Tip: Přehledná a stále aktuální nabídka zaměstnání je dostupná zde.

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

MÚ Mělník, Odbor životního prostředí a zemědělství, správa hřbitovů

Hřbitovní správa řeší stížnosti

 

Vzhledem k tomu, že na správu mělnických hřbitovů docházejí stížnosti na to, že jsou na vývěskách na hřbitovech uvedena jména nájemců hrobových míst jako neplatičů, a přitom ti dotyční mají zaplaceno, uvádíme vše na pravou míru.

 

Hřbitovní správa provádí v současné době inventarizaci, a proto jsou od října na všech městských hřbitovech ( sv.Václava v Pražské ulici, Chloumek, Vehlovice, Na Ráji) instalovány vývěsky, kde jsou informace o tom, kdo je nájemcem hrobu, číslo hrobového místa a dokdy je pronájem místa zaplacen. V žádném případě zde není napsáno, že jde o neplatiče.

 

Kanceláře hřbitova byly několikrát vykradeny a mimo jiné byla zcizena i výpočetní technika, kde byly veškeré platby zaevidovány. Proto teď nemá správa hřbitovů skutečně jinou možnost než požádat nájemce o kontrolu vyvěšených přehledů. Pokud nájemce předloží doklady o zaplacení, je platba zaevidována. V některých případech skutečně má nájemce zaplaceno, a přesto je na vývěsce uveden právě z výše uvedených důvodů.

 

V současné době se provádí inventarizace plateb, následně i hrobů a bude ukončena v horizontu 2 – 3 let. Po jejím skončení budou skuteční neplatiči obesláni doporučeným dopisem na poslední uvedenou adresu v evidenci hřbitovní správy. Pokud nebudou reagovat, bude hřbitovní správa postupovat v souladu se zákonem 256/2001 Sb. o pohřebnictví a po zákonné lhůtě bude hrob zrušen.

 

Děkujeme všem, kteří naši práci oceňují, a omlouváme se těm, kteří se cítí dotčeni.

 

Pokud budou chtít občané změnit nějaké údaje, je třeba kontaktovat paní Bulířovou, tel. 315 623 005, která má kancelář na hřbitově sv.Václava v Pražské ulici čp.114, a přinést si s sebou občanský průkaz. Pokud budou chtít občané uzavřít novou nájemní smlouvu, poplatek za urnový hrob činí 520 Kč a za hrob 1 040 Kč na deset let.

Úřední hodiny zde jsou v pondělí a ve středu od 8:00do 11:00 a od 12:00 do 16:00 hodin.

 

 

Správa hřbitovů MělníkMěsto - z radnice