Tip: S ostatními uživateli si můžete posílat soukromé vzkazy!

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Správní odbor informuje

Cestovní doklady
V září tohoto roku bylo zažádáno celkem o 100 cestovních pasů. Z toho bylo 80 pasů s biometrickými prvky, které se začaly vydávat od l. září a stojí 600,- Kč.  Zbylých 20 cestovních pasů bylo bez strojově čitelné zóny, které již stojí 1.500,- Kč pro dospělou osobu a 1.000,- Kč pro děti od 5 do 15 let a mají platnost pouze 6 měsíců. V tomto měsíci bylo méně žádostí, jelikož je již po sezóně a navíc byl velký zájem v srpnu, kdy bylo vydáno 749 cestovních pasů se strojově čitelnými údaji, jelikož si o ně občané žádali ještě za správní poplatek 200,- Kč pro dospělou osobu a za správní poplatek 50,- Kč pro děti do 15 let. Cestovních pasů bez strojově čitelné zóny ještě za poplatek 600,- Kč s dobou platnosti na 1 rok bylo vydáno 72. Takže v měsíci srpnu bylo celkem vydáno 821 cestovních pasů.  
 
Občanské průkazy
V zákoně o občanských průkazech, dále jen OP, jsou od 1.9.2006 dvě nové změny:
1)    na předkládané fotografii musí mít občan neutrální výraz a zavřená ústa, otevřené oči a nesmí být překryté vlasy
2)    při ztrátě nebo odcizení OP, pokud občan nemá platný cestovní pas, lze na žádost občana vydat OP s platností na 1 měsíc. Občan předkládá 3 fotografie, 200 Kč správní poplatek, rodný list (případně další matriční doklady), žádost o vydání OP se strojově čitelnými údaji  a žádost o vydání OP bez strojově čitelných údajů.
 

Matrika
Do konce září letošního roku se v Mělníku narodilo 388 dětí, zemřelo 319 osob  a bylo uzavřeno 93 manželství, z toho 7 církevních.
Sňatky na radničním dvoře, který je oblíbeným místem snoubenců především v letních měsících, se uzavíraly  do konce září. Od 1.10. je radniční dvůr pro tyto účely uzavřen.
Od začátku letošního roku jsme přijali 261 žádostí o výpis z rejstříku trestů, 200 žádostí o vydání osvědčení o státním občanství k cestovnímu pasu a 135 žádostí o vydání osvědčení o stáním občanství k prvnímu občanskému průkazu patnáctiletým.
 
 
Mgr. Květa Mrázová
vedoucí správního odboruMěsto - z radnice