Tip: Uvítáme nové uši a oči. Staňte se zvědem serveru Mělníček.cz! [email protected]

Dopravní policisté se na Mělnicku zaměřili na nákladní dopravuV době od jedenáctého do šestnáctého října letošního roku proběhly na silnicích našeho regionu tři dopravně bezpečnostní akce zaměřené zejména na kontrolu dodržování povinností při provozování silniční nákladní dopravy dle zákona o silniční dopravě, přepravě nebezpečných věcí podle dohody ADR a dodržování tzv. sociálních předpisů - AETR (doby řízení, doby odpočinku bezpečnostních přestávek). Dále se policisté soustředili na důkladnou kontrolu technického stavu vozidel, správné zabezpečení a upevnění nákladu a nedovolenou manipulaci s kontrolními zařízeními (tachografy a paměťové karty řidičů).

Akcí se celkem zúčastnilo 21 dopravních policistů, kteří provedli kontrolu 163 motorových vozidel. Při kontrolách zjistili 42 přestupků, osmatřicet z nich vyřešili na místě uložením blokových pokut ve výši 14 200,- Kč a čtyři další byly oznámeny správním orgánům. Nejčastějším nedostatkem byl nevyhovující technický stav kontrolovaných vozidel a to celkem v sedmadvaceti případech. Tři řidiči byli oznámeni správnímu orgánu pro porušení povinností při provozování silniční nákladní dopravy, dvěma z nich byly ze stejného důvodu uloženy kauce v souhrnné hodnotě 30 000,- Kč a jeden řidič byl oznámen pro porušení AETR. Během opatření se policistům podařilo zjistit jednu hledanou osobu.Zpravodajství