvků, zřízení dětského koutku s pískovištěm a hracími prvky, instalace laviček a odpadkových košů.

Na hřišti bude možné si příslušné sportovní vybavení i zapůjčit (kola, koloběžky, míče, florbalové hokejky atd.).

Učebny v  budově, které prošla celkovou rekonstrukcí, se budou využívat k dopravní výchově, k akcím v rámci programu prevence kriminality (ukázky práce policií, výstroje a výzbroje...) atd.

Hřiště má určeného správce, který zajistí stálý provoz dle potřeb široké veřejnosti.

V dopoledních hodinách se počítá s využitím hřiště pro aktivity základních škol i z okolních měst a obcí, akce pořádané v rámci prevence kriminality a policií atd.

V odpoledních hodinách budou „dveře otevřeny“ pro místní děti, mládež a širokou veřejnost. Předběžně je dohodnuta spolupráce s odborem sociálních věcí a zdravotnictví. Pracovnice odboru budou garantovat pravidelnou účast v odpoledních hodinách. Cílenou práci s dětmi zaštítí i nízkoprahové centrum KONTAKT.

 

Slavnostní otevření tohoto multifunkčního hřiště proběhne i za účasti vedení města a zástupců ministerstva vnitra dne 6.10.2006 v 10:00 hodin.

 

Monika Nová,DiS., manažerka prevence kriminalityMěsto - z radnice