https://www.traditionrolex.com/7

 Nová služba e-UtilityReport pro veřejnost | Mělníček.cz - Mělník v pohybu
Tip: Uvítáme nové uši a oči. Staňte se zvědem serveru Mělníček.cz! info@melnicek.cz

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Nová služba e-UtilityReport pro veřejnost

Žádost o vyjádření k existenci inženýrských sítí
 
MÚ Mělník nově nabízí svým občanům bezplatnou službu e-UtilityReport, která  umožňuje vyhotovení a podání žádosti o vyjádření k existenci sítí.
 
V rámci zkvalitňování služeb našeho stavebního úřadu, byla zprovozněna na stránkách města Mělníka (www.melnik.cz)  bezplatná služba e-UtilityReport pro veřejnost, která slouží k automatickému vygenerování žádosti o vyjádření k existenci sítí jednotlivých správců.
Služba má za cíl zjednodušit agendu spojenou s procesem vyjádření k existenci sítí v rámci působnosti stavebního úřadu Mělník.
Služba žadatele systematicky vede k vyplnění formuláře pro vytvoření „Žádosti o vyjádření k existenci sítí“. Žadatel na základě vyplněného formuláře rozešle elektronickou žádost správcům inženýrských sítí, kteří jsou pro dané území aktivně zapojeny do služby.
Pro ostatní správce inženýrských sítí, kteří prozatím neumožňují příjem žádostí touto formou, jsou vygenerovány PDF soubory pro možnost vytištění a doručení svépomocí. Takto vytvořená žádost je v souladu s platnou legislativou.
 
Podkladem je katastrální mapa, na které pomocí polygonu vyznačeného v mapě nebo podle čísla parcely žadatel vyznačí dotčené území a aplikace určí, kterým správcům musí být zaslána žádost o vyjádření.
 
Ve spolupráci s provozovatelem služby (firma HRDLIČKA spol. s r.o.) je pro působnost našeho stavebního úřadu sestaven tzv.registr správců, což je seznam správců technické infrastruktury, jejichž sítě, zařízení se mohou nacházet v působnosti stavebního úřadu.
 
Dostupnost služby:
 
Na www.melnik.cz  byl zřízen odkaz pro přístup k aplikaci této služby:
 
1. v sekci radnice a úřad – žádosti a formuláře – odbor výstavby a rozvoje
 
2. na úvodní straně v sekci rychlé odkazy.
Služba je také přímo dostupná na adrese:  http://cz.mawis.eu/mu-melnik/
 
Postup:
  • Po kliknutí na tlačítko Veřejný přístup může žadatel vyplnit žádost o vyjádření k existenci sítí na zájmovém území žadatele.
  • Následně jsou vygenerovány žádosti pro jednotlivé správce, které se buď správci automaticky odešlou na email, nebo je poté žadatel vytiskne a rozešle správcům poštou.
  • K podání žádosti postačí připojení na internet a běžný webový prohlížeč. Ovládání aplikace je jednoduché a je doplněno nápovědou pro jednotlivé kroky.
  • Další informace: info@mawis.eu, tel.: 251 618 458 nebo MÚ Mělník, odbor výstavby tel.: 315 635 358
 
Mgr.Helena Vavřinová, tisková mluvčí MÚ Mělník


Město - z radnice

https://www.traditionrolex.com/7