Tip: S ostatními uživateli si můžete posílat soukromé vzkazy!

K „vyřešenému“ parkování v centru města. Jakou cestou a za jakou cenu.

S velkým překvapením jsme četly v Týdeníku Mělnicko č. 31 příspěvek „Projekt řeší parkování ve středu města Mělníka“ hovořící o parkovišti v oblasti mezi ulicemi Tyršova a Na Podhoří (mylně uvedeno Na Podhradí) a Sokolem. Údiv v nás nevyvolal samotný záměr, ten je poměrně starého data, a přestože byl opakovaně zamítán, stále se vrací. Z čeho tedy překvapení vyplývá?

 1. Státní památková péče se opakovaně vyslovuje proti tomuto záměru (za působení R. Špačkové na úřadě byl odmítnut parkovací dům v dané lokalitě, za Mgr. J. Dohnala bylo vydáno 27. 2. 2008 zamítavé stanovisko k parkovišti).
 2. Komise pro regeneraci Městské památkové zóny Mělník (za nového vedení města sloučená s komisí stavební a dislokační) o této ZÁSADNÍ otázce vůbec nejednala, což považujeme jako její členky za účelové jednání, neboť jsme již dříve avizovaly nesouhlas Mělnického osvětového a okrašlovacího spolku s navrhovaným řešením (projednáno na Valné hromadě spolku 3. 3. 2011).
  V dřívějších letech však komise o tomto několikrát jednala, naposledy pravděpodobně 5. 2. 2008 s následujícím výsledkem:
  „Komise z důvodu závaznosti platného územního plánu nedoporučuje na tomto místě parkoviště – výsledek hlasování: pro 9, proti 4.
  Návrh na změnu územního plánu v této lokalitě tak, aby zde bylo možné parkoviště udělat – výsledek hlasování: pro 4, proti 9. Členové komise preferovali variantu, kdy se otázky dopravy budou řešit po odborné analýze a jejím doporučení.“
  O existenci této analýzy, na jejímž základě by došlo ke zmiňované úpravě (či jiným), nám není nic známo.
 3. Územní plán MPZ Mělník dává danému místu toto funkční využití: „Plochy a objekty smíšené“. Jedná se o „plochy sloužící bydlení a veřejnému vybavení“, kde „max. 30% celkové podlažní plochy smí sloužit jiným účelům než bydlení“. Zároveň je v tomto dokumentu stanoveno „nepřípustné využití: zařízení výroby , služeb, skladového hospodářství a dopravy, narušující funkci bydlení“.
  Ve zveřejněném článku se samozřejmě píše o nutnosti změny územního plánu MPZ. Ten ovšem vznikl z důvodu ochrany kulturně-historických hodnot místa, to je jeho prvořadým úkolem, a proto by se nemělo ustupovat různým tlakům na jeho změny.

Proč jsme proti tomuto řešení?

 1. První devastace tohoto území proběhla již dříve, když zde byl z důvodu záměru budování komunikace zlikvidován Hrdinův lis, což představuje nenahraditelnou škodu. Měl by jej nahradit opět dům.
 2. Tyršova ulice byla úpravami v závěru první republiky velkoryse koncipována (šíře silnice, chodníků, úprava Jungmannových sadů – linie zdůrazňující průběh opevnění středověkého města). Lemují ji hodnotné „školní budovy“ – secesní a kubistická, doplněné velice kvalitní novorenesanční architekturou Sokola. Na ně by dle předkládaného návrhu navazovalo parkoviště, což představuje z hlediska urbanismu záměr nešťastný. Nevhodnost parkoviště je též dána samotnou blízkostí školy.
 3. Realizace tohoto řešení by výrazně změnila podmínky bydlení minimálně obyvatelům vil v ulici Na Podhoří, a pokud by byl realizován kdysi zamýšlený výjezd směrem dolů a dále ulicí Smetanovou, pak by se kvalita bydlení změnila mnohem většímu počtu obyvatel.
 4. Nesouhlasíme s výdaji za zpracování dokumentace k územnímu řízení, pokud danou věc neumožňuje územní plán MPZ. Pokud změna nebude schválena, jedná se o vyhozené peníze. Nebo je již předem jasný výsledek při projednávání změny?
 5. Nevěříme v dočasnost navrhovaného řešení. Dělala by se snad za dva roky další změna územního plánu, aby se stav vrátil k výchozí situaci?
 6. Zajímalo by nás oficiální sdělení města, zda a případně s jakým výsledkem jednalo s p. Jiřím Lobkowiczem o možnosti využití parkoviště Na Svini, kde se nabízí ohromná parkovací plocha, a pokud by se zde jasně nastavila pravidla a město sem směřovalo dopravu, jistě by se alespoň částečně problém parkovacích míst v historickém centru řešil a toto řešení by nemohlo vadit žádné ze zúčastněných stran. Argument o dočasnosti tohoto parkoviště vzhledem k záměrům vlastníka pozemku neobstojí, neboť o dočasnosti se hovoří i u parkoviště v Tyršově ulici.
  Zde jenom připojujeme povzdech nad promarněnou příležitostí města získat plochu záchytného parkoviště na bývalém řepném placu (dnes je zde soukromý podnikatelský subjekt) a posílení kyvadlové dopravy do centra, jak je to charakteristické pro řadu historických měst. A ještě jeden námět: Jaké jsou záměry města s pozemky v ulici Bezručově, které navazují na Family Centrum a kde auta parkují na nezpevněné ploše a konají se zde cirkusová představení?
 7. Chceme město, které nebude budovat parkoviště v samém historickém centru, které se bude snažit navrátit veřejnému prostoru jeho sociální funkce. Nabídne prostor pro setkávání lidí, přívětivý prostor s vodními prvky, lavičkami a zelení. Je snad vhodné mít parkoviště u jediného parku (mimo zeleně u kostela) v historickém centru?
 8. Posílení dopravy a zvýšení počtu parkovacích míst v centru nevyřeší problémy podnikatelů v něm působících, jeho příčinou je především (stále se rozšiřující) řetězec obchodů na Podolí. Lidé přijdou, když se zde budou cítit příjemně (viz bod výše) a když jim bude nabídnuto něco, co jinde nenajdou. Mimochodem: zdědili jsme toho dost, ať již díky přírodě – jedinečnost polohy našeho města, nebo díky umu našich předků.
 9. Domníváme se, že doprava do centra pěšky přispěje k ozdravení obyvatel našeho města J (docházkové vzdálenosti nejsou velké) a většina turistů je zvyklá v historických městech chodit.

Lidé, choďme, potkávejme se a setkávejme se, usmívejme se.

 

Mgr. Renata Špačková, PhDr. Ilona Němcová
Rada MOOS, o.s.; členky komise pro regeneraci MPZMěsto

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".

3 Dlouho jsem


Dlouho jsem přemýšlel zda se do této debaty ještě zapojit. Ale minulý týden jsem se při cestě do Pece zastavil ve Vrchlabí. Na obchodce kterou jsem dělal byl jeden ze základních předmětu propagace. Takže docela pláču když se podívám na výlohy v centru města. Některé připomínají ještě minulé století a budí dojem který mě k návštěvě skutečně neláká. Oproti tomu v tom Vrchlabí sem měl chuť jít do všech obchodu. To byla normálně výkladní skřín všech skříní. Jedna hezčí než druhá a celkově to byl krásný dojem.

Další neuvěřitelná věc byla že v pracovní den tam nebyla jediná prázdná restaurace. Všude narváno. Lidi se tam zdraví. Šel jsem po ulici a normálně mě kolemdoucí pozdraví. to je neuvěřitelné. 

Všude uklizeno, krásně nasvíceno, všude květiny. Pohodlné lavičky. Vzrostlé stromy (uměle vysázené) které dávájí stín. Všude koše a krásná dlažba.  

 

A to si představte že pod tímto náměstím jsou podzemní garáže a veřejné toalety. Takže zatímco co u nás se pod náměstí nasype kamení a auta se dají do parku. Tam dají pod náměstí auta a do parku lidi. To je divné že?

No ono by stačilo kdyby lidi z radnice začali myslet hlavou a občas to naše centrum používali i jinak než na to parkování. Ono jich bohužel dost bydlí jinde než na Mělníku a je jim to jedno. No co si zvolíme to máme.

Ale jak je vidět tady tak to jde. Jen se musí někde chtít.

3.1 To tu radši neříkej


..., nebo někoho napadne zrušit pozemní sklepy pod velkým náměstím Míru a postavit tam podzemní garáže.

