Tip: Chcete i Vy mít svůj banner nebo komerční inzerát na tomto webu? Napište nám na [email protected].

Výstava Vzdělávání 2011

V pátek 21.10.2011 se v Masarykově kulturním domě v Mělníku koná již pátý ročník výstavy Vzdělávání 2011. V prostorách kulturního domu bude po celý den představovat nabídku učebních a maturitních oborů celá řada středních škol nejen z Mělnicka, ale i z okolních okresů. Budoucí středoškoláci, jejich rodiče i ostatní zájemci o studium si díky této akci mohou vytvořit představu o nabídce studijních oborů v našem regionu i blízkém okolí. Na výstavě budou přítomni zástupci jednotlivých škol, kteří budou poskytovat podrobnější informace o formách a možnostech studia na dané škole.

Vstup na výstavu Vzdělávání 2011 je bezplatný. Na akci budou rovněž přítomni odborníci z Informačního a poradenského střediska pro volbu povolání, kteří rádi poskytnou informace a rady týkající se rozhodování o dalším studiu.

Informace o možnostech dalšího vzdělávání se netýkají pouze generace dnešních žáků základních škol. Po absolvování studia na střední škole existuje celá řada možností následného vzdělávání (např. pro absolventy učebních oborů nástavbové maturitní studium, pro maturanty vyšší odborné a vysoké školy).

Studium, vzdělávání a prohlubování svých znalostí je určeno také starší generaci. Do školních lavic dnes usedají studenti z řad seniorů, a to nejen proto aby zavzpomínali na svá studentská léta. V těsném sousedství našeho regionu, ve městech Roudnice nad Labem a Litoměřice, se letos již podruhé otevřely brány školy i této generaci prostřednictvím Univerzity třetího věku (U3V), kterou mohou zájemci navštěvovat v zimním a letním semestru (každý semestr je rozdělen do 6 přednášek). Výuka je zcela zdarma. Více informací o tomto typu vzdělávání dospělých naleznete na: http://www.skolaekonom.cz/index.php?typ=EWA&showid=280 (vzdělávání dospělých – odstavec Virtuální univerzita třetího věku). Se školou EKONOM, která U3V zajišťuje ve spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou, se můžete setkat již tento pátek 21. října na výstavě škol VZDĚLÁVÁNÍ 2011.

Přijďte se podívat a zjistit, že vzdělávání není záležitostí pouze pro nejmladší generaci a že studium může mít řadu podob – pro každého a v každém věku!

(Článek vznikl ve spolupráci s týmem pracovníků Vyšší odborné školy, Obchodní akademie a Střední školy Ekonom, obecně prospěšná společnost).

 

 Ostatní