Tip: Události z kalendáře si můžete pohodlně přenést ve formátu ICS do Vašeho mailového programu či mobilu.

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Terénní práce na městském úřadě

Od ledna 2012 byla veškerá dávková agenda převedena do působnosti úřadu práce.Veškerá dávková agenda bude mimo pojistných systémů (důchodového a sociálního pojištění) je sjednoceno do tzv. jednotného výplatního místa na úřadech práce.

Na městském úřadě zůstala působnost pro oblast terénní práce, kde budeme v pověřené oblasti pracovat i nadále. Mezi činnosti, které sociální pracovnice budou vykonávat, patří:

  • Poskytování základního sociálního poradenství, a to např.sepsání žádostí (příspěvek na mobilitu, průkazky OZP, příspěvek na péči, příspěvek na zvláštní pomůcky, ale i pro oblast pomoci v hmotné nouzi nebo dluhové problematiky)

  • Pomoc při navazování kontaktu v rámci sociálních služeb dle zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb.(pobytová centra, terénní pečovatelská služba, denní stacionáře apod.)

  • Pomoc při navazování kontaktu v rámci služeb, které nepodléhají zákonu č. 108/2006Sb. (Maltézská pomoc – dobrovolnictví, charitativní činnost, domy s pečovatelskou službou, ČČK apod.)

  • Depistážní činnost u osob se zdravotním znevýhodněním, a u osob sociálně vyloučených

  • Sociální šetření v součinnosti s terénní pečovatelskou službou

  • Sociální šetření v rámci agendy - ustanovení zvláštní příjemce (příjemci důchodu)

  • Zajištění okamžité pomoci osobám, kterým není poskytována sociální služba (dle §92, písm.1 zák.č. 108/2006 Sb.)

  • Sociální šetření a sociální práce u osob ohroženým sociální vyloučením či hmotnou nouzí

Kontakty terénních sociálních pracovnic:

Petra Moučková – terénní sociální pracovnice, tel.: 315 635 319

mail.: [email protected]

Jana Matajsová - terénní sociální pracovnice, tel.: 315 635 436

mail.: [email protected]

Andrea Jirková - terénní sociální pracovnice, tel.: 315 635 437

mail.: [email protected]

Osobně se s námi můžete kontaktovat na MÚ v Mělníku, Obor sociálních věcí a zdravotnictví, úsek terénní sociální práce, a to každý den podle úředních hodin, v přízemí budovy čp.51 číslo dveří 122.

 

Mgr.Drahomíra Pavlíková

vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví MÚ MělníkMěsto - z radnice