Tip: Události z kalendáře si můžete pohodlně přenést ve formátu ICS do Vašeho mailového programu či mobilu.

Výsledky činnosti Městské knihovny Mělník za rok 2011

 

Městská knihovna Mělník má čtyři oddělení ve vile Karole. Oddělní pro dospělé čtenáře, oddělení pro studující a oddělení pro děti a mládež do 15 let. Je zde také informační centrum, kde je k dispozici internet, kopírka, přístroj na termovazbu a také laminátor. Dále máme pobočku na Slovanech naproti mateřské školce a pobočku na Chloumku v budově rodinného centra. V těchto pobočkách se půjčuje pouze jedno odpoledne v týdnu.

V roce 2011 naši činnost konečně přestala ovlivňovat revitalizace historického centra (součástí těchto prací byla také obnova fasády a oprava oken). A také rekonstrukční práce, které probíhaly uvnitř v budově knihovny byly dokončeny. Jediným omezením pro naše čtenáře bylo malování, které proběhlo v letních měsících v hlavní budově, především tedy v oddělení pro děti. Na pobočce Chloumek se malovalo na jaře, na pobočce Slovany na podzim.

V roce 2011 se v knihovně zaregistrovalo 1 716 čtenářů (v roce 2010 1 650), z toho 519 (v roce 2010 - 458) v dětském oddělení. Ti v knihovně uskutečnili 26 295 (v roce 2010 25 741) návštěv a půjčili si 110 933 (v roce 2010 - 107 953) knih a časopisů.

Čtenářům jsme zodpověděli 473 bibliograficko-informačních dotazů a vyřídili 258 požadavků na meziknihovní výpůjční službu pro naše čtenáře. 21 požadavků jsme naopak obdrželi z jiných knihoven. Knihovna uspořádala 58 besed pro děti a 8 pro dospívající a dospělé posluchače, kterých se zúčastnilo 1 384 návštěvníků.

Do knihovny jsme nakoupili 1 896 knih v celkové hodnotě 459 709 Kč. K tomu nám pomohly i výhodné ceny od vydavatelů a distributorů. Průměrná cena jedné knihy vychází na 242 Kč (v roce 2010 - 226 Kč, v roce 2009 - 229 Kč).

Informační centrum, které při městské knihovně pracuje, za rok 2011 navštívilo 369 zájemců. Mohou zde využít 2 počítače, připojené na Internet, kopírku, laminátor, termovazbu nebo webovou kameru, které jsme získali pomocí grantu Krajského úřadu Středočeského kraje. Služby informačního centra využívá především středoškolská mládež.

V dětském oddělení proběhla úspěšná literární soutěž o nejlepší povídku ve stylu drabble. Je to povídka, která má určený počet slov a je nutné v ní použít určený řetězec slov. Soutěže se zúčastnili nejen žáci mělnických škol, ale zaznamenali jsme práce od dětí ze všech koutů naší republiky.

Knihovna se také připojila k tradičním celostátním akcím (Březen – měsíc čtenářů, Týden knihoven), které jsou zaměřeny na propagaci služeb knihoven. Získali jsme také další grant z fondu Středočeského krajského úřadu na obnovu techniky v místech pro čtenáře.

Mgr.Hana Lumpeová, ředitelka Městské knihovny MělníkMěsto - z radnice