Tip: Chcete i Vy mít svůj banner nebo komerční inzerát na tomto webu? Napište nám na [email protected].

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Sborník prací k poctě sv. Ludmily

liudmilam nomine - tak zní název sborníku prací, který vydalo město Mělník v roce, kdy si připomínáme 1085 let od zavraždění sv. Ludmily, patronky města.

Sborník, který sestavila Mgr. Renata Špačková, obsahuje více než desítku příspěvků našich předních historiků a badatelů. Úvodní příspěvky nás zavádějí do širších souvislostí doby, v níž sv. Ludmila žila, popisují její život a hledají zdůvodnění jejího pozdějšího uctívání. Další část příspěvků je zaměřena na umělecké památky, které po staletí vznikaly v našem městě a nesou odkaz na sv. Ludmilu a její vztah k tomuto místu. Sborník uzavírá příspěvek poněkud netypický, ale velmi inspirativní o odrazu úcty ke sv. Ludmile v barokních písních (hudebníky snad potěší i vložený zpěvníček).

Sborník za 120,- Kč je k dostání v Turistickém informačním středisku a u knihkupců.

Obsah sborníku a profesní působení jejich autorů:

Mgr. Renata Špačková, P. Jan Jucha, mělnický probošt

Úvodem

prof. PhDr. Jiří Sláma, CSc., FF UK Praha, Ústav pro pravěk a ranou dobu dějinnou

Počátky křesťanství v Čechách

PhDr. Petr Meduna, Archeologický ústav AV ČR

Ludmila z kraje slovanského

PhDr. Naďa Profantová, Archeologický ústav AV ČR

Život kněžny Ludmily, drama na přelomu epoch

PhDr. Milena Bravermanová, Správa Pražského hradu, Oddělení uměleckých sbírek

Relikviářové tkaniny z tumby sv. Ludmily

prof. PhDr. Zdeňka Hledíková, CSc., FF UK Praha, Katedra pomocných věd historických a archivního studia

Úcta sv. Ludmily mezi 12. a 14. stoletím a její formování v klášteře sv. Jiří na Pražském hradě

prof. PhDr. Ing. Jan Royt, FF UK Praha, Ústav pro dějiny umění; KTF UK Praha, Ústav dějin křesťanského umění

Ikonografie sv. Ludmily

prof. MUDr. et RNDr. Emanuel Vlček, DrSc., Národní muzeum

Ludmila, první česká kněžna, ve světle antropologických výzkumů

PhDr. Pavel Zahradník, Národní památkový ústav – ústřední pracoviště

Dějiny kostela sv. Ludmily v Mělníce

Ing. Petr Macek, FF UK Praha, Ústav pro dějiny umění; Národní památkový ústav – ústřední pracoviště

Stavební a umělecké proměny kostela sv. Ludmily v Mělníce

Mgr. Sylva Dobalová, Ústav dějin umění AV ČR

Sv. Ludmila v umění města Mělníka

Michael Pospíšil, umělecký vedoucí souboru Ritornello

Svatá Lidu-Milá Ludmila a Ludus, Mythus, Pathos, Musy... aneb Svatá Lidu-milá v českých barokních kancionálechMěsto - z radnice