Tip: Máme přehled co se kde šustlo! Buďte v obraze!

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Výsledky činnosti Městské knihovny Mělník za rok 2011

 

Městská knihovna Mělník má čtyři oddělení ve vile Karole. Oddělní pro dospělé čtenáře, oddělení pro studující a oddělení pro děti a mládež do 15 let. Je zde také informační centrum, kde je k dispozici internet, kopírka, přístroj na termovazbu a také laminátor. Dále máme pobočku na Slovanech naproti mateřské školce a pobočku na Chloumku v budově rodinného centra. V těchto pobočkách se půjčuje pouze jedno odpoledne v týdnu.

V roce 2011 naši činnost konečně přestala ovlivňovat revitalizace historického centra (součástí těchto prací byla také obnova fasády a oprava oken). A také rekonstrukční práce, které probíhaly uvnitř v budově knihovny byly dokončeny. Jediným omezením pro naše čtenáře bylo malování, které proběhlo v letních měsících v hlavní budově, především tedy v oddělení pro děti. Na pobočce Chloumek se malovalo na jaře, na pobočce Slovany na podzim.

V roce 2011 se v knihovně zaregistrovalo 1 716 čtenářů (v roce 2010 1 650), z toho 519 (v roce 2010 - 458) v dětském oddělení. Ti v knihovně uskutečnili 26 295 (v roce 2010 25 741) návštěv a půjčili si 110 933 (v roce 2010 - 107 953) knih a časopisů.

Čtenářům jsme zodpověděli 473 bibliograficko-informačních dotazů a vyřídili 258 požadavků na meziknihovní výpůjční službu pro naše čtenáře. 21 požadavků jsme naopak obdrželi z jiných knihoven. Knihovna uspořádala 58 besed pro děti a 8 pro dospívající a dospělé posluchače, kterých se zúčastnilo 1 384 návštěvníků.

Do knihovny jsme nakoupili 1 896 knih v celkové hodnotě 459 709 Kč. K tomu nám pomohly i výhodné ceny od vydavatelů a distributorů. Průměrná cena jedné knihy vychází na 242 Kč (v roce 2010 - 226 Kč, v roce 2009 - 229 Kč).

Informační centrum, které při městské knihovně pracuje, za rok 2011 navštívilo 369 zájemců. Mohou zde využít 2 počítače, připojené na Internet, kopírku, laminátor, termovazbu nebo webovou kameru, které jsme získali pomocí grantu Krajského úřadu Středočeského kraje. Služby informačního centra využívá především středoškolská mládež.

V dětském oddělení proběhla úspěšná literární soutěž o nejlepší povídku ve stylu drabble. Je to povídka, která má určený počet slov a je nutné v ní použít určený řetězec slov. Soutěže se zúčastnili nejen žáci mělnických škol, ale zaznamenali jsme práce od dětí ze všech koutů naší republiky.

Knihovna se také připojila k tradičním celostátním akcím (Březen – měsíc čtenářů, Týden knihoven), které jsou zaměřeny na propagaci služeb knihoven. Získali jsme také další grant z fondu Středočeského krajského úřadu na obnovu techniky v místech pro čtenáře.

Mgr.Hana Lumpeová, ředitelka Městské knihovny MělníkMěsto - z radnice