Tip: Chcete poradit kam dnes zajít na oběd? Prohlédněte si mělnické jídelní lístky.
Muzeum M

Adventní ztišení v chrámu sv. Petra a Pavla


V kvapu střídajících se dnů kalendářního roku jsme vběhli do dvanáctého měsíce, který je prvním v roce církevním. Měl by být časem ztišení před příchodem vánočního světla. Dokážeme to? V hluku, který nás obklopuje, to není jednoduché, avšak můžeme se snažit nacházet ticho sami v sobě, ve svém nitru.

Chceme vám proto nabídnout ve čtvrtek 15. prosince 2011 v 17 hodin krátké zastavení v chrámu sv. Petra a Pavla v Mělníku, v němž budou znít skladby J. S. Bacha, G. F. Händela, J. N. F. Segera a W. A. Mozarta v podání varhaníka Františka Šťastného.

Varhanní půlhodinka sleduje ještě další cíl. Je poděkováním Mělnického osvětového a okrašlovacího spolku všem, kteří se stali příznivci projektu obnovy varhan místní dominanty a podporují jej různými formami, přičemž společně kráčíme po společné cestě již několik let. Dokázali jsme zachránit prospekt (ozdobné průčelí) barokních varhan z roku 1712, které bude doplněno novým nástrojem. V současné době se připravuje vypsaní výběrového řízení na zhotovitele varhan, realizace této fáze projektu bude tedy započata v příštím roce.

Jsme rádi, že se s Vámi setkáváme vedle „varhanních“ akcí i na dalších, které připravujeme – na Svatotrojické pouti, na programech uskupení Hudba – Divadlo – Poezie při MOOS a na Dnech evropského dědictví, letos s tématem „Památky – tvůrci panoramatu našich měst a městeček“. Pro Mělník bylo velice příhodné.

Jsme rádi, když přicházíte a nasloucháte – proto akce pořádáme, vážíme si vašeho zájmu. Těšíme se tedy na poslední letošní setkání s vámi. A pokud vám to nevyjde, pak přijměte přání požehnaných vánočních svátků a pokojného nového roku.

 

za MOOS Renata ŠpačkováKultura