https://www.traditionrolex.com/7

 Financování kultury na Mělníku | Mělníček.cz - Mělník v pohybu
Tip: Staňte se redaktorem! Přidejte se k našemu teamu!

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Financování kultury na Mělníku

Zda je peněz v kultuře málo či hodně, je neustále otevíranou otázkou. Nejlepší je vždy srovnání s obdobnými městy.
 
Provedený výběr nebyl náhodný, města byla zvolena dle následujících kritérií:
  • Jsou pořadateli velkých vinobraní nebo obdobných akcí – Český Krumlov (Slavnosti pětilisté růže), Litoměřice, Mikulov, Znojmo, Žatec (Dočesná)
  • Mají zřízeny pro oblast kultury jednu či více o.p.s. nebo s.r.o. – Český Krumlov, Mikulov, Písek
  • Jejich knihovny byly oceněny jako nejlepší v Ceně Svazu knihovníků a informačních pracovníků a Skansky: „Městská knihovna roku“.  Za rok 2010 to byla Litomyšl a letos Louny. Jde o kategorie knihovny v městě od 10 do 20 tisíc obyvatel.
  • Jsou regionální sousedé – Neratovice, Kralupy nad Vltavou.  
Pro zajímovost přidána i některá velká města (Plzeň, Praha).
Údaje jsou bez záruky, detailní srovnávací studie by zabrala minimálně měsíc času. Byly by nezbytné konzultace (cca dva dny/město) s jednotlivými správci rozpočtu a rozklíčování některých položek. Účtování položek rozpočtu má totiž v každém městě svá specifika, ale vzhledem k zvolené metodice ani případná chyba v řádu milionů příliš neovlivní výsledek.
Obecně byly použity schválené rozpočty pro rok 2011, dostupné na webových stránkách měst. Pouze pro Znojmo je použit rozpočet starší. Aktuální není zřejmě z důvodů těžké zadluženosti města (půl miliardy dluh) k dispozici. Z rozpočtů byly vybrány srovnatelné údaje z kapitoly školství, sport a kultura. U Českého Krumlova, Litoměřic, Mikulova, Znojma a Žatce jsem navštívil vedoucí jejich kulturních středisek a některé věci si ověřil.
 
Výdaje neobsahují investiční náklady na opravy budov, ty mají města standardně v kapitole správa majetku. Dále jsou očištěny o náklady na domy dětí a mládeže (nejsou ve všech městech) a náklady na velké městské akce s příjmem (vinobraní). Pokud jde o dotovanou akci z městského rozpočtu, dotace je zahrnuta. Údaje o počtu obyvatel jsou z jednoho statistického zdroje.
 
Výsledná tabulka je velmi vypovídající. Jako poměrový ukazatel a hledisko profinancování kultury je dána částka na 1 obyvatele města za rok. Knihovna je v některých městech organizační složkou města, mzdové náklady tak jsou v jiné kapitole, proto jsou náklady někde zdánlivě velmi nízké. Velká města mají násobky částek (například Plzeň má výdaje 1660,-Kč/obyv/rok jen pro kulturní střediska, ne nadarmo získala titul Evropské hlavní město kultury pro rok 2015 ).
 
Z údajů jsou spočítány i základní statistické údaje, medián, aritmetický průměr a směrodatná odchylka.
 
Vzniklo tak virtuální průměrné město. Má zaokrouhleně 20000 obyvatel, kulturní středisko, divadlo (kino), někde muzeum či jinou organizaci, knihovnu a informační centrum. Investuje ročně zhruba 1000,-Kč na občana do kultury, z toho dává knihovně 270,- korun na občana a rok. Kulturní zařízení se spolu s informačním centrem mohou těšit na příspěvek ve výši 510,- Kč na občana obce.
 
Takové hezké průměrné město, s historickými památkami, žijící plnohodnotným kulturním životem. A jak jsme na tom na Mělníku? To ukáže následující tabulka pravdy, všechny údaje v tisících.


