Tip: Události z kalendáře si můžete pohodlně přenést ve formátu ICS do Vašeho mailového programu či mobilu.

Terénní práce na městském úřadě

Od ledna 2012 byla veškerá dávková agenda převedena do působnosti úřadu práce.Veškerá dávková agenda bude mimo pojistných systémů (důchodového a sociálního pojištění) je sjednoceno do tzv. jednotného výplatního místa na úřadech práce.

Na městském úřadě zůstala působnost pro oblast terénní práce, kde budeme v pověřené oblasti pracovat i nadále. Mezi činnosti, které sociální pracovnice budou vykonávat, patří:

  • Poskytování základního sociálního poradenství, a to např.sepsání žádostí (příspěvek na mobilitu, průkazky OZP, příspěvek na péči, příspěvek na zvláštní pomůcky, ale i pro oblast pomoci v hmotné nouzi nebo dluhové problematiky)

  • Pomoc při navazování kontaktu v rámci sociálních služeb dle zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb.(pobytová centra, terénní pečovatelská služba, denní stacionáře apod.)

  • Pomoc při navazování kontaktu v rámci služeb, které nepodléhají zákonu č. 108/2006Sb. (Maltézská pomoc – dobrovolnictví, charitativní činnost, domy s pečovatelskou službou, ČČK apod.)

  • Depistážní činnost u osob se zdravotním znevýhodněním, a u osob sociálně vyloučených

  • Sociální šetření v součinnosti s terénní pečovatelskou službou

  • Sociální šetření v rámci agendy - ustanovení zvláštní příjemce (příjemci důchodu)

  • Zajištění okamžité pomoci osobám, kterým není poskytována sociální služba (dle §92, písm.1 zák.č. 108/2006 Sb.)

  • Sociální šetření a sociální práce u osob ohroženým sociální vyloučením či hmotnou nouzí

Kontakty terénních sociálních pracovnic:

Petra Moučková – terénní sociální pracovnice, tel.: 315 635 319

mail.: [email protected]

Jana Matajsová - terénní sociální pracovnice, tel.: 315 635 436

mail.: [email protected]

Andrea Jirková - terénní sociální pracovnice, tel.: 315 635 437

mail.: [email protected]

Osobně se s námi můžete kontaktovat na MÚ v Mělníku, Obor sociálních věcí a zdravotnictví, úsek terénní sociální práce, a to každý den podle úředních hodin, v přízemí budovy čp.51 číslo dveří 122.

 

Mgr.Drahomíra Pavlíková

vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví MÚ MělníkMěsto - z radnice