2 Nejezdím autem


Já teda zásadně patřím k těm, co nejezdí autem. Řidíčák mám, ale nejezdím, bojím se. Můj takový běžný den, kdy si něco vyřizuji vypadá asi takto:

Z práce dorazím MHD domů na Pšovku. Vezmu těžší a rozměřnější balíky, narvu je do tašek a jdu zpět na zastávku MHD Pšovka. Asi si klepete na čelo, proč balíky nepodám na Pšovecké poště, ale odpověď je jednoduchá. Jednou jsem to zkusil a paní mi řekla, že se třemi a více balíky musím na hlavní poštu, že jich tak moc neudělá. Nakonec to dopadlo tak, že balíková pošta je uzvařena úplně a pošta na Pšovce jede do 16:00 hod. Ale to jsem odběhl. Jedu MHD na zastávku Tyršova. Vystoupím, přičemž na poštu to mám pár kroků. Tam čekám cca 10 minut. Pak si jdu do sousedního Tipsportu vsadit, pak jdu na náměstí Karla IV. do papírnictví. Pak k Růzhovi pro nějaké to maso. Skočím do Spořitelny a pak jedu buďto z Fibichovky domů na Pšovku, anebo jdu nakoupit do JIP u pošty a jedu od Tyršovy školy MHD taktéž na Pšovku. Dělám už to takto 3 roky. Trvá mi to všechno sice trošku déle, ale všechno je pěkně u sebe, nemusím parkovat, hledat místo, rozčilovat se, ještě se projdu, něco zhubnu. Do Kauflandu nebo Tesca se takřka vůbec nedostanu, takže chodím pěšky a ještě podporuji maloobchodníky ve městě :-)  

Parkování ve středu Mělníka nepodporuji. Kdo opravdu ví, co kde na Mělníku je a trošku si to naplánuje, tak za hodinku obejde skoro všechny obchody a jede MHD domů. Někdo v Tescu nebo Kauflandu stráví více jak 30 minut a je stále na jednom místě. Navíc těžké tažky formují svalstvo na rukou Smiling

1 Dámy mimo realitu


Zdravím,

Přečetl jsem si poctivě celý článek a divím se, že dámy asi nevědí v jaké době žijeme. Už vidím, jak odstavím auto Na Svini, dojdu do města  třeba na poštu a půjdu zase zpátky. Né že bych to nezvládl, ale zdá se mi to hloupé.  Ani jako turista toto v jiných městech nedělám a když vidím dnešní líné lidičky, kteří se klidně i postaví do zákazu zastavení, tak  parkoviště mimo centrum (pro návštěvníky centra) jako vyhozené peníze. Ralizaci parkoviště v ul. Tyršova vidím jako smysluplnou a doufám, že ji rozumní zastupitelé podpoří a nepodlehnou laciným a účelovým argumentům. 

Obrázek uživatele Travicka

1.2 města pro auta ?


Mně spíš přijde hloupé pořád ustupovat autům. Města jsou pro lidi, alespoň historická centra. Nevěřím tomu, že by turista raději nejel na Mělník, protože by musel ujít pár metrů pěšky. Ono dovézt se před památku, vyfotit se tam, zase nasednout a odjet..proč? Však ona chůze ještě nikoho nezabila.

1.2.1 Což túrista...


Což turista, ten ať se projde, ten má času dost, ale co Mělničák? Téměř denně potřebuji pracovně na poštu, na úřad, do banky, odpoledne hodit děti do ZUŠky…  Při té příležitosti zaběhnu do Modré hvězdy pro víno, do Karavany pro čaj, k Želvě pro knihu, občas i někam na oběd…, čímž přispívám svou troškou k udržení centra při životě.  Ale že by se mi chtělo prodlužovat si pracovní den o hodinu pěší túry, to říci nemohu. Parkování POBLÍŽ centra je potřeba (tak do 5 minut). Proto je dobře, že se hledá řešení i že se o něm vede tahle diskuse.

1.2.1.3 Autem do města ano, ale


Autem do centra města ano, ale obchvat/průtah po okraji ne...vidťe? Smiling Paradox.

1.2.1.3.1 Správně


Správně, ne pro tranzitní, zejména nákladní dopravu.

1.2.1.2 To radši neříkejte


...., protože za 5 minut jste pěšky z centra na Pivovaře, tam na tom placu, co parkují cirkusy a i pár aut Smiling.

1.2.1.1 Jako mladý a zdravý


Jako mladý a zdravý člověk by jste to od Svině za pět minut určitě dal Smiling

1.2.1.1.1 No jistě


No jistě! Parkování na Svini by bylo OK! Z Pivovaru by to bylo horší, tak mladej zas nejsem Smiling

1.2.1.1.1.1 Ale... aneb auta v centru


Ale jste Eye-wink A na popojíždění po centru tímto způsobem bych doporučil pořídit si kolo nebo moped. Nicméně, autorky článku nejsou vůbec mimo realitu, navzdory tomu, co píšete (myslím, že Vy) výše. Jejich pohled je správný a velmi důležitý. 1) Zkušenosti ze zemí na západ od nás ukazují, že čím víc uděláte parkovacích míst v centru města, tím víc je v něm aut, a tedy kapacitní situaci ohledně dopravy v něm nevyřešíte. 2) Parkoviště v této lokalitě je nevhodné proto, že výrazně změní ráz tohoto veřejného prostoru. Podívejte se na životní prostor v centru města, kde by se člověk cítil dobře, nerušeně, "odpočinkově". Parkoviště zničí hodnotu celého prostoru pěkných budov škol, budovy Sokola, parku česko-polského přátelství, zasáhne i protější Jungmannovy sady, totálně tento prostor zdevalvuje - jen proto, abychom tady mohli parkovat v našich hezčích či ošklivějších plechárnách... Toto je zóna historických budov (absencí jejichž krásy i tady na Mělníčku kdekdo trpí) a také zóna odpočinková (ač v tomto směru nedotažená). Kolik klidových odpočinkových zón v centru města máme? Kde se tedy můžeme zdržovat, abychom byli v pěkném prostředí nerušeném neustálým pohledem na auta? Okraj mělnické skály s výhledem do nížiny a Jungmannovy sady (jejichž potenciál ovšem nákladná "revitalizace" absolutně nevyužila). Jinak je centrum města jedním velkým parkovištěm. Na pohled ani na pocit to moc pěkné není, čímž se tedy k oživení centra města nepropracujeme. Neničme si kvůli pár parkovacím místům, která beztak nic neřeší, budoucí možnosti udělat si město příjemnější.

Ondřej Tichota
opoziční zastupitel
za sdružení nezávislých a TOP 09

1.2.1.1.1.1.4 Souhlasím s Vaším


Souhlasím s Vaším názorem ,pokud mluvíte v tomto článku na téma parkoviště.Ale přestaňte už prosím rýpat do revitalizace,město zkrásnělo a spousta práce kolem ní by opravdu zasloužila ocenit.

1.2.1.1.1.1.4.2 Revitalizace


Děkuji Vám za tuhle reakci. Víte, ono jedno souvisí s druhým (tudíž revitalizace souvisí s prostorem, o němž se zde vede diskuse). Do I. etapy revitalizace se asi už moc šít nedá. Ta už se nějak udělala, bohužel poměrně s málo kvalitním záměrem pro vytvoření přívětivějšího veřejného prostoru (tedy pro nějakou rozumnou - vlastně jakoukoli - využitelnost takzvaně revitalizovaných ploch a prostor) až po kvalitu prací (níže naznačených Radkem Čosem), kterou město zatím nereklamovalo (např. na nedávném jednání ZM jsem se ptal, co se bude dělat s růžicí na zámecké vyhlídce, která je hodna reklamace už od samého začátku, o čemž vedení radnice ví - je prasklá, a prý se "dává dohromady", co všechno se bude reklamovat; čekáme tedy na komplexní zprávu).  Detailů, které jsou v našem opraveném centru udělány nekoncepčně a poněkud nepochopitelně, je hodně a rád se s někým tím centrem projdu a svoje připomínky k jednotlivým místům přednesu. Smutné na tom je, že je tady spousta lidí paf z toho, jak je to všechno nové (mimochodem lavičky... posezení po drtivou většinu roku, včetně slunných dní, opravdu chladné a poněkud žbrdlinkaté, ale to je prý věc názoru), a přitom to nové nemá funkčnost, prostě to nefunguje jako hezký a příjemný veřejný prostor (který by měl být vytvořen tak, aby sem byli lákáni turisté i místní, jak slýcháme od vedení města již hodnou řádku let... Otázkou je, zda má Mělník opravdu co nabídnout a zda si to my, Mělničané, jen tak nemalujeme.). Jeďte se podívat do Karlových Varů, kde loni udělali revitalizaci pěší zóny nedaleko Puppu - je to k neporovnání s naší "remortalizací"... Slovo "remortalizace", tedy znovuzmrtvení, používám záměrně, protože jde o protiklad revitalizace, tedy znovuoživení. Například... Svatováclavská, coby jediná "pravá" pěší zóna, tou revitalizací nijak neožila. Byla mrtvá před předlážděním, je mrtvá i nyní. Podívejte se na ni - je to prostě holá pláň bez života. Pokud byla opravou nějak oživena, uvěďte mi příklad jak, děkuji. (Třeba výměnou lamp se nic neoživí, tedy nepřinese se sem život, prostor se nijak výrazně nezatraktivní.) Stejně je na tom zbytek centra - když to jen trochu nadsadím, tak se jen předláždilo a vyměnily se lavičky, což by dovedl pomalu kdekdo při výběru z katalogu "kostkařů" a "lavičkářů". Ono totiž při "revitalizaci" nejde o to pouze nahradit staré novým, ale využít potenciál těch míst. Svatováclavská má do hezkých pěších zón daleko (píšu o ní, protože je zářným příkladem toho, jak se vlastně nic nezměnilo, ačkoli se to tak na první pohled zdá a ačkoli nás to stálo tolik. Stálo nás to dost peněz na to, aby to bylo opravdu výborné. Ale ono to výborné není, což je smutné. Stejné je to s revitalizací nám. Míru. To je prostě úplně zbytečná akce. Úplně. Zlepší Vám nová dlažba nějak pocit z toho prostoru? Ne, nové kruhové uspořádání kostek běžný návštěvník ani nepozná (bude vidět spíš z letadla). Co se týká kvality chůze dláždění... Už jsem se prošel od Komerčky k Šatlavě, a tedy změnu jsem opravdu pocítil - dlažba není tak rovná jako byla ta původní. Svoje konkrétní připomínky a pochyby jsem napsal do článků v týdeníku Mělnicko, z nichž asi při návrhu, abych ukončil svoji kritiku, vycházíte. Víte, nelíbí se mi, když potenciál drahých akcí zůstává nenaplněn (a když se dělá, že to je vlastně super). Ano, mnoho lidí udělalo spoustu práce, ale celkový výsledek je, žel, nedobrý. Alespoň z pohledu kvality veřejného prostoru, který se měl znovuoživit. Ale třeba konečně zjistíme, že v těch kostkách, ke kterým se vedení města tolik upínalo, to oživení vůbec netkví.

