Tip: Máme přehled co se kde šustlo! Buďte v obraze!
Muzeum M

Nehodovost na Mělnicku za rok 2011


 
2011
2010
Nehody celkem
720
755
Úmrtí
3
9
Těžké zranění
45
41
Lehké zranění
96
104
Škoda celkem v Kč
50 603 700
67 510 900
 
V rámci vyšetřování dopravních nehod uložili dopravní policisté na Mělnicku za sledované období účastníkům blokové pokuty ve výši 218 200,- Kč, za rok 2010 se jednalo o částku 262 600,- Kč. Policisté zjistili v uplynulém roce celkem 28 účastníků silničních karambolů pod vlivem alkoholu, za rok 2010 to bylo celkem 45 případů.

 

Příčiny DN

2011
2010
Nesprávný způsob jízdy
369
382
Rychlost
120
171
Nezaviněná řidičem
117
72
Přednost
89
99
Předjíždění
25
29

Mezi nehody nezaviněné řidičem můžeme zařadit všechny, jejichž příčinou byly např. technická závada vozidla, srážka se zvěří, zaviněné chodci, cyklisty atd. V kolonce nesprávný způsob jízdy jsou nejčastěji zařazeny nehody, ke kterým došlo např. při parkování.

Zavinění DN

2011
2010
Řidič motorového vozidla
586
669
Lesní a domácí zvěř
91
46
Řidič nemotorového vozidla
17
13
Chodec
6
8

Nejvíce nehod vyšetřovali policisté během uplynulého roku na místních komunikacích a to celkem 218 případů, k 185 nehodám došlo na silnicích I. třídy, následovaly komunikace II. třídy – 176 nehod a ke 131 nehodám došlo na silnicích III. třídy.
 
Jak vyplývá z porovnání nejdůležitějších ukazatelů, tak na Mělnicku meziročně počet dopravních nehod klesl, ubylo zejména případů, při kterých došlo ke ztrátám na životech, což je asi to nejdůležitější. Mělničtí dopravní policisté doufají, že svojí činností přispějí k tomu, aby počet nehod i nadále klesal. V tomto snažení jim mohou napomoci i sami účastníci silničního provozu, tím, že budou k řízení přistupovat zodpovědně a budou dodržovat zásady bezpečného silničního provozu.
 
Mnoho kilometrů bez nehod v roce 2012 přejí Všem zodpovědným řidičům mělničtí dopravní policisté.
 


Zpravodajství