https://www.traditionrolex.com/7

 CENY MĚSTA MĚLNÍKA 2006 | Mělníček.cz - Mělník v pohybu
Tip: Uvítáme nové uši a oči. Staňte se zvědem serveru Mělníček.cz! info@melnicek.cz

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

CENY MĚSTA MĚLNÍKA 2006

Ceny města Mělníka za rok 2006 budou uděleny v sobotu 25. listopadu 2006 u příležitosti 70. výročí vzniku Masarykova kulturního domu.

V rámci slavnostního večera, který začíná v 19:00 hodin, si Vás dovolujeme pozvat na koncert „VEČER V THEATRO Á LA SKÁLA“. Průřez slavnými operními, operetními a muzikálovými melodiemi netradičním způsobem.

Uslyšíte árie z těchto děl: Oskar Nedbal: Vinobraní, Polská krev, Florimond Hervé: Mamzelle Nitouche, Andrew Lloyd Weber: Cats (Memory), Giacomo Puccini: Gianni Schicchi, Giuseppe Verdi: Don Carlos a další

Účinkují: Galla Macků (sólistka Hudebního divadla v Karlíně), Jan Berko (člen Hudebního divadla v Karlíně), Libuše Klausová (doprovod na klavír – členka Národního divadla v Praze).

Zastupitelstvo města schválilo Ceny města Mělníka 2006 na svém zasedání dne 10.10.2006

Stříbrný řád města Mělníka se uděluje těmto osobnostem:

Josef Tykal in memoriam

Ing. Dr. Jan Bohuslav Zelený in memoriam

Ing. arch. Bedřich Zeman in memoriam

Václav Nový in memoriam

Medailonky oceněných osobností.

Josef Tykal byl původním povoláním kovář. Starostou města Mělníka byl v letech 1919 – 1923, 1925 -1929, 1932 až do svého zatčení nacisty 9. 9. 1944. V letech 1923-25 město spravovala správní komise (období slučování obcí – vznik tzv. Velkého Mělníka). Od roku 1919 působil také v čele Spořitelny, jejíž finanční podpora byla pro rozvoj města mimořádně významná.

Byl předkladatelem návrhu na postavení Masarykova kulturního domu v Mělníce a zasloužil se o zahájení jeho stavby. Výrazem ocenění jeho zásluh na vzniku MKD bylo pojmenování přilehlého parku na Tykalův sad.

Dr. Ing. J. B. Zelený ve svém vzpomínkovém vystoupení u příležitosti narozenin TGM v r. 1938 vyjádřil zásluhy Josefa Tykala slovy: „Vše co na Mělníce nového a prospěšného, vyšlo z myšlenek starosty Josefa Tykala a jen jemu jest co děkovati za vše co Mělník koná.“

Ing. Dr. Jan Bohuslav Zelený byl přednostou městského stavebního úřadu. Zasloužil se o výrazné zrychlení obnovy a výstavby na Mělníku.

Mezi výsledky tehdejší činnosti technického odboru města, vedeného Dr. Ing. J. B. Zeleným, patří např. dokončení zaměřování města, nivelační síť, byl vypracován generální a regulační zastavovací plán Velkého Mělníka, podílel se na projektech vodovodu a kanalizace pro celý Velký Mělník, byla zastavěna kolonie Spořilov. Za činnosti Ing. Dr. J. B. Zeleného ve funkci přednosty byly postaveny a obnoveny také velké budovy jako okresní úřad, radnice, poštovní budova, okresní hospodářská záložna. Proběhly i rozsáhlé adaptace a přístavby Besedy, Spořitelny a chlapecké školy. Významně se spolupodílel na plánech ke stavbě Masarykova kulturního domu v Mělníce. V květnu 1945 se Dr. Ing. J. B. Zelený stal předsedou MNV v Mělníku.

Ing. arch. Bedřich Zeman byl ve své profesi uznávanou autoritou i v rámci zemského národního výboru a krajského národního výboru. Své osobní záliby a zájmy nacházel zejména v umění. Architektura, malířství, hudba, divadlo - to byla jeho doména. Byl velkým milovníkem divadla, častým tvůrcem osobitě „zemanovské“ scény mnoha divadelních představení mělnického Vojana (např: Mistr ostrého meče (1940), Hadrián z Římsů (1941), Soud lásky (1943), Vojnarka (1943), Loupežník (1946), Hrátky s čertem (1947), Tvrdohlavá žena (1954), Léto (1954). Byl spoluautorem významného projektu ke stavbě Masarykova kulturního domu v Mělníce.

(19. března 1955 uspořádal Vojan v MKD kulturní večer k uctění památky Ing. arch. Bedřicha Zemana. Blízcí přátelé Bedřicha Zemana, Jaroslav Krombholc spolu se svou ženou Marií Tauberovou, ozdobili tento vzpomínkový večer skvělým koncertem).

Václav Nový, majitel stavební firmy, architekt a stavitel mnohých objektů nejen občanské výstavby, patřil mezi významné účastníky stavebního rozvoje Mělnicka. Mezi jeho největší zásluhy patří výstavba Masarykova kulturního domu s minimem mechanizace.

Velký Mělník v letech 1927 až 1936 zažil značný stavební ruch. Domy Na Šafranici, Spořilově i na dalších místech byly dílem stavební firmy V. Nového.

Je třeba připomenout účast jeho firmy na dostavbě radnice. Dne 1.7.1939 byly práce zahájeny a již 1.12.1941 stavba dokončena.

Významný byl přínos stavitele V. Nového též při výstavbě „Výstavního domu práce“ (SIA), kdy se podílel na provedení obvodového zdiva a na dokončovacích pracích. Jak známo, tento objekt byl postaven za 80 dnů m.j. díky účasti 24 odborných dělníků a montérů z Prahy a Hradce Králové. Mezi jeho další stavby patří Husův dům, který byl postaven v r. 1937 podle společného projektu Ing. Dr. Zeleného a V. Nového.

V rámci slavnostního večera 25.11. 2006 bude připomenuto také jméno Ing. Josef Širce – projektanta MKD, který byl oceněn Stříbrným řádem města Mělníka in memoriam v roce 2005.

Ing. Josef Širc - bývalý legionář, člen Vrbovy skupiny, první odbojové organizace „Obrana národa“ na Mělnicku. Zatčen 5. 12. 1940, z nacistického vězení se vrátil 13. 6. 1945. Od mládí byl členem Sokola, účastníkem Všesokolských sletů. V roce 1946 zvolen starostou T. J. Sokol na Mělníce až do doby zrušení Sokola Gottwaldovou vládou. Jako stavitel se zasloužil o rozvoj architektury ve městě. Byl spoluautorem významného projektu ke stavbě Masarykova kulturního domu v Mělníce.Město - z radnice

https://www.traditionrolex.com/7