Vlastně mi jde o to, aby se věci, když už se dělají, dělaly co nejlépe a co nejužitečněji. To se týká i prostoru v Tyršově ulici a jsem rád, že se mnou v této otázce souhlasíte Smiling Vycházím z podobných premis jako u kritiky revitalizace.

Ondřej Tichota
opoziční zastupitel
za sdružení nezávislých a TOP 09

1.2.1.1.1.1.4.2.1 Svatováclavská


Z větší míry s vámi, pane Tichoto, souhlasím - nejen u tohoto tématu, ale u té Svatováclavské ulice se budeme v názoru pravděpodobně rozcházet. Nevím, možná se stala tato část města jednookou mezi slepými a vyniká mi tak, ale neřekl bych, že má do pěkných pěších zón až tak daleko. Její provedení, alespoň v mých očích, určitě k jistému "oživení" přispělo a už teď je vidět, jak se změnilo i chování obchodníků v tomto místě (např. vhodnější provedení výloh), snad jen cukrárna pořád v kultuře venkovního posezení pokulhává za svým potenciálem.

Slovo "oživení" dávám do uvozovek proto, že vlastně ani přesně nevím, v jakém poměru má revitalizace na sebe tuto funkci převzít. Měl jsem zato, že hlavní část je stále na lidech - pokud tam nebudou, může být prostor jaký chce. Ale asi rozumím, co jste měl na mysli - nejspíš by neškodil nějaký zelený ostrůvek se sezením - klidně i uprostřed ulice, nebo nějaká jiná forma možností k odpočinku, ale beru to tak, že je to "jen" ulice, která tato klidová místa propojuje (náměstí a vyhlídka) a bude to zajištěné tam. 

Nezbývá než doufat, že se nová podoba náměstí přecijen projeví správným směrem - tedy "nakopnutím" lidí, kteří v centru podnikají, případně to plánují na dobu, kdy se všichni rozkoukáme a začneme jako zákazníci správně rozlišovat a následně podporovat záměry, které stojí zato. Ať už bude kvalita provedení revitalizace jakákoli, snad to aspoň vytřídí ty obchody a zařízení, která způsobují nežádoucí údiv.

1.2.1.1.1.1.4.2.1.1 Podpora podnikání v centru


Pane Černohorský, i já s Vámi ve většině toho, co jste napsal souhlasím. Jedno je ale opravdu zásadní. Kdybychom se podívali zpět na volební programy, na to, co vrcholní představitelé města veřejně v poslední dekádě slibovali, tak bychom zjistili, že především pro ODS platila za jeden z nejviditelnějších bodů podpora malého a středního podnikání. Stále se hovořilo a hovoří o tom, jak jsou na tom živnostníci v centru města vinou jeho "vylidněnosti" špatně a jak radnice bude podporovat ten turistický ruch atp. Jenže zatím se toho, zdá se, pro podnikatele v centru města moc neudělalo. Pořád se o tom jen mluví, respektive se mluví o tom, že se chce mluvit o nějaké podpoře, ale skutek utek. Nic se pro podnikatele ve městě neudělalo (podobně jako se na Mělníku za minimálně posledních deset, ale spíš za posledních dvacet let neudělalo nic zásadního v žádném směru, snad až na stavbu domova seniorů). Samozřejmě, je zde jasný argument, že podnikatelé se mají snažit sami získat zákazníky. Ano, ale další věc je ta, že Městský úřad může pomáhat vytvářet prostředí pro podnikání. A to by právě radnice měla, zvlášť pokud vynakládá takové prostředy na úpravu centra (nezapomeňme, že ve výsledku to byla částka cca. 100 milionů). Tím, že se udělala další "ulice", se ničemu nepomohlo. Jen namísto asfaltu tam jsou kostky (ano, prozřelo to, ale život se tam nevrátil). Zahrádky apod. byly tytéž i předtím (nebo jsem si vizuelní proměny nevšiml). Pokud tedy při revitalizaci nejde o oživení, pak bych pojem revitalizace nepoužíval (je to pak pěkná demagogie); sám ho užívám většinou v uvozovkách. Svatováclavská je nejširší ulice v centru, z jiné ulice asi pěší zónu jen těžko uděláme (snad ul. Palackého, tedy tzv. prasečák), a tohle byla opravdu šance ji oživit. Máme tam hezký pohled na bránu zámku a na věž kostela, spolu s pěknými budovami U Rytířů a spol., ale příjemné posezení pro "restaurací nechtivé" návštěvníky tam nenajdeme. Škoda. Stávající revitalizace, dle mého názoru, nic vytřiďovat nebude. Leda, že by vytřídila ty, kteří vinou dalšího roku, co bude centrum rozkopané, přijdou o další zákazníky, přestože jejich služby nejsou "nežádoucí" (popravdě, nevím, co tím myslíte).

Ondřej Tichota
opoziční zastupitel
za sdružení nezávislých a TOP 09

1.2.1.1.1.1.4.2.1.1.2 Vytřídění


V tom sezení na Svatováclavské určitě souhlasím - kroucený lavičkový had k odpočinku rozhodně neláká a vzhledem k popisovanému výhledu na bránu s věží jde jistě o nejfotografovanější část města. Ale přesto doufám, že nová podoba náměstí aelspoň jasně vyčlení místa, kde se jezdí a parkuje a kde jsou místa výhradně pro pěší zónu. To nebylo nikdy dobře rozpoznatelné a hodně cizích řidičů platilo pokuty s velkým překvapením - i když v dopravním řešení se mi navrhovaná podoba stále nelíbí, udělal bych průjezdnou jen hlavní silnici přes náměstí (s jednosměrnou ulicí Legionářů a odjezdem aut přes Palackého) a všechno ostatní striktně pochůzné s velmi řídkými vyjímkami rezidentů, kteří nesmí stát ve vjezdech na chodníku.

Tím přecházím k minule zmíněnému "vytřídění" - měl jsem na mysli tržní selekci podniků, které nebudou moci (nebo ochotné) například ty zahrádky zajistit v reprezentativnějším provedení a v rámci svého podnikání nabízet opravdu odlišné služby, než večerka na sídlišti. A zároveň, oproti dnešku, na ně budou tlačit další zájemci s ochotou do nového prostředí investovat. Je mi jasné, že Město nemůže tolik zasahovat do soukromých záměrů majitelů domů, ale nějaký regulační plán, nebo základní podmínky podnikání, by pro úzké centrum platit mohl. Za současné podpory v začátku - ale přiznám se, že nevím přesně jaké, krom odpustku záboru chodníku na stanovenou dobu například.

Nežádoucím údivem jsem myslel ty překvapené obličeje návštěvníků, kteří si bláhově myslí, že centrum obsahuje kvalitnější, výběrové zboží a služby. Ty obličeje, které zvedají obočí při retrozážitcích v prodejnách, jaké jsou k dispozici přímo na náměstí  (poté, co turisté marně hledají ryze mělnického - zaplaťpánbůh za turistické informační centrum) a ptají se někdy i nahlas, jak se tam mohou uživit.

Možná dělám chybu v tom, že stále srovnávám s ostatními městy, ale nějak se nemohu zbavit dojmu, že takové Litoměřice, Slaný, Beroun, která jsou hlavním náměstím s Mělníkem srovnatelná, to mají zajištěné na první pohled fungujícím způsobem. A já právě věřím, že po dokončení oprav, respektive předláždění, se to snad odstartuje i tady - přes všechny ty nedostatky, které se s těmito úpravami nesou a které měly být vyřešeny mnohem dříve, než teď.

1.2.1.1.1.1.4.2.1.1.2.1 Tohle jsem fakt musel.


Není to krása ?

http://hobby.idnes.cz/unikatni-orloj-s-chmelarskymi-motivy-oslavuje-pivo-a-odbiji-hodiny-v-zatci-16k-/hobby-dilna.aspx?c=A100803_121608_hobby-dilna_mce

 

Tak se také přitahují turisté, když už se nikomu nechce do té debaty o městském podzemí. A mělo by se chtít.

1.2.1.1.1.1.4.2.1.1.1 A navíc


..., se nikdo neodhodlal vůbec zareágovat na moji zmínku o mělnickém turistickém podzemí, které by právě mohlo ty návštěvníky ( oživení středu turisty) přitáhnout. A nakonec mám pocit, že ti Mělničané, nebo jak se ve volbách jmenovali, asi zase tací Mělničané nejsou, když si pan Volf přeje, aby tady v Tyršově ulici vyrostlo na takovém poměrně pěkném, částečně rozhledovém místě parkoviště. Víte kolik lidí tamtudy pěšky chodí ze sídliště Pivovar do centra a tohle jim tam chcete nastěhovat ? A kam pak chcete dávat pouťové atrakce o Vinobraní ?

1.2.1.1.1.1.4.2.1.1.1.2 Podzemí


Mělnické podzemí má podle mě hlavní nevýhodu ve vlastnických poměrech. Když si matně vzpomenu na mapu zaměřených chodeb, tak valná většina vstupů je pod domy v osobním vlastnictví a úzce navazují na sklepy, které lidé víceméně používají.

Dalším hendykepem je samozřejmě technický stav, ale i poměrně úzké a roztroušené chodby, do kterých se špatně vodí návštěvníci.

Nechci být sketický, budu rád, když někdo, kdo je v obraze víc než já, zpracuje nějaký návrh a začnou se řešit překážky konkrétnějším způsobem - třeba přehledem vlastníků, kteří podobný projekt podpoří a u kterých se průchod zabetonuje, jak už tomu bylo v několika sklepech (a někdy i proti názoru majitele).