Město
Počet obyvatel
Rozpočet kultura
Kult. střediska, kina,IC, divadla
Knihovna
Příspěvek města na obyvatele celkem
Příspěvek města / kulturní střediska
Příspěvek knihovna
Český Krumlov
13600
14016
9237
4427
1031
680
326
Kralupy nad Vltavou
17500
14388
8131
3333
823
465
191
Litoměřice
25073
30817
21549
7960
1230
860
318
Litomyšl
10231
13660
5613
4516
1336
549
442
Louny
19059
14521
7025
7496
762
369
394
Mělník
19077
11075
5945
3971
581
312
209
Mikulov
7352
9269
1845 (+3080 vinobraní)
1180
1261
670
161
Neratovice
16231
15070
6783
2293
929
418
142
Písek
30149
33053
16800
8590
1097
558
285
Znojmo (r. 2009)
34912
38407
12000
10600
1101
344
304
Žatec
27320
16058
11954
3514
588
438
129
Medián hodnot
19059
14521
 
 
1031
465
285
Aritmetický průměr
19964
 
 
 
981
511
266
Směrodatná odchylka
8109
 
 
 
250
161
100
 
Silné písmo označuje nejlepší město, kurzíva nejhorší. 
Pro zajímavost Praha (bez státních organizací, soukromé sféry a jednotlivých městských rozpočtů)


Město
Počet obyvatel
Rozpočet kultura
Kult. střediska, kina,IC, divadla
Knihovna
Příspěvek města na obyvatele celkem
Příspěvek města / kulturní střediska
Příspěvek knihovna
Praha                      
1272690
1 415 140
958464
212816
1112
754
168
 

Žatec ještě nemá zahrnuty provozní náklady na v roce 2011 otevřené audiovizuální muzeum Chrám chmele a piva. Ty by zvýšily ukazatel o cca 100,- Kč/osoba/rok. Celkové náklady na projekt Chrámu dosáhly 250 miliónů, hrazených z velké části dotací EU. Žatec je tedy s podporou kultury „trochu“ jinde.

Mělník „vyhrál“ ekonomicky téměř ve všem a to tzv. „o parník“. Bohužel, je to velmi znát.
 
Dovolím si teď malé zjednodušení, matematici a statistici prominou. Průměrná částka na obyvatele/rok je již zmíněných cca 1000,- Kč. Směrodatná odchylka daného relativně homogenního souboru je 250,- Kč. Jako standardní lze uvažovat +-1 směrodatná odchylka. Větší rozdíly lze z tohoto pohledu považovat za extrém. Mělník má z tohoto pohledu relativně korektně financovanou knihovnu. Celková podpora kultury a kulturních zařízení je extrémní. Bohužel, v negativním slova smyslu. Pokud se podívám na nabídku kulturních měst s průměrnou platbou, pak skutečně vynaložené náklady jsou někde vidět. Mělník má objektivně nejhorší startovní pozici. Tato skutečnost je jasná a nelze o ní diskutovat.
 
Je tedy nutná změna rozsahu financování. V jaké výši?  To musí definovat detailnější studie. Navrhnout způsoby financování, rozdělování peněz atd.. Prostě-někdo (konkrétně vedení města – to je zodpovědné) musí začít na tom pracovat a ne jen slibovat. Tak jako v jiných oblastech
 
Hezký den všem.
Ing. Radim Vajchr, Mělník
 
P.S. příště o digitalizaci kina


Články

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".

2 Kultura


Město by skutečně mělo dávat na kulturu víc peněz (bez ohledu na zavádějící "průměry" v tabulkách). A možná, že se to i povede. Už pro rozpočet na příští rok se hledají cesty jak to udělat. I když, za současné situace to bude boj...

Nicméně, díky různým občanským sdružením a nadšencům (včetně provozovatelů tohoto webu a jeho uživatelů) naštěstí nemám pocit, že bychom trpěli nedostatkem kulturních akcí, resp. jejich nabídkou (stačí se mrknout na "kalendář akcí", který navíc neobsahuje všechno). Někdy mám dokonce pocit, že je nabídka větší, než dokáže Mělník utáhnout, obzvláště, když jsou některé akce poloprázdné (v tom lepším případě). Přesto, stále se budou objevovat stížnosti, že je toho málo. Inu, nelze uspokojit všechny. Město by ale určitě nemělo, jako jediné, zajišťovat veškeré kulturní dění. Co bychom pak dělali my, když nás to baví, viď Raiste... Smiling

P.V.

