Tip: Nevíte kam večer vyrazit? Náš Průvodce Vám poradí!
Muzeum M

Test odolnosti 2011Dne 8. září 2011 se uskutečnil na Kokořínsku první ročník vytrvalostního závodu určeného pro příslušníky pořádkové jednotky Policie ČR, krajského ředitelství, Středočeského kraje. Akce se zúčastnilo šest družstev. Své zástupce vyslaly územní odbory Policie ČR Mělník, Mladá Boleslav, Kladno, Nymburk a dvě družstva vyslal územní odbor Kolín. Celá soutěž se konala pod záštitou ředitele krajského ředitelství Policie ČR, Středočeského kraje plk. JUDr. Václava Kučery.

Trať závodu vedla mezi Romanovem a Harasovem a vedla členitým terénem chráněné krajinné oblasti Kokořínsko. Její délka byla cca dvaadvacet kilometrů. Pětičlenná družstva celou trať absolvovala tzv. „ po svých“. Po cestě je čekalo dvanáct stanovišť, na kterých policisté plnili různé úkoly - transport zraněného skalním bludištěm, překonání vodního toku po zavěšeném žebříku, slaňování, rafting, střelba z paintbalových zbraní, výměna rezervy u osobního vozidla a to bez heveru a jeho následné odtažení cca padesát metrů pouze za pomoci tažného lana, přenesení pětimetrové klády a její následné rozřezání ruční pilou, výstup k hradu Kokořín se čtyřicetikilovou zátěží, plavání, záchrana tonoucího, šplhání atd. Na stanovištích dále pod dohledem zkušených záchranářů museli prokázat i vědomosti v oblasti první pomoci. Poskytovali pomoc zraněnému s otevřenou zlomeninou, popálenému, postřelenému a tonoucímu. Dále při přesunu náročným a členitým terénem prokázali policisté velmi dobrou orientaci a topografické znalosti.

Nejrychlejší družstvo překonalo nástrahy trati v čase zhruba čtyři a půl hodiny, nejpomalejší doběhli skoro tři hodiny po nich. Na závěr skončili všichni soutěžící ve vodách harasovského rybníka, což vzhledem k tomu, že celý den hustě pršelo, teplota vzduchu byla čtrnáct a vody devět stupňů, byl sám o sobě výkon hodný uznání.

Výsledky na závěr, první se umístilo družstvo pořádajících mělnických policistů, druzí byli jejich kolegové z Kladna a na třetím místě se umístilo jedno z kolínských družstev. Výsledky samotné však nebyly nejdůležitější, velmi podstatné bylo, že si policisté mohli v reálných podmínkách tzv. sáhnout na samé dno svých fyzických sil a vyzkoušet úroveň svých vědomostí, zejména v oblasti první pomoci a orientace v nepřehledném terénu.

Pořadatelé by rádi tou to cestou poděkovali kolegům z mělnického hasičského záchranného sboru, kteří jim po technické stránce pomohli s pořádáním soutěže a profesionálním záchranářům z Prahy, pod vedením p. Lukáše Tláskala, kteří přispěli radou a pomocí při zdravotnické části akce.Zpravodajství