Tip: Máme přehled co se kde šustlo! Buďte v obraze!
Muzeum M

Policie České republiky – oddělení služby pro zbraně a bezpečnostní materiálPolicie České republiky – oddělení služby pro zbraně a bezpečnostní materiál

    Po sloučení oddělní služby pro zbraně a bezpečnostní materiál dvou Územních odborů, Mělníka a Mladé Boleslavi, je občanům těmto dvou okresům k dispozici sedm profesionálně vyškolených policistek a to včetně vedoucí této sekce, por. Bc. Evi Vinklerové. Tato žena řídí oddělení, ve kterém jsou zařazeni pouze policistky. Pro veřejnost jsou k dispozici vždy dva dny v týdnu. Úřední dny:  pondělí a středa, v době od 08:00 hodin do 17:00 hodin. V případě, že občan potřebuje opravdu ze závažných důvodů uskutečnit návštěvu tohoto oddělení v jiný den, samozřejmě se po telefonické domluvě může dostavit v ujednaný termín. Každý problém, který držitele zbraně napadle či ho potká, opravdu velice ochotně a rádi pomůžou vyřešit nebo nalézt optimální řešení.

     Občanům byla doposud k dispozici i emailová adresa: [email protected] , na kterou zasílali své dotazy, žádosti či jiné dokumenty.

      Od 1. listopadu 2011, však oddělení služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, se sídlem na Mělníku, ulice Bezručova 2796, má novu emailovou adresu:    [email protected]  

    Neznamená to však, že by ta dřívější, se stála nefunkční. Pokud bude potřeba, je možné využívat stále i tuto emailovou adresu.

    Policisté z preventivně informační skupiny se po dohodě s policistkami oddělení pro zbraně dohodli, že zveřejní některé kladené dotazy od občanů, které na emailovou adresu dochází prakticky denně a stále se opakují. Zároveň chtějí tak trochu oprášit zákon č. 119/2002 Sb. O zbraních, který by každý držitel měl znát. V něm se totiž nachází většina odpovědí na všechny dotazy.

…. Tazatel z Mladé Boleslavi se ptá, jak má postupovat v případě prodloužení zbrojního průkazu?

        Nejprve podat žádost a to minimálně dva měsíce před ukončením platnosti, nejdříve půl roku předem, dále přiložit 2x fotografii, 300,- Kč kolek a posudek o zdravotní způsobilosti. Samozřejmostí je předložení všech vlastnících zbraní ke kontrole a to včetně jejich potřebných dokladů.

….Nejčastější dotaz:  Občan nemůže nikde na internetu nalézt úřední hodiny, kontakt a emailovou adresu na oddělení zbraní.

         Na internetu jsou pro veřejnost jasně dané úřední hodiny. Je to pondělí a pátek. Nikoliv až pátek. V době od 08:00 hodin do 17:00 hodin.  Telefonický kontakt: 974 876 300-305. Email je výše uveden.

….Tazatel z Mělníka se dotazoval, v jakém předstihu má podat žádost o prodloužení zbrojního průkazu a jaké k tomu potřebuje doklady?

     Tak jak je již napsáno u prvního dotazu. Žádost nejpozději dva měsíce před ukončením platnosti zbrojního průkazu. Podat ji můžete i půl roku předem. Pokud nedodržíte lhůtu kratší než dva měsíce budete místo 300,- Kč platit 500,- Kč za každou skupinu. Lze to brát jako pokutu za nedodržení zákonem stanovené lhůty.

….Další dotaz směřoval nejčastěji k úhradě poplatků. Jaké jsou výše a jak se hradí.

     Při prodloužení zbrojního průkazu 300,- Kč – kolek

     Při nedodržení dvouměsíční lhůty 500,- Kč – kolek, za každou skupinu

     Při podání žádosti o povolení ke koupi zbraně kategorie B – 100,- Kč

….Tazatel s Mladé Boleslavi se ptá, zda je možné některé písemnosti zasílat i poštou, aby nemusel zbytečně jezdit až na Mělník?

     Pokud se bude jednat o mimořádnou situaci, kdy předem určitou věc telefonicky žadatel zkonzultuje s policistkou, pak lze schválený dokument zaslat poštou. Ale to jsou jen velmi zřídké výjimky. Vždy policisty vyžadují osobní návštěvu.

….Mezi další patřil i ten, jestli posudek o zdravotní způsobilosti lze někde získat  a kdy ho předává?

      Zdravotní posudek lze získat na internetové stránce www.zbranekvalitne.cz . Tento posudek žadatel předkládá při podání žádosti.

….Člen mysliveckého spolku se ptal, zda stále platí podmínky pro přihlášení zbraně členovi mysliveckého sdružení?

     Stále toto platí. Čelen mysliveckého sdružení, spolku má stále platnou částku 50,- Kč – kolek při přihlášení zbraně. Musí však předložit doklad o tom, že je členem mysliveckého sdružení či spolku. Stejné podmínky platí i pokud je občan členem sportovního klubu. Má stejné podmínky.

     Policistky na všechny tyto a další dotazy včas a odpovědně odpovídají. Největší problém pro mnohé občany je, že po spojení obou oddělní, musejí „mladoboleslaváci“ dojíždět až na Mělník, pokud chtějí cokoliv vyřídit ohledně zbraně. Pro mnohé je to cesta daleká a ne často se jim i z jejich pohledu vyplatí. Policistky všechny důvody a problémy chápou, hlavně co se týká starších občanů a snaží se jim vycházet vstříc, formou komunikace přes poštu, email či dáním plné moci. Jsou ovšem případy, kdy dotyčný přijet opravdu musí osobně.

    Přesto doufáme, že bude veřejnost i nadále spokojená se službami tohoto oddělení.Zpravodajství