Tip: Přehledná a stále aktuální nabídka zaměstnání je dostupná zde.
Bowling Ludmila 2017

Povídání o MP Mělník. (5. díl)

Po dvou směnách a několika hodinách v terénu, přišel čas na nějaké dotazy. Ty jsem položil řediteli MP Ladislavu Hošmánkovi. Výběr těch nejzajímavějších vám představíme ve dvou dílech. První dnes a další 31.12.

 

RR: Ve vozidlech se odehrává velká část směny. Jaké je jejich vybavení a rozdělení?
LH. V současné době užíváme dvě vozidla, Škoda Oktávie a Roomster. Oktávii požíváme pro běžný výkon služby jako hlídkové vozidlo. Roomster je určen hlavně pro opatření na úseku dopravy, kdy zákon přesně stanoví postup například při užití botičky, kdy musí být zajištěna možnost jeho odstranění bez zbytečného odkladu a to při běžném výkonu služby není možné v případě jedné hlídky, která může být povolána na jiný případ a v průběhu řešení nemůže odjet demontovat botičku. Obě vozidla jsou plně vybavena pro  výkon služby a to podle požadavků prováděcí vyhlášky č.418/2008.

 
RR: Vybavení strážníka v terénu, co má u sebe. Jaký má typ střelné zbraně. Jak často musí na zkoušky, kolikrát do roka si alespoň na střelnici vystřelí. Může jít na střelnici a mimo povinná školení jen ve svém zájmu?
LH:  Městská policie se v souvislosti se zbraněmi a střelivem musí řídit zákonem o střelných zbraních a střelivu (zák.č.119/2002 Sb.), kde  jsou rovněž přesně stanoveny povinnosti pro držitele  zbrojní licence a  určeného  zbrojíře. Držitelem zbrojní licence je ze zákona obec-
obecní   policie   (resp.  městská  policie)    přičemž    tato    zbrojní   licence    je    vydána

Ilustrační foto model CZ85

Policií ČR  k   zabezpečování   úkolů    podle   zvláštního   právního  předpisu.  Pro výkon

 
služby  strážníka  je  dále  ze  zákona  určena  krátká opakovací  nebo  samonabíjecí  zbraň
kategorie B, která je majetkem města, a každý strážník, který ve výkonu služby nosí zbraň,
musí být držitelem zbrojního průkazu skupiny D, k výkonu zaměstnání nebo povolání, což
opět dozoruje (zkouška, vydávání zbrojního průkazu, evidence atd.) příslušný útvar Policie ČR.  Městská  policie  Mělník  pro  výkon  služby používá pistole samonabíjecí ráže 9 mm
Luger, a  dále  ze  zákona  každý  strážník  musí alespoň jednou za rok absolvovat povinné
cvičné střelby  na  koncesované  střelnici  za  vedení zbrojíře, zde  se  snažíme, aby to bylo minimálně dvakrát a vícekrát. Zúčastňujeme se dále rovněž různých střeleckých soutěží, a samozřejmě strážníci mohou za dodržení zákonných  podmínek  i  mimo  výcvik a  službu  navštívit střelnici a věnovat se cvičné střelbě, ovšem na své náklady.

 

RR: Odpovědnost. Co může strážník v běžné směně pokazit, jaké jsou rizika služby, co mu hrozí za tresty v nějakém pochybení. Případ klidně uveďte.
LH. Samozřejmě, že každý strážník nese za své činy i odpovědnost. Strážník vystupuje z pozice úřední osoby a tak je na něj i v případě pochybení nahlíženo. Potrestání vždy záleží na konkrétním případu, který je posuzován. Musím zdůraznit, že v tomto roce zatím nedošlo k žádnému vážnějšímu porušení, které by muselo být kázeňsky řešeno. Na druhé straně došlo k třem vážným útokům na strážníky, které jsou řešeny orgány činnými v trestním řízení.
 
Další dotazy naleznete na www.radiosoutok.eu
 
Pro Mělníček připravil Roman Rak ve spolupráci s Ladislavem Hošmánkem.


Město