Tip: Máme přehled co se kde šustlo! Buďte v obraze!

Alkohol na silnicích – rok 2011V následující tabulce je uvedeno několik údajů týkajících se celkových počtů provedených orientačních dechových zkoušek na alkohol za uplynulý rok, počet zjištěných řidičů pod vlivem alkoholu a jiných omamných a psychotropních látek, zjištěných přestupků a trestných činů v rámci uvedené problematiky a další údaje s tímto spojené. Nechybí ani meziroční srovnání s rokem 2010. 

Dech. zkoušky (DZ)

celkem

DZ

pozitivní

Trestné činy

Přestupky

Počet DZ na

1 pozitivní

TOXI

2011

37 160

423

143

280

88

151

2010

37 571

566

180

368

66

127

Rozdíl

-411

-143

-37

-88

22

24

Jak vyplývá z uvedených čísel počet řidičů, kteří usedli za volant pod vlivem alkoholu v porovnání s rokem 2010 mírně klesl. Policisté potřebovali průměrně o dvaadvacet dechových zkoušek navíc, k tomu, aby na jednoho takového nezodpovědného šoféra narazili. Na druhou stranu se o čtyřiadvacet případů zvýšil počet účastníků silničního provozu, kteří před jízdou požili jinou omamnou a psychotropní látku.

Pokles zjištěných případů alkoholu za volantem zaregistrovali i mělničtí dopravní policisté při vyšetřování dopravních nehod, ke kterým došlo v uplynulém roce na Mělnicku. V roce 2009 byl při každé dvanácté zjištěn účastník pod vlivem. V roce 2010 to byla již každá sedmnáctá a v loňském roce každá šestadvacátá. Další údaje poskytne následující tabulka.Dopravní nehody

Celkem

Pod vlivem
Alkoholu

V %

2009

741

60

8,0

2010

756

45

5,9

2011

720

28

3,8

Policisté z územního odboru Policie ČR Mělník se budou problematice alkoholu za volantem i v budoucnu věnovat. Doufejme, že jejich snaha přispěje k tomu, aby se v dalších letech počet řidičů pod vlivem návykových látek na silnicích našeho regionu i nadále výrazně snižoval.

Policie ČR
Územní odbor
M ě l n í kZpravodajství