2.1 Zavádějící průměry


Eurozóna je zcela v pořádku, stačí jen drobná korekce a vše bude O.K. - to říkají politici. Eurozóna musí projít zásadní změnou, má těžké problémy - to říkají ekonomové. Já jsem ekonom, Vy politik. Toliko k "závádějícím průměrům".  A jinak - jak vypadá opravdu kulturní město a jeho program, to prosím třeba zde http://www.ckrumlov.cz. Problém je ten, že jde o trendy a celkové nastavení. A taky o nepochopení. Že je zde řada soukromých aktivit, to ano. Ale jaká je třeba jejich podpora ze strany města? Stále se snažím mluvit o systémovém řešení. Jenže to znamená opravdu sytémové řešení na nejvyšší úrovni řízení města. Asi tak.

Hezký den

R.V.

2.1.1 Re: Zavádějící průměry


Tak to byste měl vědět, že právě ekonomové poskytují zavádějící průměry - viz průměrná měsíční mzda apod.

Český Krumlov znám, mám tam několik přátel aktivně fungujících v kultuře a není to bez problémů...

Ano, podpora soukromým aktivitám by v některých případech měla být větší... nicméně, pokud je alespoň nějaká, zaplaťpánbůh za ni. Mnoho akcí by se bez ní vůbec neuskutečnilo.

hezký den

P.V.

1 Pěkná analýza


Pěkná analýza… Vyvolala ve mně vzpomínku na naši debatu před pár lety, kdy jsem Vám jako řediteli MKD trochu vyčítavě vychvaloval dramaturgii Společenského domu v Neratovicích. Vysvětlil jste mi,  že oproti neratovickému řediteli Ivanu Friedovi máte k dispozici poloviční rozpočet. Přes všechno pozitivní, co jste vykonal (viz zde http://melnicek.cz/node/6965#comment-9427 ), mi to nedá a musím si rýpnout:  Jak jste Vy osobně ještě jako městský radní a šéf MKD bojoval za zlepšení neutěšeného stavu rozpočtu na kulturu na Mělníku? Necítíte sám trochu mastnoty pod kloboukem? Smiling

1.2 Prodat svoji práci


Opět jsem si uvědomil, že není až tak podstatné něco udělat, podstatné je věc prodat. Od roku 2006 do roku 2010 jsem byl předsedou finančního výboru města Mělník. To nás čekaly akce typu revitalizace nebo kanalizace. Takže jsem prosadil intenzivní práci s rozpočtovým výhledem a ejhle - dle původních představ by nám v roce 2013 a následujících chybělo několik miliónů v rozpočtu, které by nebylo z čeho zaplatit. Takže následoval tvrdý boj v zastupitelstvu, několikrát odložený rozpočet, úsporné škrty atd.. Stal jsem se strašně populárním zejména pro své "pravicové" kolegy, kteří měli heslo "když prachy nemáme, tak něco prodáme". Poslední opravdu zajímavá věc byl teď horkovod, tradičně nejen dle mého názoru prodáno pod cenou.  Ale to jen tak na okraj. Takže zpětné hodnocení mého působení:

1) podařilo se zreálnit rozpočet, insolvence nehrozí, bohužel už není téměř co prodat

2) pracuje se s výhledem, výdaje a zejména trendy  jsou víceméně pod kontrolou

3) struktura rozpočtu by měla projít revizí, to už bylo politicky neprůchodné a mimo moje možnosti

4) i s minimálním rozpočtem MKDM fungoval docela dobře - takže ekonomicky pozitivní.

Ostatně, chtít (a dle ekonomických pravidel muset) škrtat v rozpočtu a na druhou stranu si říkat pro svoji organizaci o peníze je tak trochu nemravné. Musíte jít příkladem.

Hezký den

RV

 

1.2.1 OK


OK, díky za komentář. Je jasné, že výše rozpočtu z veřejných zdrojů je jenom jedním z faktorů, který ovlivňuje kvalitu kultury ve městě. Nízký rozpočet možná paradoxně přispěl k rozvoji soukromých kulturních iniciativ, ať už to byly žánrové večery, kterým jste poskytl chvályhodný prostor v MKD, nebo aktivity Želvího doupěte, koncerty ve Staré mydlárně, akce na Vrázovce etc.

Těším se na Váš článek o digitalizaci kina.

1.1 Prodat svoji práci


pozdní reakce PC a nedočkavost uživatele = 2x komentář.


https://www.traditionrolex.com/7