Tip: Nemáte se jak dostat domů? Pomůžeme vám zde.

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

V září rozhodnou zastupitelé o grantech pro školy na sociální prevenci

Zastupitelé města Mělníka vyčlenili v rozpočtu města finanční prostředky pro základní a střední školy na projekty zaměřené na sociální prevenci.

Během červny mohly školy podávat své projekty. Radní města granty projednali na svém jednání dne 1.srpna a doporučili zastupitelům města schválit granty pro sedm škol v celkové výši 186 300 Kč. Jednání zastupitelstva proběhne 5.září.

Jde o granty pro tyto školy : ZŠ Pšovka  - 26 000 Kč,  ZŠ Jungmannovy sady - 28 000 Kč,

ZŠ Jindřicha Matiegky - 36 000 Kč, Gymnázium Jana Palacha - 20 000 Kč, Střední průmyslová škola stavební - 40 000 Kč, Soukromá podnikatelská škola  - 19 300 Kč,

Soukromá střední zdravotnická škola - 17 000 Kč.

A co chtějí školy konkrétně uskutečnit? ZŠ Pšovka  - Založení dívčí florbalové ligy - projekt je  určen žákyním 2.stupně, uskuteční se 5 turnajů pro 6 ZŠ. ZŠ Jungmannovy sady  - Adaptační kurz 6.B - projekt zaměřen na vzájemné vztahy žáků. Kurz se uskuteční v září ve Mšeně. ZŠ Jindřicha Matiegky  - Zdravý životní styl - kurz pro žáky 8.tříd, zaměřený na utváření praktických životních dovedností. Gymnázium Jana Palacha  -   Buďme sami sebou -  výjezdový kurz pro nově vznikající třídní kolektiv. Uskuteční se ve spolupráci s o.s. STAN, zaměřený na sociální dovednosti, pohybové aktivity ap. Střední průmyslová škola stavební  - Adaptační kurz 1. ročníků a návštěva TK Karlov  -  uskuteční se ve Lhotce u Mělníka ve dnech 19.-21. září 2011. Soukromá podnikatelská střední škola  - Tvoříme lepší kolektiv, aby nám bylo spolu dobře - projekt zaměřený na všechny studenty, v trvání 3 dnů. Cílem aktivizace žáků k zájmovým činnostem a sportu.  Soukromá střední zdravotnická škola  - Seznamovací kurz 1. ročníků  - projekt vytvořený s cílem upevnit vzájemné vztahy ve vznikajícím třídním kolektivu.

 

Mgr.Helena Vavřinová, tisková mluvčí MÚ MělníkMěsto - z radnice