1.2.1.1.1.1.4.2.1.1.1.2.1 RE: Podzemí.


Mělnické podzemí je zvláštní kapitola sama o sobě. Až teprve v roce 2005 jsem se v tehdejším Tepu regionu ( tehdy samostatné mělnické noviny) dočetl, že se dokonce uvažovalo v 90. letech na mělnické radnici o tom, že se podzemí zalije nějakou směsicí elektrárenského popílku s čímsi, což vysvětlilo, proč tu byla v minulosti taková averze na téma podzemí.

Byl to právě MOOS, který v rámci DED ( Dny evropského dědictví) se postaral o to, že mohla veřejnost asi v roce 2006 nahlédnout do sklepů U Straků a U Holečků ( bývalé vinařské závody). Jsou to opravdu krásné prostory, které jinak mají vlastníky a je mi samozřejmě jasné, že také navíc existují nějaké normy ČSN, které musí být splněny, aby vůbec mohla být provozována taková činnost, která nyní probíhá u historické studny. V té době se také v médiích objevovaly zprávy ( jako běžný občan čerpám informace pochopitelně především z médií), že tu určitý návrh na nějaký okruh podzemím je, ovšem už se o tom více později nepsalo. To, co uvádíte ve svém příspěvku je mi známo. Rovněž mi je známo, že sem mezi nás občas zavítá osoba, která zde přišla k nějaké nemovitosti a svým vlastním úsilím a za pomoci několika kamarádů provozuje také čištění podzemních prostor s případným podnikatelským záměrem. Chybí někdo, kdo by téma podzemí zase trochu vynesl na povrch. Můžete mít jiný názor, ale já se už dvě desetiletí domnívám, že právě to podzemí může být obrovský turistický magnet, který v mnoha středověkých městech úspěšně funguje, a ikdyby měly být náklady na sbudování nějakého okruhu podzemím vysoké, tak se to vyplatí ! Vždyť, do Tábora, Znojma či Klatov, se jezdí především za podzemím. A nehledě, že to otevře v souvislosti s tím další možnosti podnikání.

Jinak, co říkáte tomu žateckému současnému nápadu s tím orlojem ? Přiznám se, že zrovna v Žatci jsem nikdy nebyl, ikdyž v okolí ano, ale toto zase více motivuje k návštěvě.Líbí se mi to. Podobně jsou na tom Litoměřice, jen s tím rozdílem, že je to kousek a člověk tam již mockrát byl. A zase motivují člověka k návštěvě. Ten triumf se nyní jmenuje ,, nedávno vzniklý minipivovar Labuť. To je prostě vše o reklamě. A náš hlavní triumf na Mělníku by měl být dle mého mínění... podzemí.

1.2.1.1.1.1.4.2.1.1.1.1 re: A navíc


Vážený,

dle Vašeho nicku bych čekal trochu hlubší náhled a serióznější hodnocení. Pokud byste si pozorně přečetl mé příspěvky, zjistil byste, že parkoviště v Tyršově nehájím. Jen se mi nelíbil způsob, jakým se o této věci informovalo. Očekávám diskusi všech zainteresovaných stran (včetně MOOS, obyvatel z ulice Na Podhoří, památkářů a jiných úředníků, dopravní policie, vedení radnice) a ne jen apriorní odmítnutí něčeho, o čem ještě diskuse neproběhla. Sám jsem na ní zvědavý a své stanovisko stále nemám ujasněné (z důvodů o kterých jsem zde psal v jednom z příspěvků). Nevím, zda MOOS či většina zde diskutujících je reprezentativní vzorek všech obyvatel Mělníka (čili zda je opravdu většinový názor mělničáků takové parkoviště nebudovat), ale mám (za ta léta) určité pochybnosti... Nicméně, rozhodně mi není lhostejná jakákoliv změna v územním plánu MPZ a můžete si být jist, že pokud něčemu takovému dám podporu, budu muset být zcela přesvědčen o správnosti takového kroku. A k tomu, stejně jako k diskusi, zatím nedošlo.

Čili... nestahujte kalhoty, když je brod ještě daleko Eye-wink

A jinak máte pravdu, celé mělnické podzemí je skutečně téma, které by se rozhodně mělo objevit v souvislosti s "oživováním" města a byla by škoda ho nevyužít. Jen se na to holt musejí najít peníze... (což je ovšem věčné téma)

s přátelským pozdravem

P.V.

1.2.1.1.1.1.4.2.1.1.1.1.1 Pane Volfe


... já Vás znám tak někdy od loňského roku, díky naší regionální politické scéně z kandidátky a tady z Mělníčku. Víte, už to tak nějak prostě chodí, že lidé propagují svoje zájmy ( I pan Klaus řekl, že nemáme chodit jen každé 4 roky k volbám a čekat, co kdo za nás někde vydiskutuje a odhlasuje, ale také se trochu dle možností zapojit) a opravdu, jak tu bylo někde již napsáno, je to nejlepší zavčasu. Zdá se, že já i MOOS a možná i řada jiných lidí máme prostě ve věci dopravy a parkování v centru jasno. To je asi tak,jako když vám budou jedni tvrdit, jak jsou Češi líný národ, který nechce cestovat za prací, protože v USA jezdí někteří do práce po skvělých silnicích denně i 100 km, a většina obyčejných lidí, kteří ví, jaká je to radost pro několik tisíc brzy vstávat, někam jet za mlhy po rozbitých silnicích a ještě tam vytvářet manuální hodnoty vás pošle někam. A nemůžete přece čekat, že ti lidé, kteří možná jedou v pět hodin odpoledne ještě od někud z práce, že půjdou někam na schůzi diskutovat. Proto tu máme ten veřejný web a buďme za něj rádi. Mimochodem, ani nevím, jak tu byla po volbách ta snaha zpřístupnit po netu ta zasedání rady apod., jest-li to vůbec ještě žije.

Je nás tu prostě celá řada, co si auta ve městě ( historický vrch) moc nepřejeme a co k tomu říci ? Občanské referendum ? V Benátkách také žádná auta nejsou. Tam vás vysadí autobus za mostem, který je spojnicí s pevninou a odjede. a pak na smluvenou dobu přijede. Prosím, diskutujme tady o tom ( nemyslím jen my dva), ale co chcete slyšet od těch, kteří autem do centra opravdu nemusí? Tady někdo někde psal, co všechno musí denně v centru objet autem. Tak ať se bez toho buď obejde, jako ostatní, nebo ať si to oběhne po svých v rámci sportu. Také už nejsem žádný mladík, ale dokud slouží nohy, tak je člověk zdráv ,, pánové". Spisovně je to páni. Tohle není velké město pro nějaké chození, ale spoustě lidí se nechce do kopce, zvlášť, když je to na poštu pro složenku a jiné nepříjemné povinnosti. Hezký den a já to tady dnes zakončím, aby se se mnou doma ještě bavili Eye-winkSmiling.

1.2.1.1.1.1.4.2.1.1.1.1.1.3 Tak


.... buď  téma už nikoho nezajímá, nebo lidi zjistili, že diskuse s politiky nikam nevede Smiling.

Obrázek uživatele milk

1.2.1.1.1.1.4.2.1.1.1.1.1.2 Možná nad Jizerou


Z tvého obsáhlého povídání je zřejmé,že jsi v Benátkách nikdy nebyl.Benátky s pevninou spojují souběžně železniční a silniční mosty.Že by autobus někam odjel a pak se pro nás vracel je pro mne novinkou,řidič šel vždy s námi na prohlídku města.

Máš pravdu,že tam nejezdí žádná auta.Ono jezdit autem po vodě opravdu nejde,ale lodí a gondol je tam více než aut.

1.2.1.1.1.1.4.2.1.1.1.1.1.2.1 Byl.


Ve Venezii jsem byl v červnu 1990 a co já vím, tak ji s pevninou spojuje most, po kterém jde silnice i železnice, která končí kousek za mostem. Normálně nás tam z autobusu vypustili, řidič odjel na pevninu a ve smluvený čas pro nás zase přes most přijel, naložil nás, otočil to a odjeli jsme. Tyhle Benátky stojí na vodě a je tam řada převážně úzkých ulic, ale i širší. V každém případě nevím, co jsi nám chtěl vlastně říci. Historického středu měst si všude váží a pokud možno tam nejlépe raději vůbec auty nejezdí, když to není potřeba.

1.2.1.1.1.1.4.2.1.1.1.1.1.2.1.1 I kdybych kecal


.... a nějaké to parkoviště ( ono se to dá vidět na netu) tam bylo, tak je to prostě naokraji města. Třeba se to našemu řidiči autobusu zdálo drahé parkovné, nebo nebylo místo. Pro mě je směrodatné, že nás vypustil a odjel, a že se dál do města prostě nejede. A určitě by se tam nejelo, ikdyby to šlo. Radní v historických městech zavádějí co největší počet pěších zon, hýčkají si podzemí a parkoviště dávají někam, kde nepřekáží.

Mělník není velký, ale stojí na kopci, což se spoustě pohodlným lidem nelíbí a ti, co tam mají kanceláře, se prostě nedokáží sžít s myšlenkou, že by tam jezdili nějakou městskou do práce, nebo pěšky. A někde mimo centrum by se jim asi sídlit nechtělo. Uznávám, že radnice patří na náměstí, ale už jsem mimochodem viděl i místa, kde mají bývalou radnici a novou radnici. Vyjímky být musí, ale otázka je kolik míst ? Zásobování a pár míst pro radní ? No, z deseti míst by jich pak bylo najednou 30 či 40, což je také těžké.

1.2.1.1.1.1.4.2.1.1.1.1.1.1 Možná


... by vlastně bylo i určitým řešením , kdyby centrum sloužilo především jen turistickému ruchu, kultuře, oddychu, a pár institucí se přesunulo podobně, jako kdysi pojišťovna a katastrální.

