Tip: Uvítáme nové uši a oči. Staňte se zvědem serveru Mělníček.cz! [email protected]

Důležité upozornění! - Kontrola těsnosti plynovodních sítí

STP kvůli kontrole těsnosti plynovodních sítí přechodně zvýší zapáchavost zemního plynu.

V souvislosti s přípravou plynárenských zařízení na zimní topnou sezónu bude Středočeská plynárenská, a.s. ve dnech 25. 10. – 26. 10. 2006 provádět na území středočeského kraje nárazovou odorizaci zemního plynu. Cílem tohoto technického opatření je prověřit stav provozovaných plynovodních sítí a zjistit jejich, i jinak nepatrné, netěsnosti.

STP proto upozorňuje, že v důsledku tohoto opatření se krátkodobě podstatně zvýší zapáchavost zemního plynu, která se projeví především v následujících dnech do 31. 10. 2006. Opatřením nebudou nijak omezeny dodávky zemního plynu zákazníkům ani jakkoliv ohrožena bezpečnost provozu.

STP v této souvislosti žádá všechny občany - zákazníky využívající zemní plyn, aby v uvedené době překontrolovali své spotřebiče a plynové instalace a v případě zjištění úniku zemního plynu kontaktovali nejprve příslušné servisní firmy, které jim zajišťují údržbu těchto zařízení, popřípadě i pracoviště STP, a to nepřetržitou pohotovostní službu na čísle telefonu 1239.Město - z radnice