Tip: S ostatními uživateli si můžete posílat soukromé vzkazy!

Workshop s Národní protidrogovou centrálou


   Program prevence kriminality je zaměřen nejen na občany, ale i na profesionály, kteří s nimi pracují a poskytují jim pomoc. Pro tuto skupinu je každoročně připraveno ve spolupráci s Preventivně informační skupinou Policie ČR Mělník několik workshopů či jiných forem vzdělávání, kdy zveme odborníky místní či republikové působnosti.
V září proběhl workshop pro sociální pracovníky městských úřadů, strážníky městských policií, policisty a probační úředníky z okresu Mělník a přilehlých okresů, kterých se sešlo přes padesát.

   Odborníky na slovo vzatými k tématu „Aktuální drogová scéna a trestnost jednání v dané problematice“ byli pplk.Mgr. Hana Tošnarová a kpt.Bc. Miloš Vaněček z Národní protidrogové centrály v Praze. Výše jmenovaní přítomné seznámili s aktuálním děním na drogové scéně, a to nejen co do nových typů návykových látek, které v současné době na trhu jsou a mohou ohrožovat stávající i nové uživatele, ale i v rovině statistické, což přineslo zajímavé srovnání s celorepublikovou situací. Rovina legislativní byla rozebrána jak z pohledu trestního zákoníku, tak přestupkového zákona. Zajímavý pohled na danou problematiku přinesl i blok specialisty Služby kriminální policie a vyšetřování Územního odboru Krajského ředitelství Policie ČR Mělník, který přítomné seznámil s místní situací, což bylo velice přínosné z hlediska orientace na problematiku místní scény a možnosti působení v rámci protidrogové prevence.

   Tato forma spolupráce s policií již druhým rokem přispívá k vzájemnému porozumění a zefektivnění práce všech účastnících se složek.

 

Irena Podivínská, DiS.
koordinátorka prevence kriminalityZpravodajství