1.2.1.1.1.1.4.1 :-)


Myslíte třeba perfektní kvalitu, příznivou cenu, promyšlené odpadkové koše, bleskové řešení reklamací, dlažbu přátelskou dámské obuvi...? Jinak souhlasím, že to místy vypadá moc hezky...

1.2.1.1.1.1.3 Technická


...o autorkách mimo realitu já nic nepíšu, to mi nepodsouvejte Smiling

...a s mopedem jste mě pobavil

1.2.1.1.1.1.3.1 Promiňte...


...chtěl jsem Vám to nenápadně podsunout, bo jsem si myslel, že je to vaše Smiling Pardon (při psaní komentáře nejsou vidět všechny příspěvky, omlouvám se). A omlouvám se i (panu) Svobodovi nebo Svobodě, které/mu to tímto podsouvám (snad už je podsunutí správné Smiling ).

1.2.1.1.1.1.2 Je zajímavé, že se


Je zajímavé, že se takto zevrubný příspěvek MOOS objevil na základě "no name" 13ti řádkového článku v mělnickém "blafáku", přestože se na jednání Rady žádný takový bod zatím nedostal...  

Nicméně, pokud vůbec, rád bych parkování v Tyršovce pochopil především jako parkplatz pro turisty. Má zkušenost totiž zatím praví:

1) Na jednu stranu si všichni přejeme "klidné" centrum. Což s dosavadní zkušeností bohužel znamená: klidné centrum (klidová zóna)= mrtvé centrum (pro někoho výhoda, pro jiného nedostatek). Na druhou stranu parkovací plochy (autobusy s turisty + residenti a návštěvníci) znamená alespoň nějaké oživení té části města, která byla bokem (jako například Jungmannovy sady). V případě parkovací zóny v Tyršově, turité budou muset procházet parkem (kde prý nyní není "živo"), resp. jinou cestou, než z Vrázovky. Prohlédnou město, narazí na obchody, služby a jiné, což se dozajista nedělo v době, kdy je autobus vyklopil pouze na Vrázovce, oni obešli zámek a vrátili se zpět. Mělník má přeci i něco víc, co může nabídnout

2) Jak se tu mnozí shodneme, dopravní situace ve městě je katastrofální. A taková bude stejně, ať se udělá parkoviště či nikoliv (viz diskuse níže, výše a vůbec obecně). To je daň za společenský vývoj, a jak tu Bond kdesi psal, vše se vyvíjí a nejinak tomu bude v budoucnu, ať se to někomu líbí či nikoliv. Debata o tom sice může pomoci minimalizovat případné negativní dopady (zaplaťpánbůh za takovou diskusi), ale nikdy se nepodaří vývoji zabránit.

3) V žádném případě nemám v úmyslu podpořit změnu koloritu, atmosféry či charakteru historického jádra, ale radikální rigidita na statu quo, který jasně povede ke zhroucení dopravní situace mě neuspokojuje. To se raději budu snažit hledat řešení, ne jen poukazovat na nedostatky (a tím myslím, hledat místo na pozemcích, kde je vlastníkem město Mělník, dopravní obslužnost apod. Na to ale odborník nejsem, rád si nechám poradit).

4) Silně pochybuji, že by se úprava prostoru jakkoliv dotkla budovy Tyršova domu či výhledu do krajiny, jak je psáno v příspěvcích. Mj. rád bych všechny zainteresované odkázal na zkušenosti urbanistických studíí takových historických měst, jako je Český Krumlov, Loket,Tábor aj.

5) Rád fandím okrašlovacím a osvětovým spolkům, ale některé požadavky znějí, jako by se měla například znovu postavit Bouda na Václaváku (viz Hrdinův lis apod.), protože to "historicky ladí". Dámy prominou, ale láska k historii by měla přeci jenom mít své meze.

6) je přirozené, že se všichni bráníme výraznějším změnám, protože zvyk a fungující principy nám dávají jistotu a řád v chápaní světa kolem nás. Nicméně, pokud nic neuděláme, bude to jen horší. Odkládat to znamená větší problém v budoucnu.

7) pokud můžete, choďte pěšky Eye-wink

toť vše 

slovy Bonda:

Petr Volf

koaliční zastupitel za Mělničany

1.2.1.1.1.1.2.2 Petře, to


Petře, to není zajímavé ve smyslu, v kterém to myslíš. Je to přeci správné. To, že se něco bere na vědomí, znamená, že tady to něco je. A jak tady něco je, lze na to reagovat a zahájit tak veřejnou diskusi. Kterou "dámy" začaly, řekl bych, v pravý čas (tedy hned v začátku). Díky jim za to, stejně jako za jejich pohled. Ono je vždy lepší veřejnou debatu nezačínat až poté, co (se) rada města už nějak rozhodne (schválí, neschválí, doporučí zastupitelstvu apod.). To už je pak těžké nějaké rozhodnutí s ohledem na veřejnou debatu nebo názory odborníků brát zpět, no ne? Takže dobře, že reakce přicházejí již, když se jev "mezi lidmi" objeví (například vzetím na vědomí radou města).

1.2.1.1.1.1.2.2.1 Já takovou iniciativu


Já takovou iniciativu samozřejmě nikomu neupírám, naopak si jí vážím ...jen se vždy děsím jednostranností, protože takhle život nefunguje... 

1.2.1.1.1.1.2.1 Přejeme dobrý den všem diskutujícím,


i když naši reakci vyvolal příspěvek člena Rady města Petra Volfa. K jednotlivým bodům uvádíme:

Zásadní věc: Studii parkoviště v ulici Tyršově pro 40 osobních automobilů vzala na vědomí Rada města 18. 7. 2011.

I tato první poznámka je snad vysvětlením, proč jsme se odhodlaly k reakci na článek o záměru parkoviště (Týdeník Mělnicko č. 31) v tisku a na Mělníčku. Naše reakce nebyla pouze o parkování, ale též o fungování komise pro regeneraci MPZ Mělník, o (ne)možnosti dosáhnout věcné a odborné diskuse i o čerpání veřejných prostředků.

 

Na článek uveřejněný v Týdeníku Mělnicko jsme mohly zevrubně reagovat díky našemu dlouhodobému zájmu o dění ve městě, a to hlavně ve směru, který je zakotven ve spolkových stanovách. R. Špačková je členkou komise pro regeneraci MPZ od roku 2001, I. Němcová od roku 2011, R. Špačková téměř pět let aktivně působila ve státní památkové péči, I. Němcová jeden rok, R. Špačková je autorkou či editorkou publikací vztahujících se k historii města a jeho památkám, studovala prameny k architektonickému a urbanistickému vývoji města (viz články Proměny města v Mělnické radnici, výstava Mělník – proměny města (náměstí Karla IV.) v roce 2002 v Regionálním muzeu Mělník, výstava Architektura 1. poloviny 20. století na Mělníku v MKD v rámci Dnů evropského dědictví 2007 /tato ve spolupráci s H. Hermanovou, spoluautorkou knížky Slavné vily Středočeského kraje/).

 

K bodu 1: Klidné centrum v žádném případě neznamená mrtvé centrum, vždyť chceme takové klidné centrum, kde si budeme moci odpočinout od všudypřítomného ruchu, posedět, poklábosit u kávy, nad sklenkou vína,… Nikoli že se budeme muset stále vyhýbat autům, že se budeme bát pustit děti na pěší zóně, protože tam jezdí auta, že budeme neustále v zajetí hluku aut,… Vždyť proč je tak oblíbené posezení na parkánu muzea, případně je též vyhledáván klid radničního dvora? Právě pro jejich poklid. Hovořit o alespoň „nějakém oživení“ města parkovací plochou nám připadá zcela absurdní, vycházející z neznalosti celosvětových trendů. Pro nás je vybudování parkoviště v Tyršově ulici devastací tohoto prostoru, na niž nemáme právo. Zde není možné tak snadno měnit pravidla, a to i z toho důvodu, že se jedná o městskou památkovou zónu, prohlášenou Vyhláškou Ministerstva kultury České republiky (Sbírka zákonů č. 476/1992) ze dne 10. září 1992. O městských památkových zónách a principech v nich aplikovaných hovoří odborné práce K. Kuči a V. Kučové.

 

K bodu 2: I když uděláme z historického centra v místech bývalých předměstí jedno velké parkoviště, nikdy nebude stačit. Jenom v něm bude stále více aut a město dál bude ztrácet na svém půvabu. A pokud bude „dopravní situace ve městě katastrofální, ať vybudujeme parkoviště, či nikoli“, pak tak nečiňme. Dopravu stejně nevyřešíme a alespoň neznehodnotíme další část veřejného prostoru.

 

K bodu 3: Vybudování parkoviště v dané lokalitě se dotkne budovy Tyršova domu (a dalších), protože ulici nemůžeme chápat jako oddělené jednotlivosti. Ty jsou součástí celku, který má „ladit“. Právě ulice Tyršova je takovou (obdobně jako Pražská v úseku od prodejny Kokr až k bývalé dětské nemocnici, či chcete-li kdysi k restauraci „Na Vinohradech“, jež je vysoce hodnocena i v odborných publikacích).

Náš příspěvek nebyl jenom kritikou, zazněly tam i návrhy na využití dalších míst – Na Svini, na Podolí, nově byla zmíněna místa (nikoli námi) pod domem SIA (dnes JIP a další), plocha mezi objektem zdravotnické školy a hradební zdí. Možná by se objevily i další náměty.

