https://www.traditionrolex.com/7

 Město Mělník pořádá II. ročník Výstavy poskytovatelů sociálních služeb | Mělníček.cz - Mělník v pohybu
Tip: S ostatními uživateli si můžete posílat soukromé vzkazy!

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Město Mělník pořádá II. ročník Výstavy poskytovatelů sociálních služeb

Město Mělník v rámci komunitního plánování sociálních služeb sleduje potřeby občanů  týkající se možností pomoci jim v řešení životních situací, v  kterých se ocitnou a mnohdy nejsou schopni je sami řešit.  Jde o situace, kdy si občan není schopen dostatečně zabezpečit a uspokojit své životní potřeby. Takováto situace bohužel může nastat nezávisle na věku, zdravotním stavu, finanční či sociální situaci, životních  návycích, prostředí v němž žijete, ale také ohrožením práv a zájmů trestnou činností jiné osoby, případně z jiných závažných důvodů. Občan v takovéto situaci se tak může stát uživatelem sociálních služeb, které je město schopno mu nabídnout v rámci vlastních zařízení či ve spolupráci se soukromými firmami nebo občanskými sdruženími.  

Od roku 2009 se systematicky snaží město pracovat na aktualizaci poskytovaných služeb, plánování a přípravě projektů vedoucích k možnosti rozšíření stávající nabídky sociálních služeb. Z čehož vyplynula potřeba prezentovat jednotlivé sociální služby poskytované občanům ve městě a podpořit tak poskytovatele v získávání klientů a občany ve využívání těchto služeb. K tomuto jsme v roce 2010 přispěli I. ročníkem Výstavy poskytovatelů sociálních služeb. Výstava občanům umožnila seznámit se s tím, které služby pro rodiny, mládež, seniory, zdravotně postižené, sociálně vyloučené a nepřizpůsobené občany ve městě fungují a co nabízejí.  V den zahájení byla přítomna i většina zástupců jednotlivých služeb k zodpovězení případných dotazů občanů, kteří výstavu navštívili. V rámci vernisáže se pokřtil i nově vydaný Katalog sociálních služeb.

Letošní již II. ročník výstavy zahájil dne 01. 11. 2011 v 10:00 hodin starosta města Mělníka MVDr. Ctirad Mikeš a přítomni byli opět zástupci poskytovatelů, jenž výstavu zaplnili svými výstavními panely s informacemi pro veřejnost a kontakty na svá zařízení. Novinkou pro letošek byla připravená prodejní výstava, na které si mohli účastníci vernisáže zakoupit výrobky klientů tvořivých a chráněných dílen. Výrobky připravili klienti Centra seniorů Mělník, Fokus o.s. Mělník, Zahrada o.s. Nebužely a Farní charity Neratovice.

Výstava byla jedinečná tím, že panely prezentovaly vlastní nabízené sociální služby, ale především inspiraci a osobité ztvárnění této nabídky, což nejlépe vystihuje ducha a filozofii poskytovatelů.  

Tímto děkujeme všem vystavovatelům za jejich práci pro naše občany z hlediska poskytování sociálních služeb, za přípravu prezentací a zveme všechny občany k návštěvě, což mohou učinit každý pracovní den v pracovní době úřadu až do konce listopadu.

Irena Podivínská, DiS.
koordinátorka komunitního plánováníMěsto - z radnice

https://www.traditionrolex.com/7