Tip: Události z kalendáře si můžete pohodlně přenést ve formátu ICS do Vašeho mailového programu či mobilu.

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Městská policie Mělník informuje

 

Mladíci ničili vše, co jim přišlo do cesty

Dne 3.12. v 6:45 hod.  oznámil na  linku 156 muž, že v ul. Tyršova  je  skupina  mládeže,   která  poškozuje  dopravní  značení  a  bouchá  do  projíždějících  vozidel. Celá věc byla zaznamenána i jednou z kamer. Na  místo vyjela hlídka a podařilo se jim jednoho mužeze skupinky dostihnout – 20letého z Lužce nad Vlt. Strážníci našli na místě vyvrácený odpadkový koš a  vůz Škoda Felicia měl promáčknutý  levý přední  blatník a  poškozený lak  na kapotě. Další čtyři mladíci odešli ul. Radniční směrem na nám.  Míru. Tam shazovali  zábrany a u jedné z provozoven v podloubí přesunuli lavice  se stoly. Poté zašli do ul. Palackého. O  jejich pohybu byla informována hlídka OO PČR a na místo byla současně  vyslána  denní  hlídka městské policie. Obě hlídky další čtyři mladíky, kteří ještě stihli poškodit další vozidlo, ztotožnili a celou věc dále šetří P ČR.

Stavební firma nedbala bezpečnosti práce

Dne 3.12.2011 v 9:05  hodin oslovil strážníky při  kontrolní činnosti na sídlišti Sportovní muž s prosbou o pomoc. Jak uvedl, při  rekonstrukci domu  v ul.  Čechova stavební  firma nedodržuje bezpečnost práce a dokonce provádějí práce, které ohrožují  statiku domu. Hlídka se zkontaktovala s předsedou společenství vlastníků, který potvrdil, že s firmou mají od počátku stálé  problémy ohledně  rekonstrukce. Na místě strážníci hovořili s mistrem stavby, který vše popřel. Dostavil se i stavební dozor, který při kontrole staveniště zjistil, že není dodržena bezpečnost práce, dále, že je skutečně možná narušena statika domu. Navíc není ohraničen výkop, který je místy hluboký cca   150cm, nejsou zabezpečeny vchody, kde hrozí možné nebezpečí úrazu pádem  do výkopu  - chybí zde lávky. Stavební  dozor nařídil  okamžitou nápravu  nedostatků a  do odstranění  závad  ohledně bezpečnosti práce a ohraničení výkopu a částečné zasypání stávajících  výkopů pozastavil další práce. Dle zjištěných  informací,  kdy se  může jednat o porušení stavebního zákona či bezpečnosti  práce, bude  celá věc  předána na  příslušný odbor MÚ Mělník k  dalšímu šetření.                 

Sousedské neshody skončily v nemocnici

Dne 3.12.2011 ve 20:30 hodin zavolal na linku 156 muž a nahlásil napadení. Věc byla oznámena i P ČR. Strážníkům muž na místě sdělil, že byl před chvílí napaden fyzicky - pěstí do obličeje od  sousedů, protože se dohadují kvůli pálení  závadového materiálu  v kamnech. V průběhu podání vysvětlení se na místo dostavila hlídka  OO PČR, která věc převzala. Jelikož v průběhu dalšího  šetření na  místo přijeli  příbuzní oznamovatele (12 osob)  a   situace  se  vyhrocovala, byly  ve  20:50  hodin  žádány  posily  PČR. Následně došlo  k několika fyzickým potyčkám, které se hlídkám MP a PČR dařilo průběžně zklidňovat a po důrazném poučení, že se věc bude řešit právní cestou, příbuzní po chvíli místo opustili.Na místo dorazila RZS a dvě osoby odvezla do nemocnice na chirurgii. Celou věc dále  řeší P ČR.                    

Šílená jízda centrem Mělníka

Dne 4.12.2011  v 8:40 hodin se vrátila hlídka z kontrolní činnosti po městě na služebnu městské policie do Husovy ulice. Jakmile hlídka vystoupila, v tu chvíli právě do Husovy ulice vjelo velkou rychlostí vozidlo a zajelo za městskou knihovnu. Po minutě se otočilo a s hrabáním kol se opět značně rychle rozjelo do Husovy ulice. Strážník za využití vztyčené pravé ruky  dal  řidiči  viditelně,  v  dostatečném  předstihu, pokyn k zastavení vozu. Řidič uposlechl a vozidlo  zastavil  cca  půl metru od strážníka. Řidič se ovšem krátce po zastavení vozu opět rozjel tak, že zasahující  strážník  musel okamžitě  reagovat a  uskočit , jinka by ho řidič přejel. Strážníci začali vozidlo pronásledovat.  Vozidlo   ujíždělo vysokou rychlostí přes nám. Míru směrem k ul. Palackého, kde řidič objel  okrasné květináče  a vjel  do ul. 5.května, kde  mu zabránil  v další  jízdě  okrasný  železný  sloupek.  Následně  začal  s  vozidlem couvat tak, že vjel do podloubí. V  té chvíli  ho dojela hlídka MP a zatarasila mu cestu. Strážník vyzval řidiče, aby vystoupil z vozu. Ten  však  ani  po  opětovné výzvě neuposlechl a najížděl na služební vozidlo městské policie, které značně poškodil. Současně najížděl i na zasahujícího strážníka – ten nakonec musel použít obušek a rozbil jím okno  pátých  dveří  vozidla. Po  cca 15 vteřinách se podařila řidiči z místa  odjet. Hlídka MP vyrazila za ním, ale vzhledem k značnému poškození služebního vozidla nemohla v pronásledování pokračovat. Jednalo se o vozidlo BMW combi, tmavě  vínové   barvy,  staršího typu,  hranatá   karoserie. Mělo viditelně opravovaný zadní nárazník na pravé straně. Jelikož se celá  událost stala rychle, je poznatek o řidiči neúplný. Jednalo se  o muže ve věku cca 25 - 30 let,  tmavých krátko střižených vlasů.

Odcizení vozu jim nevyšlo

Dne  5.12.2011 v 02:57 hodin operátorka MP spatřila na  kamerovém  systému, jak v ul. Jezdecká neznámá osoba chodí  kolem zaparkovaných vozidel  a na  některá i sahá. V zápětí se k ní  přidala další  osoba a  obě spolu  komunikují. Následně  jedna z  nich  šla  k vozidlu  tmavé barvy a  usedá na  místo řidiče a druhá  chodí okolo a rozhlíží se. Poznatek byl předán hlídce, vyrazila na místo. Strážníci zaparkovali nedaleko a  jeden člen  hlídky vystoupil  z vozidla  a šel  sledovat situaci k ul. Jezdecká. Tam sledoval  pohyb osob a poznatky  předával  do vozidla.  Po domluvě služební vozidlo vyrazilo  ve směru pohybu neznámých mužů. Ti, jakmile spatřili služební vozidlo, se dali na útěk. Nakonec byli zadrženi.  Šlo o muže z Ústí nad Labem a Litoměřic. Jeden měl u sebe univerzální  klíč  na  spínací  skříňky  vozidel,  v  místě  zadržení nalezli strážníci odhozené  nářadí  (kleště,  šroubováky,  nástavec  GOLA). Vozidlo AUDI, v němž muž seděl, mělo vylomenou spínací skříňku. Na místo byla přivolaná hlídka P ČR, která si  věc převzala.

 

Ladislav Hošmánek, ředitel Městské policie MělníkMěsto - z radnice