Tip: Máme přehled co se kde šustlo! Buďte v obraze!
Muzeum M

Kontrola nočních podniků      Dne 26. srpna 2011, se v regionu Mělnicka uskutečnila akce, která měla v prvé řadě za úkol eliminovat zvýšenou kriminální činnost v jedné z lokalit Neratovicka, jednalo se o oblast Mlékojed a v druhé řadě se na základě společného jednání představitelů města Neratovic a podnětů místních občanů, akce zaměřila na podávání alkoholických nápojů osobám mladších 18-ti let.  Kontroly restauračních zařízení, barů, nočních podniků a podobných objektů v Mlékojedech a Neratovicích se celkem zúčastnilo padesáti policistů z obvodních oddělení, dopravního inspektorátu, cizinecké policie a v neposlední řadě kriminalistů. Ti měli problémové oblasti se zvýšenou kriminalistou zmapované a cílem akce bylo tyto prostory a místa řádně zkontrolovat a zjistit možnosti, jak dále předcházet k další páchané trestné činnosti.

      Vzhledem k tomu, že se v uvedených zařízení pohybovala převážně mládež, a mnohdy mladší 18-ti let, probíhala taktéž i kontrola podávání alkoholu právě této skupině obyvatel. Policisté přistoupili k provedení orientační dechové zkoušky u osoby mladší 18-ti let pouze tedy, pokud zde měli důvodné podezření z toho, že na této osobě jsou viditelné známky požití alkoholu.   V ostatních případech policisté pouze zkontrolovali osoby a to v rámci pátrání po hledaných či pohřešovaných osobách.

      Během kontrol bylo zkontrolováno zhruba 160 osob a při tomto bylo  zjištěno celkem pět případů, kdy osoby mladší 18-ti let nadýchali při orientační dechové zkoušce hodnotu menší než jedno promile alkoholu v dechu. Na místě tedy vyčkali s policisty a pracovnicemi OSPOD na příjezd rodičů. Dále se bude uvedený prohřešek řešit s  odbory sociální péče na příslušném Městském úřadu. Policisté z šetření na místě zjistili, že alkohol mladistvím nebyl přímo prodán obsluhou zařízení, ale byl zakoupen osobami staršími 18- ti let. Dále při akci policisté zadrželi jednu celostátně hledanou osobu. Jednalo se o sedmadvacetiletého muže z Mělnicka, na kterého byl vydán příkaz k zatčení (neboť si nepřebíral řádně došlé obsílky). Byl umístěn do policejní cely a na druhý den byl eskortován k Mělnickému soudu, kde po provedení úkonů byl dosahujícím soudcem propuštěn na svobodu. Kontrole neunikli ani řidiči v daných lokalitách. Dva majitelé plechových miláčků řídili svá vozidla v okamžiku, kdy požili alkoholické nápoje. Jejich prohřešek zaznamenali policisté a mužům bylo sděleno podezření z trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky. Hrozí jim až rok odnětí svobody.

        Akce měla úspěch, a pokud budou problémy v daných i jiných lokalitách regionu Mělnicka i nadále přetrvávat, budou tyto kontroly probíhat častě v různých časových odstupech.Zpravodajství