Tip: Nevíte kam večer vyrazit? Náš Průvodce Vám poradí!

Akce „ Felix“Dne prvního listopadu letošního roku se na Mělníku, ve večerních hodinách, uskutečnila preventivně bezpečnostní akce, jejímž cílem byla kontrola ubytovacích zařízení, které se nacházejí na území města a s tím spojená kontrola zde ubytovaných osob.

Opatření se zúčastnili policisté z územního odboru Policie ČR Mělník a to jak příslušníci pořádkové policie, tak kriminalisté, dále policejní psovod, policisté cizinecké policie, kteří použili i tzv. „ Schengenbus“, což je mobilní pracoviště, umožňující přímo v místě akce kontrolu pravosti předložených dokladů. Dále se akce zúčastnili mělničtí městští strážníci a v neposlední řadě příslušníci hasičského záchranného sboru, kteří v rámci návštěv ubytovacích objektů kontrolovali jejich protipožární zabezpečení. Za zmínku stojí, že po celou dobu akce byli přítomni i vedoucí pracovníci všech tří zúčastněných složek, tzn. Policie ČR, územního odboru Mělník, hasičského záchranného sboru Mělník a mělnické městské policie.

Během opatření byly zkontrolovány tři ubytovny a v nich zhruba osmdesátka ubytovaných. Na místě byly provedeny jejich lustrace a bylo zjišťováno, zda se nejedná o osoby v pátrání, osoby porušující pobytový režim nebo zda se prokazují platnými doklady.  Při akci nebyly ze strany policistů a dalších zúčastněných složek zjištěny závažnější porušení zákonných norem. Příslušníci cizinecké policie uložili pouze jednu blokovou pokutu, za porušení pobytového režimu, ve výši 500,- Kč.

Podobná opatření budou v rámci územního odboru Policie ČR Mělník pokračovat i nadále.Zpravodajství