K bodu 4: Nevíme přesně, proč se máme seznamovat s urbanistickými studiemi Českého Krumlova, Lokte,…, co nám mají přesně přinést. Snad jenom: všechna zmíněná města známe. Naopak bychom mohli uvést, např.: seznamte se s revitalizovaným Chebem či Mladou Boleslaví, jejíž opravené Staroměstské náměstí je navrženo na Stavbu roku za Středočeský kraj. Citujeme: „Dříve přes náměstí projíždělo mnoho aut a značnou část zabíralo parkoviště. Autor projektu Michal Hlaváček pojal náměstí jako místo pro setkávání lidí.“ Putujte městečky Umbrie a Toskánska – i z těchto zkušeností nejnověji vycházíme. A též doporučujeme se seznámit s pracemi a názory mezinárodně uznávaného Jana Gehla, dánského architekta a profesora urbanismu,…

 

K bodu 5: V našem příspěvku nezazněl žádný požadavek na znovupostavení Hrdinova lisu, protože to „historicky ladí“. Chceme, aby zde vznikl nový dům s využitím, které mu dává územní plán MPZ. Ani my ani památkové péče obecně nic nemá proti novostavbám (např. cena Klubu Za starou Prahu pro současnou architekturu v historickém prostředí; publikace K. Kuča – V. Kučová – K. Kibic: Novostavba v historickém prostředí).

 

K bodu 6: Změnám se nebráníme, některé změny však vedou i k horšímu stavu. Nechceme změny, které znehodnotí životní prostor, v němž se pohybujeme. Obhajoba historických hodnot neznamená popření dnešního vývoje. Jen je třeba tyto hodnoty respektovat.

 

K bodu 7: Pokud můžeme, chodíme pěšky :-)).

 

Na naše otázky a podněty chceme jasné, věcné odpovědi, o což jsme požádaly i pana starostu mimo toto diskusní fórum.

 

Renata Špačková, Ilona Němcová

 

 

Poznámky pod čarou:

Nejedná se nám jen o obhajobu hodnot MPZ Mělník, ale též nám není lhostejná kvalita bydlení lidí zvláště v ulici Na Podhoří. Nedokážeme si ani představit fungování parkoviště a proudící davy dětí do škol, ZUŠ, jídelny, Sokola, …

Obdržely též názor, že celý prostor Jungmannových sadů a i ulice Tyršovy by měl být vnímán jako pietní prostor – je zde pomník obětem 2. světové války, pomník Sbratření a nejnověji pomník Jana Palacha – k nim se parkoviště nehodí.

 

A zcela pod čarou:

Mrzí nás v některých příspěvcích s ironií užívaný pojem „dámy“. Pokud však pisatelům pomáhá ve vyjadřování a je pro ně argumentem, uneseme to :-)). Spolek, který zastupujeme, má 71 členů a jsou tam i muži.

1.2.1.1.1.1.2.1.1   Vážené,


 

Vážené, vážení,

Ano, rada vzala na vědomí informaci o této studii, stejně jako studii o parkovacím domě u skleníku, dopis J. Lobkowitze, zápisy z jednání komisí a spoustu jiných. To ovšem ještě neznamená, že se vše, co je vzato na vědomí realizuje. K tomu je potřeba pár dalších důležitých kroků (jak jistě víte). Váš příspěvek o tom však mluví jako o hotové věci, aniž by vůbec proběhla diskuse. O tom na radě nepadlo ani slovo.

Těší mne soupis Vašich pracovních a soukromých úspěchů a nijak je neznevažuji. Jen mě pak  trochu zaráží, jak je možné, že se některým místním obyvatelům povedlo zohyzdit své domy a pozemky s posvěcením památkové péče a, dle vašeho popisu to vypadá, že i s posvěcením MOOS (či při nejlepším s jeho tichým tolerováním). Ale to je už mimo téma a nemám v úmyslu se pouštět do vod, kterým úplně nerozumím.

Proč se máte seznamovat s urbanistickými studiemi? Inu proto, abyste viděli, že lze zachovat historický ráz, dopravní rozvoj a novostavby ve vzájemném souladu i v takových historických skvostech, jako jsou zmíněná města.

 Díky za upozornění, nicméně revitalizovaný Cheb znám, žil jsem tam 8 let a stále tam navštěvuji rodinu. Když jej zmiňujete, možná byste tedy měli vědět, jak je vyřešené parkování v historickém centru právě tam. Je to klidová zóna i přes několik desítek parkovacích míst, nevím tedy, proč by to nemohlo fungovat i u nás. Ale nejsem historik ani památkář, takže prosím o shovívavost.

Pokud je tak oblíbené posezení na parkánu, jak tvrdíte, proč se tedy neustále mluví o části města pod parkánem, včetně Jungmannových sadů, jako nevyužité??

Nesnažím se obhajovat parkoviště, jen mi přijde tento způsob komunikace z vaší strany účelový. Rozumím sice vašim argumentům, s mnoha z nich i souhlasím, ale... Sám se musím bohužel zajímat i o jiné potřeby obyvatel Mělníka, než jen „příjemné posezení na parkánu“ a krásný pohled na Chloumek. Možná, pokud byste tyto potřeby vzali do úvahy i vy, uvidíte celou věc v širších souvislostech.

Závěrem, přišlo by mi užitečnější, pokud byste se, místo mediálních útoků, raději osobně účastnili jednání o řešení dopravní situace. Není nic lehčího, než takovou schůzku iniciovat. Nepochybuji o tom, že vaše pomoc a odborný vhled budou vítáni. Taktéž doufám, že stejně, jako očekáváte odpovědi na položené otázky, budete i vy schopni(y) věcně a jasně odpovědět na dotazy ze strany města.

Úplně na konec, nepřijde mi současně užitečné ventilovat vše prostřednictvím Mělníčku, neboť, jak jsem již dříve psal, nerad bych se účastnil přesmyku komunitního webu v politickou agitku. Mohu zde prezentovat jen své osobní názory, což také činím. Za jiné mluvit nebudu, a tudíž nečekejte oficiální vyjádření. Od toho je na úřadě tisková mluvčí.

S díky za diskusi a s přáním krásného dne, v dokonalé úctě

Petr Volf

PS: omlouvám se pánským členům MOOS za neúmyslné vynechání ve svém minulém příspěvku. Mediální komunikace, kterou zajišťují dámy R. Špačková a I. Němcová na mne působila dojmem, že jednají především ze svého stanoviska.

1.2.1.1.1.1.1 Klidné centrum.


Myslím, že už to na Mělníčku mnohokrát zaznělo, že občané si přejí klidné útulné centrum, kde by probíhala jen ta nejnutnější doprava.

Jakmile začnete něco regulovat finančně, už je to určitá lumpárna, protože se vždy najde někdo, koho nějaké peníze vůbec nebolí. To vidíme třeba při překračování povolené rychlosti autem. Však jsem tu někde poukazoval, jak to vyřešili ve Švýcarsku. Žádná paušální pokuta pro danou rychlost. Vyděláváš hodně peněz, tak za překročení taky hodně zaplatíš Eye-wink. Na jedné straně tu čteme, jak se někteří jedinci při návštěvě centra klidně bez auta obejdou, tak ti druzí ne Smiling?

Jinak dávám Bondovi bod za pěkný komentář Eye-wink.

1.1 :-)


Já na jednu stranu chápu Vaší argumentaci, ale rozhodně s ní nesouhlasím. A to z několika důvodů. Předně uvedu, že jsem sám řidič, a navíc přímo v centru bydlím. Takže mám denně problémy zaparkovat někde poblíž domu. Ale vůbec nechápu, proč by měl pro někoho být problém dojít pár metrů na poštu (s těžkými balíky je to něco jiného), nebo na úřad. A už vůbec nechápu, proč by úředníci měli mít vyhrazené parkoviště přímo v centru. Nota bene, když většina z nich bydlí maximálně ve Sportovní. Na druhou stranu nefandím nějakému uzavírání centra v zájmu bezuzdného holdování historii. Život města se mění a musí se měnit i přístup k jeho výstavbě a organizaci. Když už minulá vedení města dopustila to zvěrstvo a celý obchodní život vyhnalo do supermarketů na Podolí, pojďme společně vymýšlet, jak centrum zase vzkřísit k životu. A dámy z MOOS určitě patří  těm, kterým tohle město není lhostejné!

1.1.2 Jak prosím může vedení


Jak prosím může vedení města nařídit soukromým podnikatelům, aby podnikali tam, kde již předem vědí,že nebudou mít zákazníky? Nesledujete snad,jak rychle nové obchody otvírají a ještě rychleji zavírají?

1.1.2.1 :-)


Vy jste v mém příspěvku našel sebemenší zmínku o tom, že vedení města by mělo někomu něco nařizovat? Vedení města musí spoluvytvářet podmínky pro to, aby obchodníci a živnostníci obecně mohli podnikat úspěšně. A to cenovou politikou (tam kde má tyto pravomoci - nájmy v obecních nemovitostech, odpady, parkování...), snahou o oživení centra (což dnes dělají víceméně pouze skupiny nadšenců jako jsou Želváci, triatlonisti, běžkaři, trhovci, vinaři...), podporou místních produktů atd. Uznávám, že dnes to není jednoduché. A tady opět opakuji to, co jste patrně nepochopil - předchzí starostové se podíleli na výstavbě té příšernosti na Podolí (od Kauflandu až po Penny Market) a tím velmi pomohli tomu, co Vám taky vadí - nefunkčnosti městského centra z hlediska podnikání...

1.1.2.1.2 Všude v


Všude v naší zemi se obchodní domy staví. Furt lepčí když jsou na Bezručovce než kdyby to postavil někdo v centru. Upřímně řečeno je pohodlnější donést si tašku s nákupem pár metrů od domu než ji táhnout z města.

Asi každý si pamatuje jak se chodilo na nákupy do Víta (to byl ten fialovej). Myslím že pokud by se město zaseklo právě v tomto bodě tak všichni jedou jinam.  Jako druhý se otevřel Plus (dnes Kík) a to byly fronty na Mělník i neuvěřitelné.

To je prostě vývoj. Něco se staví a otevírá a něco se zavírá. Na druhou stranu nevím proč někdo kdo podníká v centru má mít od města výhodu oproti někomu kdo podniká třeba v Mlazicích.  A také od někoho kdo zrovna není v majetku města.

