Tip: Nemáte se jak dostat domů? Pomůžeme vám zde.

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

V lednu se začne pracovat na ochraně proti povodním

Již dlouhou dobu se hovoří o přípravách stavby protipovodňových opatření. Nyní je vše připraveno tak, aby vlastní realizace mohla začít. Plánuje se od ledna 2012 do prosince roku 2013 a bude rozdělena do tří etap, každá bude trvat zhruba 6 měsíců. V první etapě jsou zahrnuty Mlazice a část přístavu, ve druhé vinařství a část přístavu a ve třetí čtvrť Rybáře a poslední část přístavu.
Jaká konkrétní opatření budou v jednotlivých čtvrtích provedena?
 
1.etapa – Mlazice a přístav
Jedná se o lokalitu s převážnou zástavbou rodinných domků a menších provozoven. Pozemky pro navrženou protipovodňovou ochranu tvoří převážně pole a zahrady. Chránit je bude protipovodňová hráz v délce 1 744 m a drenážní potrubí.
Ochrana pro areál firmy České přístavy a.s., který leží těsně u řeky Labe, je navržena v podobě štětovnicové zdi v délce 1 177,8m. Součástí opatření  budou vzpěrná vrata na vjezdu do přístavního bazénu a na ústí Pšovky do Labe.
 
2.etapa – vinařství
Protipovodňová ochrana řešená v tomto projektu je určena k ochraně dvou celků nemovitostí; komplexu vinařství a bytového domu. Zde budou vybudována základy pro mobilní hrazení v délce 99,2 m a opěrná zeď dlouhá 248m.
 
3.etapa - Rybáře
Jde o lokalitu u stávajícího starého mostu přes Labe, jedná se o rodinné domy na břehu Labe.
Zde budou postaveny základy pro mobilní hrazení v délce 159,7 m, zídka dlouhá 22,1m a nábřežní zeď dlouhá 30,2 m.
 
Celý projekt řeší protipovodňová opatření na ochranu částí města Mělník před povodní z řeky Labe. Výškově jsou protipovodňová opatření navržena na stoletou vodu s bezpečnostním převýšením 30 cm. V rámci návrhu jsou respektovány výsledky výpočtů průběhu hladiny při průchodu stoleté vody na matematickém modelu, včetně snižování hladiny směrem po proudu.
 
 RNDr.Jiří Hakl, pověřený řízením odboru životního prostředí a zemědělství MÚ Mělník


Město - z radnice