Tip: Máme přehled co se kde šustlo! Buďte v obraze!

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Základní informace pro žadatele o zbrojní průkaz a jejich současné držitele


Chci se stát držitelem zbrojního průkazu, co mám dělat?

      Podat na odbor pro zbraně a bezpečnostní materiál, oddělení správního řízení, příslušné dle Vašeho trvalého pobytu přihlášku ke zkoušce odborné způsobilosti. Zkouška se skládá z teoretické části, praktické části a střelby. S termínem a místem zkoušky bude žadatel seznámen přímo na příslušném oddělení (zkouška se uskuteční na vybrané střelnici, za přítomnosti akreditovaného zkušebního komisaře). Po obdržení osvědčení o odborné způsobilosti si na příslušném, výše uvedeném odboru Policie ČR podat žádost o vydání zbrojního průkazu, spolu s osvědčením o odborné způsobilosti, posudkem od praktického lékaře, dvěma fotografiemi a kolky (za každou požadovanou skupinu je kolek 500,- Kč).
 
Končí mi platnost zbrojního průkaz a chci dobu platnosti prodloužit, jak postupovat?
 
     Ve lhůtě dva až šest měsíců před skončením platnosti podat na příslušném odboru pro zbraně a bezpečnostní materiál Žádost o vydání zbrojního průkazu – nového zbrojního průkazu po uplynutí doby platnosti dosavadního zbrojního průkazu (přesný název formuláře), spolu s posudkem od praktického lékaře, dvěma fotografiemi, kolky ( u žádostí o vydání nového zbrojního průkazu podaných 3-6 měsíců před skončení doby platnosti zbrojního průkazu, činí správní poplatek 300,-Kč. U žádostí podaných méně než dva měsíce před uplynutím doby platnosti stávajícího zbrojního průkazu, držitel uhradí správní poplatek ve výši 500,- Kč, za každou požadovanou skupinu. Správní poplatek se hradí v kolcích). Dále žadatel předloží k fyzické kontrole zbraně, průkazy zbraní a zbrojní průkaz, žadatelé se skupinou C ( k loveckým účelům) i lovecký lístek.

Na koho se mohu s výše uvedenými žádostmi obrátit?
 
    Jestliže jste trvale bytem na území okresu Mělník a Mladá Boleslav, bude se Vaší žádostí zabývat místně příslušné oddělení správního řízení, které sídlí na adrese:
 
 
Policie ČR
Krajské ředitelství policie
Středočeského kraje
odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál
oddělení správního řízení
M ě l n í k
tel. 974 876 300-305


Co dělat, když...