A to že se krámy zavíraj je i dost chyba majitelů co je otevírá. Pokud chcete obchod tak někde kde je nájem který uplatíte. Sedíte tam sám a snažíte se. Propagujete se. A prodáváte to čemu rozumíte. Dneska si obchody otevíraj lidi co o tom nic nevědí. Mají holou (víte co) a myslej si že vydělaj desítky. To ale s tím jak jsou dole marže a lidi šetří dost dobře nejde.

Jeden příklad za všechny. Pamatujete kde a jak začínala Želva? Malej kutloch, byla v něm od rána do večera a prodávala to co zná. Taky se jí to vyplácí. A i když by si už mohla dovolit tam nesedět tak si to nedovolí. Dává svému doupěti všechno. Taky se jí lidi vrací. Stejně třeba Karavana a možná ještě pár vyjímek.

1.1.2.1.1 Dnes již snad neexistuje


Dnes již snad neexistuje město,ve kterém by nebylo nějaké nákupní centrum s nižšími cenami,než jaké jsou u soukromých obchodníků.Také mám rád malé a útulné obchůdky,ale je pravda,že je navštěvují spíše jen turisté.A to pouze během prázdnin a dovolených.Pokud by nebyla obchodní centra na Mělníku,jezdili by lidé za nákupy do Štětí nebo Neratovic.Tomu se nedá zabránit.

1.1.2.1.1.1 Jen pro zajímavost. Tuhle


Jen pro zajímavost. Tuhle jsem četl jakous analýzu, kde byl popisován trend, že se lidé postupně vracejí do malých obchodů. Vinu na tom mají fronty v obchodních centrech, ne vždy úplně kvalitní zboží a také atmosféra. V obchůdku, při komunikaci s prodejcem, máte pocit, že se vám někdo věnuje. Lidské setkávání zůstává (v případě zaangažovaných a šikovných prodavačů) důležitou součástí každodeního  nákupního rituálu a anonymita velkých center tak leckdy přestává člověku vyhovovat. Nevím, zda je to celospolečenský trend, ale sám to na sobě vidím také... Raději si zajdu do obchůdku, kde nečekám, prohodím pár slov a výsledná cena není o moc vyšší, než kdesi v supermarketu.

Nakonec ale... každý si stejně vybírá podle svých preferencí a mnohdy holt prázdná peněženka rozhoduje.

1.1.2.1.1.1.2 :-)


I velké řetězce a velcí hráči se začínají obracet k obchodům, známým pod označením "Convenience" (Tesco compact, Žabka...). V podstatě jsou to menší samoobsluhy s rozšířenou pracovní dobou a sortimentem. Ale trend půjde ještě maličko jinudy. Ty malé obchůdky budou provozovat přistěhovalci, stejně jako je to na západě od našich hranic. A lidi zjistí, že u nich nakoupí to co potřebují za rozumnou cenu a v jakoukoli hodinu.

1.1.2.1.1.1.1 Problém je čas,který


Problém je čas,který ušetříme nákupem pod jednou střechou,tahání plných tašek po městě od obchodu k obchodu,starost o děti,které pobíhají s námi kolem silnice,více front, než jen jedna u pokladny,většinou menší ceny v obch.centru.U žen i radost z nákupu nepotřebných věcí,atd.

1.1.1 Souhlasím. A


Souhlasím. A vznáším myšlenku, pro kolik by ono parkoviště u Sokola mělo být aut? Baj voko tak 30? Co se tím vyřeší? Na jak dlouho? Bude to za jeden, dva roky k něčemu? Nebo to dopadne jako všechna podobná parkoviště, která se prostě nějak zahltí auty, že stejně poté tam bude pořád plno a výsledek bude ten, že vlastně bude potřeba vytvořit další místa... Zamyslete se nad všemi parkovišti v Mělníku, včetně těch nových a řekněte si, zda tam skutečně vždy v pohodě zaparkujete?

1.1.1.4 odpověď


Jesli by se tam vešlo tak 30 míst, tak to je akorát - vlastně ještě bude chybět pro úředníky z města. Vždyť Ti zabírají největší parkování, neumějí totiž dojít, musí mít auto pod nosem. Vždyť oni nejvíce nadávají na revitalizaci, že musí nechat auto někde jinde. Takže pokud by se u Sokola udělalo parkoviště, tak stejně tam bude většina lidí, protože jejich úřednické jak jsem koukal jim pěkně zmenšili, a až ho otevřou to bude pěkný boj, kdo tam zaparkuje. I když to bude placené, oni mají přeci vyjímky.

1.1.1.3 Menší parkoviště


Řekl bych, že menší parkoviště, respektive roztroušená stání právě naruší historické centrum mnohem méně. Zrovna v tomhle místě by výrazně pomohlo školám v Tyršově ulici - každé ráno tam vznikají nebezpečné kolize s dojíždějícími autobusy a auty rodičů, kteří mají málo možností dostat bezpečně děti do školy. Ale i jinde - například na Pražské - tam stojí šňůra aut na pravém chodníku, kde je to tolerované od policie. Přitom by stačilo uhnout zbytečně širokým chodníkem o 1,5m a vytvořit ostrůvky, které parkování umožní a nezmění přitom celou ulici v parkoviště. Tím samým způsobem se dá udělat víc míst. Nicméně hlavní podmínkou je možnost odstavení auta v místě, kde si člověk bude relativně jistý, že zaparkuje po dobu obíhání nutností na úřadech apod. Přesně jak píše pan Špulák - první půlhodina 5 Kč a další úseky úplně za jiné ceny. Jinak bude například náměstí plné pořád a celkem zbytečně. Dlouhodobější parkování bych pak odsunul na spodní náměstí, včetně ploch, vzniklých po zbouraném "domě kultury" a "domu služeb", nebo jak tomu máme říkat. Tam by se parkovací dům vyjímal asi lépe, než u Tyršova domu, a o investory by určiě nouze nebyla.

1.1.1.3.1 No, s poslední větou


No, s poslední větou bych docela váhal. Opravdu si nejsem jistý, zda by se našel investor, který by ty obchoďáky zboural (nebo to by za x milionů mohlo udělat i město, jako přípravu, akorát ten jeden starší OD je vlastně už soukromý) a na jejich místě za dalších x desítek milionů postavil parkovací dům v centru maloměsta. Pak aby tam lidi parkovali, tak by cena nesměla být vysoká a tudíž jemu by se ta investice  vracela neuvěřitelně dlouho (včetně zaplacení samotného provozu, oprav toho parkovacího domu). Fakt si tímhle nejsem jistý. Snad by to muselo být v rámci něčeho dalšího, než jen garáží.

1.1.1.2 Jen bych ještě podotknul


... , že nám narůstá množství robusnějších ( zpravidla terenních) či delších i širších osobních aut, tak je opravdu radost parkovat i někudy projet. Možná je to do určité míry i odpověď na naše kvalitní silnice.

1.1.1.2.1 Trochu...


...trošičku by pomohla "tržní" regulace ve stylu: parkovné za půl hodiny za 5,-, druhá půlhodina za 20,-, další za 30,- ...

1.1.1.2.1.1 Tohle nemohu posoudit


,,,, ,protože nemám důvod autem v centru parkovat a navíc, pro někoho je hodně 50 Kč, pro jiného je to až 200 atd. A pak tu žijí lidé, kteří třeba jezdí autem do práce, jako  třeba Čop a ti by se podle toho nedoplatili.

1.1.1.2.1.1.2 Re


...určitě by to parkovištím částečně odlehčilo, člověk by parkování zbytečně neprotahoval, někdo by se radši prošel než to platit. Rezidenti by měli zvláštní karty.

1.1.1.2.1.1.1 Tak mají furt dost míst


Tak mají furt dost míst kde na celý den zastavit. Tohle řeší ty lidi co potřebují do centra na chvilku a pryč.

1.1.1.1 No třeba na dolní


No třeba na dolní náměstí se jich vejde 47. Pochybuju že to číslo bude alespoň stejné.

 

Jen teoretická myšlenka. Pod novým pracákem je byválé parkoviště policie(zhuba velké jako plac u Ameriky). Kolik se tam může vejít aut? Také ke třiceti? Proč tam nepostavit jednoho nezaměstnaného co bude za hodinu vybírat deset korun a je po problému. nezaměstnaný bude pracovat. Lidi budou mít kde zaparkovat přímo v centru a ještě bude nějaká ta kačka do kasy. Nemluvě o tom že každá hodina za deset lidi donutí vyřídit tu poštu kam všichni nosej balíky a nákup těžkého vína a rychle zmizet.

 

No ale asi se to zasekne na tom že pracák a sociálka mají spoustu aut které musí někde parkovat.

:-D

1.1.1.1.1 Napsal si to velice


Napsal si to velice správně, tam parkují úředníci z blízkého úřadu a ty auta musej někam zaparkovat. Určitě by byli všichni na úřadě nadšený, že nějakej "nadšenec" jim chce vzít jejich parkoviště ku prospěchu pár lidí. Navíc někdo, kdo ani nemá auto a ani řidičák Laughing out loud Já osobně mám dvě auta a jedno služební. Na poštu to mám cca 10-15 minut pěšky. A věř tomu že tím autem si tam zajedu, zaparkuju si na chodníku a čáu Magnete

1.1.1.1.1.1 Parkoviště u pracáku


Jestli se jedná o to parkoviště jak tam stojí popelnice a místní dva bary tam hází odpadky a na to parkoviště se dostanete tzv. Myší dírou od školky Pod Vrchem, tak tam každý den chodím z práce a ty prostory jsou tam opravdu velké a nevyužité. Dříve tam parkovalo auto, co vykládalo nábytek, ale ten už tam není nebo snad je, ale krachuje, takže opravdu prostory a nevyužité.

