Tip: Máme přehled co se kde šustlo! Buďte v obraze!
Muzeum M

Trestní stíhání pro neplacení alimentůPadesátiletý muž z Prahy si v době od poloviny prosince 2010 do současnosti, vyjma ojedinělých plateb, řádně neplnil vyživovací povinnost na své dva syny, kteří žijí společně s matkou na Mělnicku. Uvedeným jednáním způsobil za sledované období dluh na neuhrazeném výživném ve výši zhruba 80 000,- Kč. Za stejný skutek byl navíc již v posledních třech letech pravomocně odsouzen.

Policejní komisař, služby kriminální policie a vyšetřování, územního odboru Policie ČR Mělník, dne 23. srpna 2011, zahájil trestní stíhání osoby pro trestný čin zanedbání povinné výživy, za který je v tomto případě možno uložit trest odnětí svobody v rozpětí od jednoho do pěti let. Trestní řízení je nadále vedeno na svobodě.Zpravodajství