Tip: Nemáte se jak dostat domů? Pomůžeme vám zde.

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Městská policie Mělník informuje

Čtvrtek 19.10.2006 , 9:16 hodin
Na linku 156 oznámil mělnický občan, že na sídlišti Sportovní otevřel muž drátem osobní motorové vozidlo a nyní nemůže nastartovat. Na místě hlídka zajistila muže u osobního vozu Škoda 105, který tvrdil, že mu majitel dovolil auto odvézt. Jelikož u sebe neměl klíče od vozidla, doklady a ani jinou smlouvu mezi ním a majitelem, byla na místo přivolána hlídka PČR, která si celou záležitost převzala k dalšímu šetření.

Čtvrtek 19.10.2006 , 13:00 hodin
Strážníci vyjeli do KAUFLANDu, kde se muž z Běloruska pokusil odcizit zboží v celkové hodnotě 3.141,80 Kč. K činu se doznal, proto mu hlídka uložila blokovou pokutu.

Pátek 20.10.2006, 0:26 hodin

Z důvodu oslav stužkování maturitních ročníků středních škol operační MP kamerovým systémem monitorovala zvýšený pohyb studentů v centru města a přilehlém okolí. Jedna ze skupinek na nám. Míru před provozovnou Díra začala rozhazovat časopisy ze stojanu před prodejnou trafiky a dělala nepořádek. V 0:38 hodin hlídka na místě vyzvala přítomné osoby, aby po svých kamarádech, kteří při spatření hlídky utekli do ul. Radniční, nepořádek uklidili. Ti na výzvu reagovali slušně a rozházené časopisy okamžitě uklidili. Následně hlídka dostihla zbývající spolužáky v ul Tyršova u provozovny Enzo. Protože se přítomní chovali k hlídce slušně, přestupek si uvědomili a nepořádek byl okamžitě odstraněn, hlídka věc řešila důraznou domluvou. Následnými
kontrolami středu města a okolí nebylo již žádné narušení pořádku zaznamenáno.

Ladislav Hošmánek, zástupce ředitele Městské policie MělníkMěsto - z radnice