1.1.1.1.1.1.1 Parkoviště pod Úřadem práce


Určení místa jste asi špatně pochopil, "Magnet" spíše myslel plac pod Úřadem práce a to doslova. Podívejte se na mapu na internetu (http://maps.google.cz/maps?hl=cs&tab=wl). Přímo pod Úřadem práce je dost místa na zřízení parkoviště. Vy jste asi myslel to místo pod "DBK", nebo to místo přímo naproti tomu "sjezdu" od pošty kde je místo tak pro 4 auta. Bohužel celá situace není tak jednoduchá. Pozemek okolo Úřadu práce včetně "sjezdu" je majetkem státu neboli Úřadu práce České republiky a pozemek okolo "DBK" včetně toho místa pod touto budovou je momentálně v soukromých rukou a to: http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberParcelu.aspx, ještě navíc je v zástavě a tady se asi parkoviště dělat nebude. Takže by muselo dojít k dohodě mezi městem Mělník a úřadem práce, aby zaměstnanci úřadu práce parkovali POD úřadem práce a PŘED úřadem práce by mohli parkovat "klienti" úřadu práce nebo i ostatní. Ale pokud by i došlo k dohodě, vyřeší se tím parkování pouze pro pár aut. Samozřejmě by se parkování muselo časově omezit.

Jinak já sám do zahraničí moc často nejezdím, ale podle mých známých je trendem, aby nejen zaměstnanci městských, státních, ale i soukromých firem parkovali svá vozidla na parkovišti na okraji města a do centra jezdili městskou dopravou. Parkovací místa u úřadů i firem jsou totiž pro jejich klienty. Parkovací místa na těchto záchytných parkovištích jsou pro ně vyhrazena a vjezd na parkoviště je opatřen závorou. V našich podmínkách by asi bylo případné parkoviště monitorováno kamerovým systémem městské policie. Ale to vše je momentálně asi neproveditelné, zřízení parkoviště je dost finančně náročné a ani na něj není nikde dost místa. Jedině snad na pivovaře vedle Family centra směrem ke Kauflandu, kde pozemky jsou zatím města. Uvádím zatím, protože některé pozemky jsou předmětem prodeje společnosti, která postavila ty bytové domy na podolí naproti policii a měla na nich stavět další bytové domy. Ale protože je "krize", další domy se jen tak nepostaví a tak společnost prý žádá o snížení již dohodnuté ceny za tyto pozemky. Ale o tom jsem psát nechtěl. Takže pokud by nějaké ty pozemky přeci jen zůstali v majetku města, mohlo by to být jedno z míst na zřízení záchytného parkoviště pro osobní auta. Vím, že by to přineslo zvýšení provozu v této lokalitě, ale lepšího místa asi momentálně není. Zřízení parkoviště na bývalém řepném placu (kde by se zároveň částečně vyřešilo parkování aut obyvatel bydlících na Sportovní) je asi už nenávratně ztraceno z důvodu velkých nákladů na pořízení samotného pozemku. Jiná místa na zřízení parkovišť mě nenapadají a "tahat" auta přímo do centra města asi není moc správné. 

Co se týče náměstí Míru a přilehlých ulic, tam je situace určitě složitá. Jsou města, kde se na náměstí parkuje a jsou města kde se neparkuje. To se ale musí dořešit parkování obyvatel bydlících v těchto místech, hostů hotelu, příjezd majitele a jeho hostů do mělnického zámku a podobně. Také zásobování obchodů (myslím opravdu zásobování, ne každého vykuka, co má za sklem ceduli zásobování) by se muselo nějak vymezit, třeba od 7 do 10 hod každý pracovní den, to se dá uhlídat kamerovým systémem. Někde by možná pomohla instalace těch sloupků co brání ve vjezdu vozidel,ale dají se elektronicky ovládat a oprávněný majitel si je může nechat zajet do země. Ale to už je při probíhající (nebo již proběhlé) revitalizaci asi pasé.

Vše co jsem napsal je pouze můj laický pohled na problém parkování v našem městě a jistě má někdo lepší nápad, ale postavit parkoviště na pivovaře je asi nejlevnější varianta již vzhledem k tomu, že pozemky patří zatím městu a toto místo není tak vzdálené od samotného centra. Možná by se na to dala sehnat i nějaká ta dotace od EU. Parkovací dům by se tam asi postavit nedal, vzhledem k povaze podloží.

1.1.1.1.1.1.1.1 Dal jsem


...Ti jedničku, za snahu něco řešit a tudíž přínosný příspěvek, ale jak jsi správně řekl, tak lokalita Pivovar je dnes dost nešťastně zamořena auty a chudáci lidi, co bydlí u silnice. Vždyť tam jsou dva kruhové objezdy pro lepší řešení tíživé dopravní situace, je tam Kaufland,Tesko,Family centrum a potažmo lze hovořit i o Evě. Problém s parkováním mají i místní lidé, zejména v ulici pod gymnáziem, kde někdy komplikuje situaci ještě zásobování různých těch krámečků či hospody. Navíc je ta plocha využívána pro potřeby Vinobraní a cirkusy a poutě.

Je pravda, že je to asi nejbližší parkovací plac k centru města, ale také jde o jednu z nejobydlenějších čtvrtí města a už i dnes navzdory asi třem přechodům ( nemocnice, u policie a u Family) komunikace dost citlivě odřízla tyto bytovky od jakési klidové zony v okolí říčky Pšovky.

Spíš by asi stálo za to se zamyslet nad nevyužívaným parkovištěm Na svini, právě v místech, která jsme tu nedávno vzpomínaly ( stará mělnická cesta na pšovku) například v souvislosti s parkováním úředníků apod. Vždyť odtud je to už kousek k bývalé vojenské správě, která je vlastně už v historickém středu města. To je pro začátek nejjednodušší a nejlevnější varianta, která se při troše dobré vůle na základě nějakých dopravních nařízení přece může vyzkoušet, nebo ne ?

1.1.1.1.1.1.1.1.1 Parkování - díky za jedničku


Díky za jedničku,

já jsem se pouze snažil nastínit částečné řešení parkování v našem městě. Sídliště Pivovar samozřejmě není nejideálnější. Tudy vlastně vždy vedl jakýsi průtah městem, do té doby, dokud se nezprovoznila trasa kolem vlakového nádraží. Ale na druhou stranu, pokud by vyšel záměr společnosti stavějící ty bytové domy, tak zde stejně vzroste hustota provozu. Vezměte do úvahy kolik je v každém bytovém domě bytů a kolik tam tedy naroste počet aut. A pokud by se zde stavěli ještě nějaké obchody, tak ty nároky na dopravní obslužnost stoupnou na maximum.

Další možnosti pro stavbu "záchytného" parkoviště je podél trasy plánovaného obchvatu

http://www.melnik.cz/user_data/zpravodajstvi/obrazky/File/Rozvoj_mesta/Vystavba_a_rozvoj_mesta/Obchvat_mesta_Melnika/i16.pdf

To místo je někde v "obdélníku" ulic Nádražní - Chloumecká - Dobrovského a Kokořínská (http://maps.google.cz/maps?hl=cs&tab=wl). Zde nevím jak je to s vlastnictvím pozemků, ale jejich případný výkup by asi nebyl tak drahý. Kdo by chtěl bydlet u silnice kudy vede obchvat? A to se dostávám k další věci. Asi nikdo z nás si nepřeje, aby v jeho blízkosti se stavělo nějaké větší parkoviště nebo parkovací dům. A v této části města jsou postavené rodinné domky a některé jsou postavené i v nedávné době. Ale tomu se nevyhnem, to by se nepostavilo nikdy nic.

Místa na parkoviště také BYLA od Kauflandu směrem k potoku Pšovka (sem se již Kaufland rozšiřuje) a nebo vedle Tesca, také směrem k potoku Pšovka. Zde se zatím Tesco nerozšiřuje, ale má to v plánu. Mimo jiné bude Tesco stavět svojí benzínovou pumpu a to prý směrem od Tesca k Bezručově ulici.

Ale my tady tlacháme a ani neznáme záměry radnice nebo místních podnikatelů a podnikavců. Když se podíváte kde všude jsou již připravené pozemky na výstavbu domů a bytových domů (Blata-ulice Kokořínská směr Chloumek, Skuhrov-výpadovka na Mladou Boleslav), tak je již dnes jasné jak stoupnou požadavky na dopravní obslužnost, výstavbu kanalizace a podobně. A to nepíšu o tom, že zde jsou nějaké "biokoridory", jako třeba okolo potoka Pšovka mezi ulicemi Kokořínská a J. z Poděbrad. Zde je tlak na prosazení výstavby bytového domu. To vše znamená vzrůst požadavků na dopravní obslužnost.

1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 Souhlasím.


Naprosto souhlasím. Na druhou stranu by radnice měla pracovat pro lidi, neměla by  bezhlavě prodávat každý kousek pozemku či nemovitosti a měla by trochu koukat na takovéto komentáře. To totiž není jen o tom, že se nám něco nelíbí, ale Ty přinášíš myšlenku, nápad a více hlav je někdy více rozumu. To je vlastně jakoby spolupráce a zájem o řešení problému dobrovolníkem. Jinak je vcelku logické, že se každý bije za své zájmy a kdo mlčí, nebo se nezůčastní,tak může mít smůlu. Ostatně ten volný pozemek na Piváči nemusí dostat ani nějaké bytovky, ani nějaký nový krám, ale může být v budoucnu nějakou klidovou zonou. To záleží na těch, co rozhodují. A s tímto pozemkem bych ( s jeho prodejí) zrovna nikam nepospíchal. ostatně, vždy je lepší něco vlastnit a pronajímat, než někomu něco prodávat, co jednou může někoho bolet.