https://www.traditionrolex.com/7

 RC Kašpárek Mělník, o.s. letos realizovalo několik úspěšných projektů aneb ohlédnutí a poděkování | Mělníček.cz - Mělník v pohybu
Tip: Chcete i Vy mít svůj banner nebo komerční inzerát na tomto webu? Napište nám na komerce@melnicek.cz.

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

RC Kašpárek Mělník, o.s. letos realizovalo několik úspěšných projektů aneb ohlédnutí a poděkování

Rodinné centrum Kašpárek Mělník o.s. funguje již 12 let. Za tuto dobu se toto občanské sdružení vyvíjelo a z malé neziskové organizace se stala velká. Hlavním cílem činnosti je posilování hodnot rodiny a mezigeneračních vztahů, úlohy rodičů, mateřské a otcovské role ve společnosti a podpora zdravého života ve zdravém prostředí.

V dnešní zrychlené době se RC Kašpárek stále zaměřuje na rodinu a nabízí širokou škálu aktivit. Nabídka je součástí komunitního plánu sociálních služeb města Mělník. Rodinné centrum můžete navštívit každý všední den, kdy probíhají nízkoprahové herny pro rodiče s dětmi. Dále nabízíme volnočasové aktivity pro děti i dospělé: praktické kurzy pro nastávající rodiče, semináře komunikačních dovedností, přednášky psychologů a zdravotníků, pravidelné přednášky fyzioterapeutky, program zaměřený na aktivizaci otců…atd. Organizujeme akce pro celé rodiny, hrajeme divadlo, pořádáme výlety. Podporujeme občany v jednání se samosprávou o věcech, které se týkají rodiny (sjízdnost chodníků pro kočárky, množství a vybavenost dětských hřišť apod.) a v ekologických aktivitách. Na chodu centra se podílejí nejen členové sdružení (tč. 23 členů), ale i samotní návštěvníci např. na výběru témat přednášek.

V roce 2011 se Rodinnému centru Kašpárek podařilo realizovat několik velmi úspěšných projektů, které jsou zaměřeny nejen na zabezpečení prostředků na provoz centra, ale i na samotnou veřejnost a plní veřejněprospěšné cíle.
Na jaře 2011 RC Kašpárek otevřelo v Mělníku miniškolku Rolničku. Projekt se zaměřuje na děti předškolního věku (2-4 roky) a snaží se pokrýt citelnou mezeru na trhu. Jedná se o pravidelnou docházku v určité dny v týdnu od 8:00 do 12:00 hodin, službu využívá asi 30 rodičů.
Další projekt, který citelně přispěl k vytváření příjemného a přátelského prostředí pro rodiny v městě Mělníku, bylo Otevření proboštské zahrady veřejnosti. V rámci projektu byla upravena (rekultivována) farská zahrada, která se nachází proti kostnici a gotickému Chrámu sv. Petra a Pavla, na odpočinkovou zónu v centru města. Byly zde instalovány herní prvky a lavičky. Zahrada je využívána širokou veřejností a jako jediná je uklízena a kontrolována denně.
V neposlední řadě je třeba připomenout projekt Krok k zaměstnání, který se zaměřuje na pomoc ženám na mateřské a rodičovské dovolené při návratu na pracovní trh. Projekt Sítě Mateřských center, ke kterému se RC Kašpárek připojilo, poskytuje mimo jiné zájemcům zdarma konzultaci se zkušenou personalistkou.
Díky propracovanému systému oslovování rodičů a nízkoprahovým aktivitám (výlety, herny, pořady shlídáním dětí) a také díky spolupráci s mnoha místními organizacemi (mj. se Službami prevence města Mělník) se daří postupně oslovovat a aktivizovat i rodiny nacházející se v nepříznivé sociální situaci. V roce 2012 chceme prohloubit spolupráci s Azylovým domem, Nemocnicí Mělník a s Centrem seniorů Mělník.

Toto vše by se nedalo dělat bez pomoci a spolupráce. Naše poděkování patří všem členům RC Kašpárek, kteří se aktivně podílejí na chodu centra ve svém volném čase. Děkujeme také Radě sdružení za vysoké pracovní nasazení, bez kterého by nebylo možné zmíněné projekty realizovat. Děkujemetaképartnerům všech našich projektů, městu Mělník, Středočeskému kraji konk. Fondu Hejtmana a Fondu živ.prostředí, Humanitárrnímu fondu, Probošství Mělník, spřízněným firmám, organizacím a sponzorům , MPSV, nadacím ČEZ a VIA.
Spolupracujeme také s dalšími místními organizacemi (MŠ, ZŠ, Střední zdravotnická škola Mělník, Regionální muzeum Mělník, Služby prevence města Mělník, MÚ Mělník, Centrum seniorů a další).
Děkujeme i našim návštěvníkům. Bližší informace nejen o programu najdete na www.kasparek-melnik.cz

Za radu RC Kašpárku Zuzana NováKočárkárna

https://www.traditionrolex.com/7