Tip: Chcete i Vy mít svůj banner nebo komerční inzerát na tomto webu? Napište nám na [email protected].

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Já vůbec nevím, co mě to napadlo

Každý den se na služebnu MP obracejí bezpečnostní agentury, které střeží nákupní centra. Vždy, když je zadržen pachatel drobné krádeže zboží, je na místo přivolána hlídka MP.

Hlídka MP provede zjištění skutečného stavu věci a dále je na OO PČR vylustrována osoba pachatele. V mnoha případech se jedná o osoby, které jsou v pátrání PČR a nebo se svým jednáním dopouštějí trestného činu. V tomto případě je vždy zadržená osoba předána na OO PČR k provedení dalších opatření. V případě, že lustrace osoby je negativní, má hlídka MP možnost celou věc řešit uložením blokové pokuty do výše 1 000 Kč a nebo celou věc oznámit na Odbor dopravních a správních agend MÚ Mělník. Konečné řešení přestupku je vždy odvozeno od skutkové podstaty, která určuje míru zavinění.

V předvánoční době dochází ke krádežím v obchodních domech i několikrát denně. Není výjimkou, že hlídka vyjíždí do nákupních center i sedmkrát v průběhu denní směny. Průměrně stráví hlídka jednou krádeží cca 30 - 40 minut. Vždy záleží na povaze přestupku a samozřejmě na osobě pachatele. Je velmi snadné si tak spočítat, kolik času zaberou krádeže v celkové denní službě strážníků.  

Krádeží se dopouštějí muži i ženy, sociálně slabí, ale i sociálně velmi dobře postavení. Věková hranice je takřka neomezená, od sedmiletých dětí až po 80leté seniory. Nejčastěji je zcizováno drogistické zboží a potraviny. Nejpoužívanější výmluva pachatelů zní : „ Já vůbec nevím, co mě to napadlo“.

Petr Limprecht, MP MělníkMěsto - z radnice